Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Nivele puternice (Strong levels)

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Un important tip de nivel de suport si rezistenta îl constituie asa-numi- tele „nivele puternice” . Nivelele puternice sunt zone ferme ale suportului


nivelde suport (Support) si rezistenta (Resistance)sau rezistentei, care au o influenta majora asupra evolutiei pietei . Acestea Dece,încazultrendului ascendent minimele sunt situate pe aceeasi reprezinta nivele de pret, care în trecut au provocat un interes marit din

linie?Ce se întâmpla când pretul atinge linia trendului? Pe parcursul in- partea vânzatorilor sau cumparatorilor . Daca în trecut, la atingerea acestui teractiuniiparticipantilor deja mentionati, vânzatori si cumparatori, se nivel, observam stagnarea sau schimbarea directiei trendului, atunci în vii- formeazaniveledesuportsirezistenta. Toate liniile de trend si modele- tor, când piata va atinge acest nivel, se astepta o reactie similara din partea le grafice formate, sunt o combinatie a nivelelor de suport si rezistenta . participantilor.

Aceste nivele constituie baza previziunii tehnice si o parte indispensabila Sa generalizam cele relatate mai sus . a analizei grafice . Nivelele de suport si rezistenta pot fi statice si dinamice .

Prin cele staticeîntelegem nivele de suport sau rezistenta care influenteaza piata la un anumit pret, ferm, care nu se modifica de-a lungul timpului .

Nivelele dinamice sunt cele care dupa o anumita perioada de timp se modi- fica, adica pretul la care exista suport sau rezistenta nu este constant . Linia de trend este trasata prin nivele dinamice de suport sau rezistenta . Când linia trendului este ascendenta (uneste minimele), avem o linie de suport (fig . 26) si invers — când aceasta este în evolutie descendenta (uneste ma- ximele), spunem ca aceasta linie este de rezistenta (fig . 27) .


 


 

 

Fig. 29 USD/CHF, Daily, MetaTrader — Admiral Markets


2 . Cu cât sunt mai multe puncte prin care trece linia, cu atât este mai importanta si este capabila sa influenteze mai puternic piata . Fiecare punct de pe linie (maxim sau minim) reprezinta, la modul figurat, un câmp de lupta între tauri si ursi . Cu cât sunt mai multe puncte minime, pe linia ascendenta a trendului, cu atât sunt mai multe nivele unde cumparatorii domina vânzatorii . Urmând regu- la de mai sus, linia trebuie trasata în asa fel incât ea sa cuprinda

un numar cât mai mare de puncte . Nu este obligatoriu ca linia sa treaca prin doua minime consecutive, daca este posibil, o trasam astfel încât sa includa un numar mai mare de minime, intersectând acumularea intermediara a preturilor .

3 . Cu cât o linie de trend este valabila mai mult timp, cu atât aceasta reprezinta un nivel de suport sau rezistenta mai important .

4 . Odata strapuns, nivelul de suport sau rezistenta îsi pastreaza influ- enta asupra pietei, devenind suport din rezistenta sau invers .

5 . Deseori se întâmpla ca dupa strapungerea suportului sau rezisten- tei, piata are o corectie pâna la nivelul de pret anterior stapuns si numai dupa testarea aceastuia îsi continua miscarea în directia strapungerii .

6 . Importanta unei linii de trend (suport sau rezistenta) este determi- nata de unghiul sau . Linia de trend cu un unghi mai mic de 45º este


În fig . 29 avem exemple de linii de trend, pe graficul zilnic (Daily) maistabila. Cu cât este mai mare panta liniei, cu atât aceasta poate USD/CHF, din perioada decembrie 2006 — septembrie 2007 . Observam influentamaiputinpiatapetermenlung.

ca liniile de trend influenteaza evolutia pretului si dupa strapungerea aces- 7 . Revenirea pietei la nivelul liniei de trend creste interesul vânza- tora, într-o oarecare masura putem anticipa miscarea ulterioara a pretului . torilor (la trendul descendent) sau al cumparatorilor (la trendul

ascendent), care vor încerca sa restabileasca directia de evolutie

Sfaturipracticeprecedenta a instrumentului financiar .

Trasarea exacta a liniilor de trend, determinarea nivelelor de suport si 8 . Nu lasati ordinele Stop Loss (ce limiteaza pierderea) la nivelul su- rezistenta — sunt momente-cheie pentru o analiza reusita . Pentru a stabili portuluisaurezistentei. Evolutia pietei are urmatoarea caracteristi- corect aceste zone si importanta lor trebuie respectate câteva reguli sim- ca: atingând un anumit nivel, peste o perioada scurta este posibila ple: revenirea pretului la acest nivel si apoi miscarea sa continue în

1 . Pentru a trasa linia de trend (de suport sau rezistenta) este obliga- directia favorabila Dvs . Pentru a evita aceste situatii nefavorabile, torietrecereaeiprincel putin doua puncte: doua puncte de minim întotdeauna plasati ordinele putin sub nivelul suportului (daca este saumaxim. Aceasta va trece prin doua zone fixe ale suportului sau deschisa pozitia de cumparare) si putin peste nivelul rezistentei rezistentei . Când linia trece prin trei sau mai multe puncte, ea se (dacaeste deschisapozitiedevânzare).

numeste line de trend confirmata .


 

MODELE GRAFICE Înainte de a începe analiza unor figuri concrete, vom prezenta regulile general valabile pentru acestea:

Trendul nu poate avea mereu aceeasi directie, mai devreme sau mai • Anterior formarii figurilor trendul trebuie sa fie evident . Figura de târziu aceasta se modifica . Semnalele de încetinire, continuare si schimbare întoarcere este întâlnita doar în faza finala a trendului ascendent

a directiei, de obicei, apar ca niste modele caracteristice pretului . Acestea sau descendent .

constituie rezultatul unor interactiuni complexe între cumparatori si vân- • Figurile trebuie sa fie masurabile, raportate la marimea trendului . zatori, nivele de suport si rezistenta . Din numeroasele combinatii grafice, Orice figura trebuie sa constituie doar o parte a trendului, nu sa doar cele mai des întâlnite sunt numite figuri (modele). Aceste figurise uti- reprezinte trendul în sine . O determinare exacta a raportului din- lizeaza pentru previzionarea evolutiei viitoare a instrumentului financiar, tre marimea unei figuri si marimea trendului nu poate fi facuta, bazate pe o probabilitate mare de repetare . Daca în trecut o anumita figura însa din punct de vedere practic, este suficient ca figura sa acopere formata de mai multe ori, a dus la reactia unanima a pietei, atunci la apari- aproximativ 1/3 din lungimea totala a trendului, dar sa nu fie mai tia ulterioara a uneia similare, piata foarte probabil va reactiona în acelasi mare de ½ din trend .

mod . Din punt de vedere practic, figurile sunt acceptate în luarea deciziilor • Cu cât figura acopera o parte mai mare a trendului, cu atât va fi

de tranzactionare, deoarece ajuta la determinarea nivelelor de pret, mo- mai importanta miscarea ulterioara . Înaltimea figurii reprezinta mentul intrarii în piata si plasarea ordinelor Stop Loss, Take Profit . volatilitatea (fluctuatia preturilor), iar latimea — timpul necesar

În functie de tipul trendului pe care apare figura, pot fi împartite în formarii figurii .

doua categorii: • Timpul necesar formarii figurii influenteaza direct importanta ei

Figuri de continuare a directiei, dupa aparitia carora piata evo- (perioada mai lunga — importanta mai mare si invers) .

lueaza în acceasi directie . Ele semnaleaza o încetinire a evolutia • Figurile formate pe trendul ascendent, de obicei, sunt mai scurte si pietei, apoi trendul anterior continua; mai volatile decât cele formate pe cel descendent .

Figuri de schimbare a directiei (de întoarcere), dupa aparitia caro- • Volumul de tranzactionare trebuie sa confirme miscarea . Initial se ra are loc schimbarea directiei trendului . observa scaderea volumului, care confirma formarea figurii, dupa

Exista si a treia categorie de figuri, de incertitudine , care pot fi inter- care în imediata apropiere de zona strapungerii si a miscarii ulteri- pretate si ca figuri de continuitate, si ca figuri de întoarcere — în functie de oare, volumul trebuie sa creasca . De regula, este important pentru conditiile curente ale pietei . figurile care anticipeaza trendul ascendent .

Analizând diferite modele, vom încerca sa le clasificam în functie de • Primul semnal de schimbare a directiei îl constituie strapungerea gradul de importanta si probabilitatea atingerii pretului urmarit . Studiul se unei importante linii de trend .

bazeaza pe rezultatele figurilor pe toate pietele: valutara (Forex), actiuni • Formarea figurilor de întoarcere poate dura mai mult timp decât (Stock), futures pe marfuri (Comodity Futures) etc . formarea figurilor de continuare .

Trebuie mentionat ca acesti indicatori reprezinta un studiu statistic si • Tinta stabilita pentru evolutia pretului, obtinuta în baza analizei nu prezinta o autenticitate indiscutabila . Rezultatele pot fi vazute la sfârsi- figurilor, nu este întotdeauna atinsa (pretul poate sa-si schimbe di- tul acestui capitol (tabelul 1) . rectia fara atingerea tintei stabilite) .

• Din punct de vedere practic, semnalele figurilor sunt mai conclu-

Figuri de schimbare a directiei dente, daca acestea sunt bazate pe grafice cu o perioada de 4 ore

Dupa formarea acestor figuri urmeaza schimbarea directiei trendului . sau mai mare .

Ele apar în faza finala a trendului ascendent sau descendent . • Pentru figurile de întoarcere un semnal de confirmare a evoluti-


 

ei este formarea divergentei la indicatori tehnici precum RSI si care esueaza — piata nu e capabila sa atinga un nou maxim (punctul 3) .

MACD (acestia vor fi analizati în urmatoarele capitole) . Aceasta provoaca, pe de o parte, închiderea pozitiilor long, iar pe de alta

parte — aparitia vânzatorilor . Urmatoarea miscare o reprezinta strapunge-

Figura Cap-Umeri (Head & Shoulders, H&S)rea liniei gâtului (Neck Line, punctul 4) . Linia gâtulu i este linia de suport care uneste minimele formate între umarul stâng/drept si cap . Strapunge- rea acestei linii confirma figura . Daca vom analiza H&S pentru un trend descendent, atunci linia gâtului va fi linie de rezistenta, care uneste maxi- mele formate între umarul stâng/drept si cap .


Linia Strong Neckline


 

caracterisiticile figurii:

• Figura, trebuie sa fie asemanatoare cu capul si umerii unei persoa- ne, sa fie proportionala, sa nu prezinte abateri mari de la forma .


• Ambii


umeri


trebuie sa fie bine conturati . Un umar nu trebuie sa


 

Volume


 

 

Linia suport Divergente

 

 

Fig. 30 Head & Shoulders


fie mult mai mare decât altul si maximele lor sa fie aproximativ la acelasi nivel;

• Figura apare la finalul unui trend puternic, când primul semnal de schimbare a directiei trendului este strapungerea liniei de trend;

• Figura trebuie sa fie proportionala miscarii anterioare (vezi regu- lile figurilor);

Linia gâtu lui figurii nu este necesar sa fie foarte înclinata . Cu cât este mai aproape de orizontala, cu atât este mai importanta figura;

• Strapungerea liniei gâtului finalizeaza figura, iar revenirea pretului la nivelul acestei linii -testare (punctul 5), reprezinta un semnal concret pentru efectuarea tranzactiei;


Head & Shoulders este una dintre cele mai importante si des întâlnite • Tinta stabilita pentru profit o constituie proiectia distantei dintre figuri de schimbare a directiei trendului . Se poate forma atât pe trend as- punctul maxim /minim al capului si linia gâtului (neckline) , trasa- cendent cât si descendent, si este reprezentata de trei maxime sau minime, ta de la punctul de strapungere (puntul 4) sau testare (punctul 5) în dintre care cel din mijloc ( capul figurii ) este mai mare/mic decât celelalte directia strapungerii;

doua . În fig . 30 este prezentata figura H&S pentru trendul ascendent . • Ordinul Stop Loss se plaseaza deasupra liniei gâtului (la vânzare)

sau sub aceasta, la cumparare;

cum se formeaza figura?• Volumul tranzactiilor scad în timpul formarii figurii si cresc în tim- Dupa o evolutie puternica, trendul ajunge la un nivel de rezistenta sau pul strapungerii liniei gâtului si dupa testare .

suport, de care nu reuseste sa treaca . Urmeaza o miscare prin care linia de trend este strapunsa (punctul 1) . Acesta este primul semnal al schimbarii trendului . Apoi pretul scade pâna la minimul precedent (puncul 2) . Aici gasim nivelul de suport si are loc o încercare de revenire la trendul initial,


 

68 100% FOREX Învatam si Câstigam Analiza grafica 69

Vârf dublu si Baza dubla (Double Top and Double Bottom, DT&DB)


Linia Strong


 

 

Linia suport Divergente


 

Neck line


 

 

Volume

 

Fig. 31 H&S — AIG, weekly, MetaTrader — Admiral Markets Fig.32 Double top

 

În fig . 31, graficul saptamânal al pretului actiunilor celei mai mari Aceasta figura, este de asemenea des întâlnita si foarte eficienta . Ea se companiide asigurari a SUA — American International Group (AIG), este formeaza din doua vârfuri sau doua baze, care au maximele, respectiv mi- reprezentatafigura H&S .Maximul capului a fost atins la 7 ianuarie 2006 . nimele la aproximativ acelasi nivel . Vom analiza figura vârf dublu (figura Aceasta figura ilustreaza toate elementele analizate anterior: 32),bazadublaurmândaceleasireguli.

• evolutia trendului;

capsiumeri; cum se formeaza figura?

• strapungerealinieidetrend; Dupa o crestere puternica, pretul pretul întâmpina o rezistenta pe care

• strapungerealiniei gâtului ; nu poate sa o depaseasca . Urmeaza o scadere, o evolutie a pietei în directia

• testareaniveluluistrapunssischimbareadirectiei; opusa, si strapunge linia de trend (punctul 1) . Acesta este primul semnal de

• atingereatintei depret. schimbare a trendului . Scaderea pretului continua pâna la un anumit nivel, dupa care în piata apare un numar mare de cumparatori care încearca sa continue trendul ascendent (punctul 2) . Încercarea lor esueaza când pretul urca aproape de nivelul maximului precedent (punctul 3) . Aceasta duce la închiderea pozitiilor de cumparare si simultan, cresterea pozitiilor de vân- zare . Începe o noua miscare descendenta, ce strapunge minimul anterior (punctul 4) . Prin aceasta strapungere figura este confirmata .


 

caracteristicile figurii:

• Diferenta dintre maximele celor doua vârfuri (doua baze) nu trebu- ie sa fie foarte mare (cel mult 20%);

• Al doilea vârf trebuie întotdeauna sa fie egal sau mai mic decât pri- mul . O situatie similara este valabila si pentru baza a doua: ea tre- buie sa ajunga cel mult la nivelul minimului anterior . Daca aceasta conditie nu se îndeplineste, atunci apar noi maxime/minime, ce reprezinta continuarea evolutiei trendului initial;

• Figura apare la finalul unei fluctuatii puternice, când primul sem- nal de schimbare a directiei este strapungerea liniei de trend;

• Strapungerea liniei de suport a figurii (minimele vârfurilor) consti- tuie un semnal pentru deschiderea pozitiei;

• Tinta stabilita pentru profit o constituie proiectia înaltimii (lungi- mea H din fig .32) din puctul de strapungere (punctul 4);

• Ordinul Stop Loss se plaseaza mai jos (la cumparare) sau mai sus (la vînzare) de nivelul punctului de strapungere;

• Dupa strapungere este posibila revenirea la nivelul acesteia -testa- re, dupa care piata continua evolutia spre tinta stabilita de figura;

• Volumeletranzactiilorscadîntimpulformarii figurii, si cresc în Fig. 33 Double Top. EUR/USD, Daily, MetaTrader — Admiral Markets

timpul strapungerii si dupa testare .

În figura 33 este reprezentata figura Vârf dublu , formata de pere-

chea valutara EUR/USD în graficul zilnic (Daily) cu maxime în data de 24 .07 .2007 si 05 .08 .2007 .

Daca facem o analiza atenta a acestei figuri aplicând un set de indica- tori, vom constata ca exista o diferenta între vârfurile si bazele duble . În ce consta aceste diferente si ce importanta au ele pentru figura? Raspunsurile la aceasta întrebare le prezentam în continuare .


 

Asadar, exista patru tipuri de figuri vârf dublu(sau baza dubla ): vârf triplu si baza tripla (triple top and triple bottom — tt&tB)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.