Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Задачы навучання пісьму ў перыяд навучання грамаце. Характарыстыка сучаснага пісьма.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Задачы навучання пісьму у перыяд навучання грамаце.: 1.Дзеці вучацца правільна сядзець, трымаць сшытак, карыстацца ручкай. 2.Асэнсоўваць словы, успрынятыя на слых або зрокава, падзяляюць іх на гукі 3.Вучацца пісаць у адпаведнасці з пропісямі усе літары бел. Алфавіта: маленькія і вялікія, злучаюць літары паміж сабой, пераводзяць друкав. Тэкст у рукапісны. 4.Вучацца спісваць і пісаць пад дыктоўку словы, напісанне якіх не разыходзіцца з вымаўленнем. 5.Запісваць уласныя сказы, узятыя з вусна складзенага апавядання.

Навучыць дзяцей правільна і прыгожа пісаць —асноўнаязадача навучання мове ў школе. Аснова правільнага і прыгожага пісьма закладваецца ўжо ў перыяд навучанне грамаце. У гэты перыяд выпрацоўваюцца ў дзяцей навыкі руху рукі і вачэй пры пісьме. Пісьмовая літара звязваецца спэўным гукам.

Вучань можа свабодна спыніцца не любым элеменце літары, а потым пісаць далей. У сувязі з тым, што друкаваныя вялікія і малыя літары за некаторымі выключэннямі розняцца толькі памерам, а рукапісныя малыя і вялікія — яшчэ і сваёй канфігурацыяй, а таксама ўлічваючы тое, што на ўроках пісьма вучні спачатку пішуць толькі тры-чатыры радкі, урокі чытання могуць абганяць урокі пісьма і не ісці паралельна ім. I далей — вучні рукапісную літару пішуць тады, калі з адпаведнай друкаванай не проста азнаёміліся, а шмат разоў яе паўтарылі. Выхарыстоўваючы розныя гульнявыя прыёмы, «Пропісь 1» уводзіць вучня ў свет пісьма: спярша зна-ёміць з асноўнымі лініямі — прамымі, спіралепадобнымі; з аваламі, паўаваламі і г.д.; з рабочым радком, элементамі літар (дзеці «забіваюць цвічкі», «робяць драбінкі», «закідаюць кручкі» і да т.п.).

Знаёмячы з новай літарай, настаўнік пры патрэбе можа на хвіліну зноў вярнуць вучняў да абводкі гэтых ліній. Асноўная ўвага ў «Пропісі 1» звернута на замацаванне гука-літарных адпаведнасцей, выпрацоўку напісання літар і спосабаў іх злучэнняў.

Настаўнік на ўроку пісьма, знаёмячы з літарай, звычайна піша яе на дошцы тры разы: першы раз хутка, каб дзеці зрокава -схапілі цэласны графічны вобраз літары. другі раз няспешна, тлумачачы, адхуль яна пачынаецца, як вядзецца, дзе завяршаецца, і трэці раз зноў хутка. каб перад вучнямі ўзнік ужо сінтэзаваны цэласны яе вобраз. Пасля вучні абводзяць у паветры напісаную настаўнікам на дошцы літару, бо да напісання ў -Пропісі- шасцігодак павінен пераходзіць, ужо маючы ў памяці агульны рухальны вобраз літары. Настаўнік, каб пераканацца ў гэтым, можа выкарыстаць такое заданне: «Заплюшчыцс вочы і пішыце літару ў паветры». Адразу ж будзе відаць. як хто з вучняў засвоіў агульны абрысаваў літары. А тады пераходзяць ужо да «Пропісі». «Пропісь2» працягвае гука-складовую аналітыка- сінтэтычную работу «Пропісі 1». Вялікая ўвага надаецца далейшаму аналізу гукавой і літарнай структуры слоў, вызначэнню паслядоўнасці гукаў, месцу галосных у слове, двух- і трохлітарным збегам зычных.

У сшытку змешчаны розныя гульні з літарамі, складамі, словамі; даюцца практыкаванні на дапісванне складоў у слове, слоў у сказе паводле графічных схем, на падкрэсліванне літар, якімі розняцца падобныя пары слоў; супастаўляюцца цвёрдыя і адпаведныя мяккія склады, а таксама бліэкія па гучанні мяккія склады паміж сабою і г.д. Прадугледжаны розныя віды пісьма: спісванне рукапісных і друкаваных тэкстаў, спісванне тэксту з устаўкаю прапушчаных літар, пісьмо паводле малюнкаў і г.д.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.