Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Сутнасць каменціраванных практыкаванняў і прыемаў прагаворвання ў час пісьма. Папераджальны і тлумачальны дыктанты, методыка іх правядзення.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Каменціраванныя практыкаванні – разбор арфанрам праводзіцца ў працэссе пісьма, сінхронна. Каменціруюць напісанне адначасова за запісам сказаў асобныя вучні па прапанове настаўніка, пры гэтым арфаграммы яны знаходзяць самастойна, яно не павінна быць працяглым, бо хутка стамляе вучняў, яно развівае ў вучняў арфаграфічную пільнасць і самакантроль пры пісьме.

Папераджальны дыктант.праводзхіцца з мэтай замацавання новага матэрыялу або паўтарэння вывучанага, у дзвюх разнавіднасцях: папераджальна-зрокавы, папераджальна-слыхавы. Такая форма работы дае вучням магчымасць лепш усвядоміць вывучаныя правілы, выпрацоўвае ўменне арыентавацца на спосаб арфаграфічнага дзеяння, адэкватнага лінгвістычнай аснове арфаграм. Сутнасць папераджальнага дыктанта ў тым, што вучань растлумачвае арфаграмы да запісу слова або тэксту (спачатку тлумачэнне, пасля запіс). Методыка правядзення папераджальна-слыхавага дыктанта: настаўнік чытае тэкст, пасля кожны асобны сказ; вучань паўтарае сказ, знаходзіць арфаграмы на пэўныя правілы, абгрунтоўвае напісанне; настаўнік другі раз чытае сказ; вучні пішуць, падкрэсліваюць растлумачаныя арфаграмы; адзін з вучняў чытае сказ услых і тлумачыць арфаграмы; астатнія вучні звяраюць з напісаным у сваіх сшытках, пры неабходнасці выпраўляюць памылкі. Методыка правядзення папераджальна-зрокавага дыктанта: настаўнік чытае тэкст, пасля кожны асобны сказ; вучань паўтарае сказ, знаходзіць арфаграмы на пэўныя правілы, абгрунтоўвае напісанне; настаўнік другі раз чытае сказ; адзін з вучняў піша на дошцы, астатнія — у сшытках, у працэсе напісання падкрэсліваюць пэўныя арфаграмы; запіс на дошцы вучні звяраюць з напісаным у сваіх сшытках, выпраўляюць, калі трэба, памылкі. На папераджальны дыктант адводзіцца частка ўрока (да 25 хвілін). Яго мэтазгодна праводзіць перад кантрольным дыктантам, пры гэтым неабходна ўключаць у тэкст словы з тымі напісаннямі, якія будуць у кантрольным дыктанце.

Тлумачальны дыктант дазваляе выявіць, наколькі трывала вучні засволі тэарэтычны матэрыял, у якой ступені ў іх сфарміраваны неабходныя ўменні. Вучні запісваюць тэкст пад дыктоўку настаўніка без папярэдняга разбору арфаграм або пунктаграм, пасля аналізуюць напісанне і, калі дапушчаны памылкі, выпраўляюць іх (спачатку запіс, потым тплумачэнне). У метадычнай літаратуры апісаны розныя схемы тлумачальнага дыктанта. В а р ы я н т 1: настаўнік чытае сказ; адзін вучань паўтарае яго ўслых; вучні запісваюць сказ; адзін вучань тлумачыць напісанае (магчыма тлумачэнне не пасля запісу кожнага сказа, а пасля таго, як напісаны ўвесь тэкст; дапускаецца выкарыстанне арфаграфічнага слоўніка для праверкі напісання слова). Варыянт 2: настаўнік чытае сказ; адзін вучань паўтарае яго ўслых і запісвае на адваротным баку дошкі, астатнія вучні – у сшытках; вучні звяраюць свае запісы з тым, што на дошцы; праводзіцца тлумачэнне напісанага і выпраўленне памылак. Магчымы яшчэ адзін варыянт: вучні запісваюць тэкст пад дыктоўку, затым самастойна правяраюць напісанае па тэксце ў падручніку (на картцы, дошцы, мультымедыйным экране і інш.), закрытым да моманту праверкі. Пасля тлумачаць тыя або іншыя арфаграмы ці пунктаграмы.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.