Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вывучэнне асноў фанетыкі і графікі ў пачатковых класах. Фанетычны разбор у 3-4 класах.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У пачатковай школе веды па фанетыцы і графіцы мінімальныя і элементарныя. Праграма вызначае іх у асобным раздзеле “Гукі і літары”. Фанетыка-графічны матэрыял поўнасцю вывучаецца ў 2 класе, у астатніх дзвюх праводзіцца сістэматэзацыя і паглыбленне набытых ведаў і уменняў.

Раздзел “Гукі і літары” уключае наступныя пытанні:Гукі і літары. Абазначэнне гукаў на пісьме літарамі. Беларускі алфавіт. Роля вялікай літары ў мове: напісанне ў пачатку сказа, напісанне ў імёнах і прозвішчах людзей, назвах краін, гарадоў і вёсак, клічках жывёл. Галосныя і зычныя гукі. Вымаўленне і правапіс слоў з ў. Ужыванне ў у беларускай мове замест в, л у рускай мове (волк—воўк). Склад. Падзел слоў на склады. Правілы пераносу слоў. Перанос слоў з ў, й, дз, дж. Націск. Вызначэнне націскных і ненаціскных галосных, націскных і ненаціскных складоў. Словы беларускай і рускай мовы, якія адрозніваюцца націскам (крапіва—крапива). Вымаўленне і правапіс галосных о, э—а; е, ё—я. Вымаўленне цвёрдых і мяккіх зычных і іх правапіс: абазначэнне на пісьме мяккасці зычных літарамі е, ё, і, ю, я і ь (мяккім знакам); правапіс парных д—дз', т—ц'; няпарных цвёрдых [ж], [дж], [р], [ч], [ш], [ц] і галосных пасля іх. Вымаўленне і правапіс парных звонкіх і глухіх зычных [б]-[п], [г]-[х], [д]-[т], [з]-[с], [б']-[п'], [г']-[х'], [дз']-[ц'], [з']—[с'], [ж]—[ш], [дж]—[ч] на канцы слоў і перад зычнымі. Вымаўленне і правапіс падоўжаных зычных. Перанос слоў з імі. Роля раздзяляльных знакаў (ь, апостраф) у мове. Вымаўленне, правапіс і перанос слоў з імі. Знаёмства з арфаграфічным слоўнікам.

Гэта забяспечвае выпрацоўку правільнага літаратурнага вымаўлення, навуку правапісу, які апіраецца на гука-літарны аналіз слоў.Фанетыка мае сувязь з усімі раздзеламі пачатковаго курса мовы: з марфалогіяй, словаўтварэннем, сінтаксісам, лексікай.

Фанетычны разбор можа быць гукавы і гука-літарны. У форме частковага ен практыкуецца тады, калі трэба засяродзіць увагу вучняў на пэўнай з’яве. Напрыклад, дзеці знаходзяць толькі мяккія зычныя. Поўны ФР у малодшых класах амаль не праводзіцца. Парадак поўнага гука-літарнага аналізу слова: 1) колькасць гукаў і літар ў слове; 2) галосныя гукі і літары; 3) зычныя гукі і літары; 4) зычныя гукі: цвердыя – мяккія, звонкія – глухія; 5) склады слова, іх колькасць; 6) націскны склад у слове.

Матэрыял для фанетычнага разбору павінен быць пасільным для вучняў, нельга прапанаваць словы з падоўжанымі зычнымі для выдзялення гукаў, не заўседы можна выкарыстаць словы з асіміляцыяй па мяккасці (світаць), праграмай не прадугледжан разбор слоў з е, ё, ю, я. Фанетычныя практыкаванні забяспечваюцьусведамленне вучнямі элементаў гукавой сістэмы БМ, развіваюць абстрактнае мысленне, ствараюць базу для авалодвання правапісам.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.