Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Figura 151. Sequential. Dow Jones, Daily, Meta Trader-Admiral Markets

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

El urmareste dependenta concreta dintre actiuni si titluri de va-


 

loare,pretullaaursititluridevaloare. Aici se aplica indicatorul Tabelul 2

Will-Spread,elaboratdeautor. Will-Spreadmasoara fluxul de pre- Zilele favorabile pentru vânzare/cumparare a perechilor valutare în perioada

turi dintrepiataîncare tranzactionam si piata secundara, care o 27.02.2003 -14.09.2007

influenteaza . Dependenta este urmatoarea: pretul primei piete (cea Pereche Zile favora- Rezultat Pozitii Pozitii Pro- Pozitii pe care tranzactionam) se împarte la pretul celei de-a doua . Rezul- Valutara bile Buy/Sell (pips) fitabile Negative tatul primit se înmulteste cu 100 si se reprezinta grafic . Graficul EUR/USD

obtinut serveste drept indicator al viitoarelor miscari ale pietei . Buy Marti 1697 237 128 109


2 . Fiind trader de futures, Larry Williams studiaza dependenta în ra- poarte publicate de bursele americane . Comisia privind tranzactio- narea futures a SUA (CFTC) emite în fiecare vineri raportul Com-mitment of Traders (COT Report) . Acesta arata pozitiile nete (lungi sau scurte) ale grupurilor de participanti din piata . Acestia sunt:

commercials— influentii participanti comerciali din piata (trade- rii pe petrol, corporatii producatoare de materie prima si marfuri) care trebuie sa se asigure de scaderea pretului . Pozitiile lor sunt numite de catre autor bani inteligenti ;

large Speculators— marii speculanti — bancile ce investesc în marfuri si în instrumente financiare, fondurile mari (inclusiv hed-

ge) si alte institutii financiare;


Vineri 822 237 128 109

Sell Luni 514 235 123 112 GBP/USD

Buy Marti 2811 237 131 106

Joi 1187 238 122 116

Sell Luni 368 235 119 116

Vineri 287 237 114 123

USD/CHF

Buy Luni 1048 236 131 105

Marti 1671 237 126 111

Sell Joi 548 238 113 125 USD/CAD


SmallSpeculators— micii speculanti (acestia sunt traderii parti-


Buy Luni 466 236 116 120

Vineri 2384 237 128 109


culari, mici companii investitionale) . SellMarti1264 237 128 109

3 . În viziunea lui Williams cei mai importanti sunt commercials.

Comportamentulsiorientarealortrebuie urmarite. În afara de ima- Larry Williams aminteste de zilele favorabile numai pentru pietele titlu- gineaparticipantilor,unaltelementimportantîn aceste rapoarte îl rilor de valoare si pentru indicii americani . Noi am decis sa prezentam aces- constituiedateledesprepozitiile deschise(OpenInterest). Aceasta te date si pentru piata valutara . Indicatorii din tabelul 2 sunt obtinuti în urma reprezinta numarulcontractelorfuturescaresuntactive,n-auex- analizei a patru perechi valutare în perioada 27 .02 . 2003 — 14 .09 .2007 . pirat(livrarea produsuluinuestefinalizata),sau sunt închisecuo Tranzactiile se efectueaza la pretul de închidere într-o anumita zi a sapta- tranzactiecontrara. În aceste date important este urmatorul lucru: mânii, si se închid la pretul de deschidere a zilei urmatoare . Cu alte cuvinte, cândareloco crestere brusca a pozitiilor deschise, de exemplu daca pentru pozitiile lungi, cele mai bune rezultate au fost în ziua de luni,

cu 30%, semnifica o crestere a interesului fata de acel instrument atunci toate tranzactiile reprezinta cumpararea la pretul de deschidere de financiarsiprobabil va urma o miscare ascendenta . luni si închiderea pozitiei — la pretul de deschidere de marti .

4 . Alt moment important, prezentat de autor, îl constituie tranzacti-Rezultatele sunt evidente, pentru fiecare valuta exista anumite zile fa-

onarea într-o anumita zi a saptamânii sau a lunii.Dupa parerea vorabilepentrucumpararesauvânzare.

sa,sunt anumite zile favorabile tranzactionarii . De exemplu, un Larry Williams utilizeaza aceste dependente în calitate de filtru pentru anumitinstrumentesteoportunde cumparat luni si miercuri, iar de strategiile sale de baza — cumpara sau vinde în prezenta semnalului siste- vândut— la sfârsitul lunii august . mului, daca acest semnal a aparut într-una din zilele acestea .


 

5.În analiza sa, Williams indica în principal dependentele dintre patru componente de baza ale unei singure bare —maximul, minimul, pretul de deschidere si închidere . În opinia sa, puterea cumparatorilor se masoara cu distanta de la cel mai mic pret pâna

la pretul de închidere, iar puterea vânzatorilor cu distanta de la cel mai mare pret pâna la cel de închidere . Autorul cerceteaza aceste relatii si le grupeaza în modele grafice .

Sa examinam figura de baza pe care Larry Williams o aplica cel mai mult, si care în opinia lui, este cea mai sigura dintre figurile pe termen scurt. Aceasta poarta denumirea Ups (Oops) .

Pe parcursul mai multor ani de observatii, analiza si tranzactii pe pie- tele futures, autorul a ajuns la urmatoarele concluzii :

- variatia dintre pretul de deschidere si pretul de închidere este rezul-

tatul actiunii profesionistilor;

- variatia dintre pretul de închidere si pretul de deschidere a zilei urmatoare (gap, daca acesta apare) are loc ca rezultat al reactiei

emotionale a participantilor la piata si a schimbarii ulterioare de FiguraUps

directie .

FiguraUpsutilizeazaacestedefinitii. Ce reprezinta ea? Daca piata s-a Figura 152. Upsîn graficul General Electric, Daily, Meta Trader, Admiral Markets

deschis mai jos decât pretul minim al zilei precedente (gap), atunci întoar-


cerea pietei si atingerea maximului zilei anterioare constituie un semnal de cumparare . Similar si pentru vânzare — daca pretul de deschidere a unei noi bare este mai mare decât oricare pret al barei precedente, atunci sem- nalul de cumparare apare când piata scade si atinge acest pret .

Logica expusa de autor este urmatoarea: sa consideram cazul cumpa- rarii . Miscarea pretului dupa închidere se produce ca rezultat al surplusului emotional al vânzatorilor care împing pretul de deschidere sub minimul zi- lei anterioare . Ulterior pretul se întoarce la minimul acelei zile, ceea ce de- monstreaza ca piata a acumulat suficienta forta ca sa depaseasca vânzarea în panica si sa urmeze evolutia initiala . Aceasta înseamna ca reactia emoti- onala este învinsa si sentimentul din piata favorizeaza cresterea . Atingerea minimului zilei precedente reprezinta un semnal de cumparare .

Sa analizam acum exemple concrete . Este necesar sa mentionam ca aceasta figura se va întâlni mult mai rar pe piata Forex, fiind caracteristica pietelor de actiuni si futures .


În fig . 152 este prezentat modelul Ups, format de câteva ori în perioa-

da 06 .2007 — 09 .2007 . Acest model este întâlnit relativ des si se considera autentic .

Daca urmarim graficul, observati ca nu toate modelele sunt evidenti- ate . Atunci de ce le mentionam pe acestea trei? Care este diferenta fata de altele, de ce acestea sunt mai importante? Raspunsul la aceste întrebari le gasim în urmatorul grafic .


 

Aceasta figura se bazeaza pe faptul ca în timpul unei miscari puternice într-o anumita directie, piata rar revine la valorile care se observau cu câ- teva zile în urma . În acest caz s-ar produce o corectie temporara . Aceasta figura se întâlneste mai des decât Ups. Ea este caracteristica si pentru piata Forex .

 

 

Figura 153 Ups+ Williams percent Range General Electric, Daily, Meta Trader, Admiral Markets

 

Graficul din fig . 153 reflecta aceeasi perioada ca si cel din 152, însa aici este adaugat indicatorul Willams Percent Range . Urmariti cu atentie

unde se afla indicatorul corespunzator acestor figuri . El este mai jos de Figura154.USD/CHF,Daily,Meta Trader, AdmiralMarkets

linia -80, în zona de supra- vânzar e . Aceste este un filtru suplimentar al

figurii respective . Cu alte cuvinte, figura Upseste mult mai eficienta În fig . 154 se observa formarea multipla a acestui model pentru pere- când se formeaza pe o piata în stare de supra-vânzare sau supra-cum- cheavalutaraUSD/CHF înperioada 06.2007— 09 .2007 .

parare .

LarryWilliams propune înca o figura asemanatoare în urmatoarele Pâna acum am analizat punctele de intrare în piata, momentele unde, conditii: dupa parerea lui Larry Williams, este profitabila deschiderea pozitiilor de

Buy— daca bara curenta (ziua) se deschide sub minimul barei cumparare sau vânzare . În continuare analizam alte elemente ale unei stra- din urma cu doua zile, asteptam cresterea pâna la nivelul acestui tegiiprofitabile: Stop Loss, Take Profit.

minim. O astfel de revenire va fi semnal de cumparare; Sa începem cu Take Profit .Williams este unul dintre autorii care utili-

Sell—dacabaracurenta(ziua)sedeschide pestemaximulbarei zeaza foarte rar sau deloc Take Profit . Din punctul sau de vedere mai bine dinurmacudouazile,asteptamscaderea pânala nivelulacestui închidem pozitia dupa ultimul pret (pretul de închidere) al zilei respec- maxim,cevafisemnaldevânzare . tive decât sa plasam Take Profit . El, de asemenea, poate mentine pozitia


 

deschisa în limitele a 1-5 sesiuni de tranzactionare . Pentru iesire Larry SISTEMUL DE TRANZACTIONARE ELIUTE

Williams aplica tehnica de catapultare (Bail Out) . Catapultarea reprezinta

închiderea pozitiei la deschiderea primei zile profitabile dupa intrare . Cu Teoriile foarte cunoscute ale analizei miscarilor de piata pot explica alte cuvinte, dupa intrarea pe pozitie asteptam primul pret de deschidere si diferite elemente ale vietii reale . De exemplu, proportiile Fibonacci si

a zilei în care rezultatul nostru este pozitiv, apoi închidem pozitia . Daca proportiile corpului omenesc, valurile lui Elliot si valurile în viata oameni- urmarim exemplul ultimului model din fig . 154, si am fi vândut la nivelul lor etc . Indiferent ca aceste teorii au fost elaborate mai întâi pentru pietele 1,2101 (05 .09 .2007) . Miscarea a fost favorabila pe parcursul zilei, deci, în financiare sau au fost observate în viata reala si apoi aplicate în piete, ele urmatoarea zi (06 .09 .2007), la pretul de deschidere de 1,2044, închidem se bazeaza pe similitudini importante .

pozitia . Profitul este de 57 de pips . Asfel de similitudini, atât în viata reala, cât si în piata, înca urmeaza a Tehnica de catapultare poate fi aplicata si pretului de deschidere daca fi descoperite .

pozitia din piata are deja doua sau trei zile . În acest caz, profitul în exem- În acest capitol vom încerca sa prezentam orientari pentru viitoarele plul pe care l-am analizat este mult mai mare . cercetari în domeniul respectiv . Desigur, pentru a descrie toata teoria, va fi

Dar ce se va întâmpla daca piata va merge în directia opusa, daca po- nevoie nu de una, ci de mai multe carti . Iata de ce rolul cartii date este sa zitia noastra este neprofitabila? Raspunsul lui Williams la aceasta întrebare definim laconic notiunile principale si sa prezentam logica acestora . Deci, consta în stabilirea unui stop în valoare absoluta (o suma fixa) . Ce înseam- sa dam curs liber inovatiei!

na aceasta? Autorul ne recomanda sa plasam Stop Loss în suma de bani, nu Asadar, fiecare teorie stiintifica se bazeaza pe anumite postulate, care dupa un anumit nivel tehnic, cum propun majoritatea tehnicienilor . se considera a fi demonstrate si pe fundamentul lor se dezvolta ulterior

Aceste doua modele analizate constituie doar o parte din cele utiliza- teoriile .

te de Larry Williams . Elementele ce construiesc modelele mentionate, în Pentru teoria pietei, ca în cazul oricarei teorii, este necesara funda- parte pot fi întâlnite si la alti autori, prezentati în aceasta carte (acestea sunt mentarea pe anumite postulate .

sinele DiNapoli , Sequential lui Demark ) . Dar ele, evident, au fost cel mai Analizând evolutia pietei, putem mentiona trei stari principale pe care bine dezvoltate de Williams . Daca v-a placut stilul de tranzactionare, va ea se construieste:

recomandam sa aprofundati lucrarile sale . Chiar daca n-o sa urmati aces- • impulsul— poate fi definit ca miscarea de baza a pietei, orientata te strategii, meditati serios asupra sfaturilor repetate permanent de Larry spre o anumita directie . Impulsul este o parte a trendului; Williams: • corectia— aceasta este a doua parte componenta a trendului . Ea

Întotdeauna plasati stop loss! reprezinta miscarea în directie opusa, cu o putere mai slaba, dupa

Tranzactionati futures! care impulsul continua;

consolidarea,probabil, constituie cea mai importanta stare a pie- tei . Este o perioada în care piata acumuleaza energie pentru re- alizarea impulsului urmator . Ea poate fi definita drept o miscare laterala . Consolidarea deseori capata forma unui model grafic, pre- zentat în capitolul 4 (Analiza Grafica) .

Aceste trei situatii, în esenta, constituie baza teoriei pietei . Dupa de- finitia lor urmeaza sa prezentam înca doua elemente ale pietei — haosul si ordinea. Haosul si ordineapot aparea oricând si pot avea o durata di- ferita . Aplicând aceste doua notiuni la starile principale ale pietei, putem


 

concluziona ca ordinease observa la impuls si corectie, iar haosul — la se îngreuneaza, apar tot mai multi participanti care nu respecta regulile, consolidare . semaforul îsi pierde functia sa de sincronizare si în subsistem domina ha-

Cum se dezvolta miscarea pietei? osul. Intersectia se afla în blocaj si nimeni nu poate trece . În acest moment

În primul rând, dupa cum am amintit deja, cea mai importanta stare al haosuluisituatia pare fara iesire, si pare ca niciodata nu ne vom întoarce a pietei este consolidarea . De regula, ea este necesara pentru a începe o la ordinea precedenta .

miscare noua . Fiecare miscare noua sau impuls trece prin etapa de conso- Cel mai interesant este ca ordinea în subsistem se restabileste brusc . lidare . Cu alte cuvinte, ordineaapare din haos. Automobile, tramvae, pietoni, mai devreme sau mai târziu, se pozitioneaza

Imediat apare întrebarea: cum se întâmpla aceast fapt, cum haosul tre- într-o anumita succesiune ce permite trecerea de la haos la ordine.

ce în ordinesi invers? Sa revenim la pietele financiare . Analogiile pe care le putem deduce

Sa luam un alt exemplu din viata noastra de zi cu zi . Daca privim stra- din exemplul prezentat cu intersectia sunt urmatoarele:


zile din marile orase, vom observa ca ele reprezinta aceste notiuni —


hao-


Dupa ordine, impuls, în timpul caruia avem o evolutie certa a miscarii


sulsi ordinea. Autoturisme, pietoni, autobuze, tramvaie si alti participanti (nu conteaza — ascendenta sau descendenta), în anumite conditii, pe piata

în trafic pot fi priviti drept un sistem unitar . În acest sistem toti participantii începe haosul . Acest haos se caracterizeaza prin închiderea pozitiilor mis- se misca într-o anumita ordine stricta datorita unui anumit mecanism de carii anterioare si deschiderea de noi pozitii în diferite directii, perceperi reglementare . Unul dintre mecanismele principale de reglementare, care variate ale datelor fundamentale etc . Toate acestea în graficul pietei se re- zilnic asigura ordinea în acest sistem, este semaforul . Datorita acestuia, prezinta sub aspectul consolidarii;

toti participantii la trafic pot convietui împreuna în siguranta . Ca si în exemplul cu intersectia, pe pietele financiare, într-un anumit Sa urmarim una din partile concrete ale acestui sistem — subsistemul moment, elementele de piata se aranjeaza într-o continuitate concreta, iar

intersectia . La aceasta intersectie, datorita semaforului, toti participantii ca rezultat începe impulsul si ordinea se restabileste .

mentionati mai sus au aceleasi drepturi de deplasare, adica toti vor avea Prin aceasta am aratat legatura existenta între pietele financiare si viata posibilitatea sa traverseze intersectia si sa-si continue miscarea în directia reala . Din toate cele prezentate, pe noi, traderii, ne intereseaza cum sa des- dorita, spre obiectivul urmarit . coperim succesiunea în care factorii din piata se aranjeaza într-o anumita

În acest subsistem ordinease mentine datorita pastrarii mecanismului directie si haosul se transforma în ordine .

de sincronizare si reglementare a traficului . Sa presupunem ca avem doua Evident, daca punem problema tranzactionarii în starea de consoli- directii A si B, si ca durata semnalului semaforului ce regleaza miscarea dare, asteptând impulsul, o varianta fericita o constituie tranzactionarea permite trecerea a 10 autoturisme într-o singura directie . Toti am observat dupa metodele prezentate în capitolul 4 . Aceasta tehnica de tranzactionare faptul ca, într-un anumit moment, unul dintre participanti, de exemplu un se bazeaza în principal pe strapungerea consolidarii, ceea ce duce la dez- automobil, decide sa nu respecte semnalul, si sa traverseze pe culoarea voltarea impulsului într-o anumita directie . Aceasta abordare a tradingului rosu . Deseori si altii îi urmeaza exemplul . Atunci, în loc de 10 autoturisme pe pietele financiare ca atare este favorabila, dar daca este aplicata mult merg 14 în directia A . timp, se observa ca o parte a miscarii întotdeauna este omisa, ca sa fim mai

Aceasta automat înseamna ca în directia B, cât timp vor trece pe rosu expliciti, este omisa partea de la începutul miscarii pâna la strapungerea cu patru masini mai mult, vor avea acces doar 6 autoturisme . Circulând modelului grafic .

pe rosu, patru automobile în directia A împiedica accesul participantilor Atunci cum stim ca piata se pregateste de impuls, ca haosul va trece

în directia B . Participantii din directia B, la rândul lor, vor sa pastreze în ordine?

proportia precedenta de 10 automobile . În acest caz, patru automobile din Pentru a da un raspuns corect fundamental, este necesar ca el sa se ba- directia B sunt nevoite sa circule pe rosu . În timp miscarea la intersectie zeze pe cele mai simple elemente ale pietei . În capitolul 4 (Analiza Grafica)


 

am examinat modelele pretului care pot fi definite ca fiind complexe . Ele descriu starea de consolidare, dar în esenta depind de mai multi parametrii, de exemplu: înclinarea, lungimea, latimea, momentul strapungerii etc .

Raspunsul la întrebarea de mai sus se gaseste în împartirea acestor modele pâna la cele mai mici posibile, pâna la modelele care se bazeaza numai pe raportul dintre unitatile principale de construire a pietei — pre- turile Low, High, Open, Close .

Asemenea modele am analizat urmarind teoriile Larry Williams si Tomas Demark . Primul este unul dintre teoreticienii contemporani care a avut o contributie importanta la dezvoltarea acestor figuri de pret .

Din toate cele expuse putem concluziona ca începutul continuitatii, unde toate elementele sunt în stare de trecere de la haos la ordine, de la consolidare la impuls, apare din corelatiile exacte ale celor patru preturi de baza sau dintr-o anumita figura .

Înainte sa continuam, trebuie sa amintim un aspect foarte important . Nu exista figura eficienta 100% . Ca în cazul intersectiei în care miscarea este în dificultate, si ordinea nu poate fi usor restabilita, si la miscarile pietei trecerea de la consolidare la impuls nu se produce ca urmare a unei

singurecontinuitati. Din cauza numarului mare de figuri, nici o figura nu Figura 155 USD/CAD, Daily, Meta Trader, Admiral Markets

poate fi eficienta 100% .

Studiati urmatoarele grafice . În fig . 155 si 156 sunt prezentate grafice- le zilnice EUR/USD si USD/CAD .


 

238 100% FOREX Învatam si Câstigam Tehnica si strategia tradingului 239

 

 

Incorect

 

 

Figura 157 „E”, Ascendent si Descendent

 


 

Figura 156, EUR/USD, Daily, Meta Trader, Admiral Markets


În forma clasica a figurii E exista o conditie importanta — trebuie sa se produca atingerea unei noi valori, minim sau maxim, dupa care piata se închide, formând o lumânare inversa: daca „a” — a taurului, atunci „b” — a ursului si viceversa: daca „a” — lumânarea ursului, „b” — finalizeaza


În fiecare grafic pot fi observate anumite elemente evidentiate . Dupa figura . Corelatiile exacte dintre preturi, „gap”-urile pretului sau alte ele- cum observam, majoritatea momentelor de acest gen apar la consolidare . mente pot servi drept filtre suplimentare ale modelului dat . Filtrele aminti- De asemenea, trebuie atras atentia ca dupa fiecare moment urmeaza un te nu vor constitui obiectul atentiei noastre în aceasta carte .

impuls într-o anumita directie . Daca aprofundam, se poate observa ca toa- Sa examinam acum tehnica de tranzactionare ce se bazeaza pe aceasta te aceste momente corespund unor anumite situatii . Aceste situatii pot fi figura sau regulile sistemului ELIUTE:

grupate într-o figura a pretului . Figura respectiva o vom numi conventional Deschiderea pozitiilor.Regulile de deschidere a pozitiei sunt simplu

figura E, iar strategia de tranzactionare bazata pe figura E— ELIUTE . de urmat .

Ce reprezinta figura E? Aceasta este o figura foarte simpla, bazata • cumpararea.Cumparam daca dupa formarea figurii ascendente pe corelatiile dintre cele patru preturi principale — cel mai mare, cel mai E (Upside E) piata va depasi cea mai mare valoare a barei ce în- mic, pretul de deschidere si pretul de închidere . Figura Ese formeaza când chide figura — „b” . Cu alte cuvinte, cumparam când piata trece de dupa deschiderea unei bare noi, preturile trec de maximul sau minimul maximul lumânarii „b” . O conditie suplimentara — pâna la mo- precedent, dar nu se mentin la noile nivele si revin, închizându-se mai jos, mentul cumpararii este ca distanta dintre cel mai mic pret al barei respectiv mai sus decât pretul de deschidere . curente si pretul deschiderii sa fie mai mica decât aceeasi distanta

Toate acestea sunt ilustrate în fig . 157, unde este reprezentata interpre- a barei precedente (bara „b”) .

tarea corecta si incorecta a figurii E. • vânzarea.Identic: vindem daca la formarea figurii descendente E (Downside E) piata va depasi cea mai mica valoare a barei ce


 

închide figura — „b” . Cu alte cuvinte, vindem când piata trece de barei pe care s-a efectuat tranzactia initiala . Restrictia este aceeasi minimul lumânarii „b” . O conditie auxiliara — pâna la momentul ca si în cazul semnalului de baza — pâna la momentul cumpararii / cumpararii, distanta dintre cel mai mare pret al barei curente si vânzarii distanta dintre cel mai mic / mare pret si pretul de deschi- pretul deschiderii sa fie mai mica decât aceeasi distanta a barei dere al barei curente trebuie sa fie mai mica decât aceeasi distanta precedente (bara „b”) — umbra de sus a barei curente trebuie sa de bara precedenta .

fie mai mica decât umbra de sus a barei „b” . Cresterea pozitiilor dupa regula a doua trebuie efectuata doar pâna la bara a treia dupa initierea tranzactiei . Aceasta adaugare este foarte efici-

Sa urmarim semnalele graficului . Observati fig . 158, graficul zilnic enta, deoarece la startul noului impuls foarte des se formeaza câteva bare USD/CAD, dar cu mentionarea semnalelor de cumparare si vânzare . consecutive în aceeasi directie .

Stop loss.În cazul strategiei ELIUTE avem doua variante pentru a plasa Stop Loss . Prima este mai conservatoare — la cumparare, daca um- bra de jos a barei curente va deveni mai mare decât umbra de jos a barei

„b”, pozitia trebuie închisa . În mod similar se aplica si la vânzare — daca distanta dintre pretul cel mai mare si pretul deschiderii barei curente va de- veni mai mare decât aceeasi distanta a barei anterioare (bara „b”), pozitia trebuie închisa .

A doua varianta se foloseste de maximul (vânzare) sau minimul (cum- parare) barei „b” . Daca va fi depasit, închidem pozitia . Aceasta varianta presupune un Stop Loss mai mare, si de aceea este recomandata la intrarea initiala în piata, iar prima varianta este potrivita pentru cresterea pozitiilor deja existente .

Închiderea pozitiilor.Cel mai dificil moment al tradingului este în- chiderea pozitiilor . Daca iesim foarte devreme, atunci putem rata o buna parte a miscarii, daca asteptam, riscam ca piata sa-si schimbe directia . Cum sa închidem pozitia astfel încât, întotodata se ne asiguram ca obtinem un profit maxim?

Un raspuns exact la aceasta întrebare, în cazul strategiei ELIUTE, nu exista . Pentru a determina momentul iesirii din piata, trebuie evaluat


Figura 158. ELIUTE semnale de vânzare si cumparare.

USD/CAD, Daily, Meta Trader, Admiral Markets


cât timp va continua starea de ordine pâna când piata va intra din nou în haos .

Prima varianta: trebuie sa închidem pozitia la aparitia unui nou semnal


cresterea pozitiilor.Regulile de adaugare sunt doua: în directia opusa .

• Adaugam la formarea noului semnal în aceeasi directie; Pentru iesire pot fi utilizate diferite metode . De exemplu:


• Adaugam mult mai rapid cu scopul maximizarii profitului din im-


Catapultareade Larry Williams;


puls . Aici se poate cumpara sau vinde suplimentar, daca bara ur- • Închiderea pozitiei dupa ce am adaugat pozitiile permise conform matoare depaseste maximul (cumparare) sau minimul (vânzare) strategiei;


 

• Utilizarea în calitate de tinta a pretului distanta dintre minimele si TESTAREA SISTEMULUI DE TRANZACTIONARE

maximele modelului curent „E” (în baza caruia deschidem pozitia)

si ultimul model contrar . Mai bine spus, când cumparam, calcu- Dupa cum am amintit la începutul acestui capitol, construirea siste- luam distanta de la cea mai mica valoare a barei „b” a modelului mului de tranzactionare este un proces care necesita timp si atentie . Totusi, curent „E” pâna la cea mai mare valoare a ultimului model opus noi investim capitalul propriu si nu este rational sa ne bazam pe un sistem (de vânzare) „E” . Aceasta distanta se adauga la pretul de deschi- oarecare fara a fi siguri de eficienta sa . Procesul de construire a sistemului dere a barei pe care am deschis pozitia initiala, si este important de tranzactionare se împarte în câteva etape:

sa mentionam daca eventual sunt prezente conditiile pentru aceas- 1 . Stabilirea initiala a regulilor de tranzactionare . În aceasta etapa ta — tinta creste, concomitent distanta utilizata se adauga la noul trebuie formulate clar si concret semnalele de intrare în piata, sem- pret al deschiderii barei pe care adaugam pozitii . nalele de iesire, unde plasam Stop Loss initial si care este riscul

Dupa ce am urmarit toate aspectele sistemului, sa enumeram cîteva maxim pe care ni-l asumam;

reguli, de respectarea carora depinde eficienta lui: 2 . A doua etapa consta în testarea sistemului de tranzactionare pe

• Recomandam ca sistemul sa fie aplicat pe graficul zilnic; baza datelor din trecut . În aceasta etapa studiem miscarile pretului

• În prezenta unui trend puternic într-o anumita directie si aparitia din trecut pentru o pereche valutara concreta (actiune, futures), pe semnalului de schimbare, primul astfel de semnal nu trebuie utili- care o vom tranzactiona si urmarim rezultatele tranzactiilor pe care zat pentru tranzactionare; le-am fi obtinut la respectarea regulilor sistemului — numit tra-

• Sistemul ofera cele mai bune rezultate daca semnalele apar în faza ding pe hârtie . Cautam raspuns la întrebarea: „Daca am fi început

de consolidare . Reguli concrete de identificare exacta a fazei de tranzactionarea dupa acest sistem cu un an în urma si am fi tran- consolidare nu exista — ea poate fi doar observata, nu identifica- zactionat pâna în ziua de astazi, la ce rezultate am fi ajuns?”;

ta . Dupa consolidare sunt utilizate semnalele care apar în directia 3 . Analiza rezultatelor . O metoda foarte buna de analiza a unui sis- impulsului; tem profitabil de tranzactionare propune Ryan Jones în cartea sa

• Modelul „E” si tot sistemul ELIUTE reprezinta una din continui- „The Trading Game” . Pentru început trebuie calculati urmatorii tati dupa care piata îsi schimba starea — continuitatea de stabili- parametri:

zare a haosului care va duce la ordine . Acest sistem în esenta sa W— valoarea medie a câstigurilor;

este foarte simplu în aplicare si ofera posibilitati mari pentru o W= numarul pips-profit (punctelor)/numarul tranzactiilor reusite; dezvoltare ulterioara . În capitolul dat am prezentat doar conceptia l —valoarea medie a pierderilor;

principala, bazata pe modelul „E” . Sistemul este studiat prioritar l— numarul pips-pierdere (punctelor)/numarul tranzactiilor nereu- pentru piata valutara Forex, dar poate fi implementat cu usurinta si site;

pe alte piete financiare . % W— coeficientul tranzactiilor pozitive;

% W— numarul tranzactiilor pozitive/numarul total al tranzactiilor .

 

!!!este important de retinut ca tranzactiile cu rezultat nul (fara profit sau pierdere) de asemenea sunt considerate reusite.

 

Utilizam urmatoarea formula:

(W/l + 1)* W — 1= 0,6


 

244 100% FOREX Învatam si Câstigam

 

Conform criteriilor lui Ryan Jones, pentru a te baza pe sistemul de tranzactionare, acest indicator trebuie sa fie mai mare de 0,6 . Din formula vedem ca reusita pe termen lung în trading se bazeaza pe numarul mare de câstiguri raportate la pierderi (W/L), sau pe un numar mai mare de tranzac-

tii reusite (cu rezultat pozitiv) . Capitolul8

Sa prezentam urmatorul exemplu pentru a întelege mai bine teoria . Sa AnAliZAvAlURiloR

presupunem ca la zece tranzactii consecutive se înregistreaza urmatorul

rezultat:

 


+60, +60, -30, +60, -20, +50, -30, +40, -20, +30.


 

În anii 30 ai secolului trecut, Ralph Nelson Elliot a descoperit o teorie


Calculam dupaformuleledemaisus: revolutionara (1938, The Wave Principle), care pâna în prezent ramâne una dintre cele mai profesioniste si complexe metode de prognozare a evo-

W-300/6=50L=100/4=25%W=6/10=0,6 lutiei preturilor . Teoria lui Elliot a atras numerosi adepti, deorece s-a do-

(50/25+1)*0,6-1=0,8vedit ca modelele valurilor descriu foarte bine structura miscarilor pietei . Aceasta teorie ofera mult mai multe posibilitati de previziune, inclusiv pe

În exemplul prezentat observam ca valoarea absoluta a profiturilor este un orizont de timp îndelungat . În timp, predecesorii teoriei au completat

de doua ori mai mare decât valoarea pierderilor, iar coeficientul tranzactii- studiileautorului,dar practic aproape toate modelele cunoscute ale pietei lor profitabile este de 60% . În concluzie, daca sistemul nostru de tranzacti- suntdescrisepebazateorieiluiElliotcaredateazadeacum 70 de ani . Ro- onareoferaacesterezultate,putem sa-laplicamîntradingulreal. bert Pretcher, Glenn Neely si multi altii au introdus apoi un numar mare de

reguli pentru perfectionarea analizei valurilor .

Dupa studii aprofundate ale graficelor de miscare a preturilor, Elliot a stabilit ca pietele financiare evolueaza dupa anumite modele . Aceste mo- dele se repeta continuu atât în intervale mai lungi de timp (ani, decenii), cât si pe perioade scurte (luni, zile) . Figurile pretului se grupeaza într-o anumita continuitate si formeaza un model care, la rândul sau, întotdeauna

face parte dintr-un model de baza mai mare (vezi figura 159) . Fiecare ciclu de evolutie a preturilor este exprimat în acelasi mod — prin cinci valuri, din care trei se gasesc în directia de baza a trendului (1, 3, 5), despartite

de doua valuri împotriva directiei trendului (2, 4), dupa care urmeaza o combinatie de trei valuri (A, B, C), ce se misca în directia opusa . Elliot nu- meste aceste structuri formate din cinci valuri în directia trendului — unde de impuls — si le numeroteaza cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, iar valurile contra directiei trendului le numeste de corectie si le mentioneaza cu litere — a, b, c etc .Explicatie : val se numeste deplasarea delimitata de pret de la baza la vârf, sau de la vârf la baza . Presupunerea ca preturile pe pietele financi-


 

are se deplaseaza în forma de valuri a fost initial utilizata de Charles Dow, de aceea majoritatea teoreticienilor explica principiul valurilor conform care este considerat parintele analizei tehnice (dupa numele sau este nu- unui asemenea scenariu .

mit si cel mai cunoscut indice compozit din SUA — Dow Jones Industrial Valul 1 se formeaza de la închiderea pozitiilor si fixarea profitului tren-

Average) . dului precedent . Daca punctul 0 este baza, atunci trendul anterior a fost descendent si închiderea pozitiilor scurte înseamna cumparare, care duc la cresterea preturilor . La sfârsitul primului val se formeaza un vârf tem- porar . Acest vârf ofera posibilitatea traderilor care asteapta o noua scadere a preturilor deschiderea unor noi pozitii scurte la un pret mai avantajos .

Initial, când se formeaza punctul de start (p . 0), nimeni nu are siguranta ca acest pret va ramâne mult timp o baza neatinsa, si se presupune ca trendul probabil va continua . Atunci au loc noi vânzari si se formeaza valul des- cendent 2 .

Valul 2, în esenta, reprezinta testul principal si confirmarea ca a în- ceput un nou trend ascendent . Regula pentru valul 2 consta în faptul ca acesta nu trebuie sa atinga nivelul valului 1 . În caz contrar, aceasta nu va fi valul 2, ci doar o parte din trendul descendent precedent . În opinia lui Glenn Neely (predecesorul teoriei valurilor, care si-a dedicat mai mult de 10 ani din viata cercetarii valurilor pe pietele financiare), în majoritatea

cazurilor valul 2 nu depaseste 61,8% din lungimea valului 1 . Faptul ca pre- tul nu poate atinge baza precedenta este un semnal pentru participanti ca pozitiile scurte se închid, deoarece asteptarile lor nu s-au adeverit . În plus, pentru traderii care tranzactioneaza pe perioade mai scurte, au posibilitatea deschiderii pozitiilor scurte pentru cumparare în scopul atingerii vârfului

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.