Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Урокі БМ, іх тыпы і структурныя кампаненты. Патрабаванні да ўрокаў мовы.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У залежнасци ад дыдактычнай мэты :-урок вывучення новага матэрыялу; урок замацавання ведау и уменяу; урок паутарэння и абагульнення вывучанага; камбинаванны урок*; урок развицця звязнага маулення; урок кантролю и аценки ведау и уменняу; урок анализу письмовых работ.

Пабудова ўрокаў фанетыкі, граматыкі і правапісу карэкціруецца зместам матэрыяялу, спосабамі арганізацыі работы і пастаўленнай дыдактычнай мэтай. Структура ўрокаў розных тыпаў вызначаецца дыдактычнымі мэтамі і суадносіцца з колькасцю гадзін для вывучэння пэўнай тэмы або раздзела.

1. Урок з поўным цыклам пазнавальнай дзейнасці. 1)праверка д/з і удасканаленне практычных У і Н.; 2) Тлумачэнне новай тэмы, першаснае ўспрыманне і асэнсаванне яе; 3) паўторнае кароткае выкладанне новай тэмы і больш глыбокае асэнсаванне яе; 4)запамінанне ўспрынятага матэрыялу; 5) выбарачная праверка асэнсавання і засваення новай тэмы; 6) выпрацоўка У і Н; 7) поўная праверка засваення вывучанай тэмы; 8) Д/з. 2. Урок паведамлення новых ведаў. 1) Апора на набытыя У і Н, неабходныя для засваення новай тэмы; 2)паведамленне тэмы і яе тлумачэнне; 3) паўторнае тлумачэнне па слядах аналізу; 4) запамінанне успрынятых ведаў; 5) выбарачная праверка асэнсавання і засваення новай тэмы; 6) рэніровачныя практыкаванні па падручніку; 7) поўная праверка засваення вывучанай тэмы; 8) Д/з. 3. Урок замацавання ведаў.1)праверка д/з і удасканаленне практычных У і Н.; 2) удасканаленне В, У і Н; 3) Д/з; 4) падвядзенне вынікаў урока. 4. Урок замацавання ведаў. 1) праверка выканання д/з з тлумачэннем; 2) падрыхтоўка да работы па абагульненні; 3) работа па тэме ўрока; 4) Д/з; 5) падвядзенне вынікаў урока. 5. Урок кантрольнай дыктоўкі. 1) праверка д/з; 2) паведамленне мэты ўрока кантрольнай дыктоўкі; 3) правядзенне пісьмовай работы: - запіс тэксту – выкананне граматычнах заданняў – самаправерка напісаннага – збор сшыткаў – адказы настаўніка на пытанні вучняў; 4) Д/з. 6. Урок работы з пісьмовымі памылкамі. 1) праверка д/з; 2) работа над памылкамі ў пісьмовай рабоце: паведамленне вынікаў дыктоўкі – аналіз тыповых памылак – выпісванне ў сшытках слоў з выпраўленнымі ў дыктоўцы памылкамі, аналіз якіх не праводзіўся; 3) Д/з; 4) падвядзенне вынікаў работы.

Патрабавані: Дакладна вызначыць тэму, мэты структуру и тып урока;Устанавиць месца и значэнне урока у систэме иншых,звязаць з папярэдним и наступным;Адабраць змест вуч матэрыялу; Найбольш эфектыуныя метады и прыёмы, разнастайныя виды дзейнасци выкарыст.; Вызначыць формы кантролю;Забяспечыць аптымальны темп урока и адзиную логику, паслядоунасць; Дэмакратычны стыль кирауництва;Рэализаваць дыдактычныя патрабавани.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.