Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Адукацыйнае і выхаваўчае значэнне класнага і пазакласнага чытання ў пачатковых класах. Задачы ўрокаў чытання.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

*Выхоўваць сродкамі чытання грамацкія, духойныя, маральна-эстэтычныя пачуцці, далучаць да нац.спадчыны, культуры; *Развіваць эмац – пачуцёвую сферу, творчае ўяўленне, вобразнае мысленне, творч. здольнасці вучняў; *Фармір. маўленчай дзейнасці на бел. Мове, узбагачаць слоўнікавы запас; * Развіваць цікавасць да книг бел. Письменнікаў; *Вучыць асенсаваннаму правільнаму чыт. Выразна и сам сабе; *Фарм. Чытацкіх уменняў;

ЗАДАЧЫ: 1. Удасканаленне навыкаў правільнага, свядомага, беглага чытання. 2. Фарміраванне ўдумлівага чытача, які любіць кнігу і ўмее працаваць з ей. 3. Пашырэнне і паглыблнне ведаў вучняў аб навакольныі асяродзі, фарм. Светапогляду. 4. Фарміраванне асобных якасцей. 5. Развіццё мовы і мышлення. 6. Фармір. Літаратуразнаўчых. Уяўленняў.

Прынцыпы адбору кніг для пазакл чыт: 1.Кіравацца выхавауч. задачамі. Кнігі пра сям’ю, Радзіму, школу, таварышчаў, ахова прыроды, дружба народаў. 2. Падбіраць творы розных жанраў и на розныя тэмы. 3.Улічваць узроставыя асаблівасці дзяцей. 4.Прынцып индывидуальнай зацикауленнасци 5.Узорныя кнігі, якія атрымалі станоўчую ацэнку ў крытыцы. 6.Пазакласнае чыт. звязанна з класным.

Мэта пазакл чыт – узброіць вучняў сумай ВУН, развіць жаданне і прывычку чытаць , пазнаёміць з дзіцячай лит-рай, сфарміраваць інтарэс да кнігі як да крыніцы ведаў .

Настаўнік павінен выхаваць актыўнага чытача, які зможа сам выбраць кнігу, прачытаць яе разабрацца, ацаніць, і будзе чытаць мастацкую, навуковую и папулярную літ-ру, і газеты, часопісы.

Значэнне і задачы пазакласнага чытання.Значэнне і задачы сфарміравацьць інтарэс да кніг як крыніцы ведаў, развіць жаданне і прывычку чытаць кнігі і па заданні настаўніка і па ўласнай ініцыятыве. актыўнага чытача (выбраць патрэбную кнігу на пэўную тэму, прачытаць, разабрацца і ацаніць яе). Падбор вучэбнага матэрыялу кіравацца выхаваўчымі задачамі. падбіраць творы розных жанраў і на розны тэмы , узроставыя асаблівасці, даступнасці. прынцып індывідуальнай зацікаўленасці, самастойнасці. Патрабаванні Урокі пазакласнага чытання на розных этапах. Сутнасць метаду чытання-разгляду дзіцячых кніг. Першы этаппадрыхтоўчы-першае паўгоддзе I класа. 15—20 мінут -вучацца ўспрымаць на слых, даюць прасцейшыя ацэнкі прачытанаму, суадносяць змест з загалоўкам, ствараюць вусныя малюнкі да прачытанага, знаёмяцца з асноўнымі правіламі гігіены чытання і карыстання кнігай. Другі — пачатковы-- другое паўгоддзе I класа. раз у тыдзень - вучацца знаходзіць прозвішча аўтара, загаловак кнігі, разглядаюць ілюстрацыі, вызначаюць прыкладны змест кнігі, вучацца расказваць аб прачытаным, абмяркоўваць яго і выражаць да яго свае адносіны, рабіць простыя запісы пра тое, што чыталі. У другім паўгоддзі дазіраваць вучэбныя заданні з улікам асаблівасцей першакласнікаў, настаўнік чытае услых. дадатковыя крыніцы пашырэння чытацкага светапогляду. Трэці этап — асноўны--II, III і IV класы. Самастойнае выкананне вучнямі прадуманых настаўнікам дамашніх заданняў да ўрокаў пазакласнага чытання. На гэтым этапе выстаўляюцца ацэнкі за пазакласнае чытанне.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.