Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вусныя і пісьмовыя пераказы, іх сістэма.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Традыцыйным эфектыўным сродкам навучання стварэнню ўласных выказванняў з’яўляецца пераказ. Пераказам прынята называць практыкаванне, накіраванае на перадачу прачытанага ці ўспрынятага на слых спецыяльна падабранага літаратурнага тэксту. Пераказ, такім чынам, мае на мэце стварэнне вучнямі ўласнага тэксту на аснове дадзенага. Такая работа мэтанакіравана пачынаецца ў 2-м класе i сістэматычна ажыццяўляецца на працягу ўсяго перыяду навучання мове ў школе. Пераказ можа праводзіцца як у вуснай, так і пісьмовай форме. Пісьмовы пераказ адрозніваецца ад вуснага магчымасцю абдумваць кожную фразу. У сістэме працы па развіцці звязнага маўлення малодшых школьнікаў вусны пераказ прачытанага лічыцца адным з самых актыўных і дзейсных відаў навучальных практыкаванняў.

Падрыхтоўка да пераказаў:падбор тэксту і чытанне, гутарка ,план, слоў-арф. праца. У пачатковых класах праводзяцца пераважна навучальныя пераказы наступных відаў:а)пераказы падрабязныя (змест зыходнага тэксту перадаецца поўна, з усімі падрабязнасцямі, захоўваецца тып тэксту, яго кампазіцыя і поўныя асаблівасці). ўдасканальваюцца ўменні раскрываць тэму і асноўную думку выказвання, фарміруюцца ўменні збіраць і сістэматызаваць матэрыял , знаходзіць "свае" моўныя сродкі для сувязі адабранага матэрыяла. б) пераказ выбарачны (перадаецца не ўвесь тэкст, а якая-небудзь частка, звязаная з пэўнай тэмай; тып зыходнага тэксту, яго кампазіцыя, як павіла, змяняюцца); в) пераказы сціслыя (перадаецца галуўнае са зместу тэкста, падрабязнасці апускаюцца. Тып тэкста можа быць захоўван ці змяніцца ў залежнасці ад аб'ёму і характара сціскання). вучацца выдзеляць галоўнае ў выказванні г) пераказ з творчым заданнем (змены ў змесці ці кампазіцыі зыходнага тэксту – змена ліца расказчыка, дапаўненне тэкста, перастаноўка частак і інш. Тып тэкста, яго моўныя асаблівасці могуць захоўвацца ці змяняцца ад характара задання). самастойна вызначаць кампазіцыю выказвання, адбіраць і выкарыстоўваць моўныя сродкі, рыхтуюць да стварэння сваіх тэкстаў

Моўныя памылкі і недахопы пры пераказе:а) лексіка-стылістычныя памылкі альбо слоўнікавыя: паўтарэнне аднаго і таго жа слова; недакладнасць ва ўжыванні слоў (Бабёр хутка (нязграбна) падскочыў і заспяшаўся да ракі); ужыванне лішніх слоў: але, ну, вось, тады, і; ужыванне слоў не ў тым значэнні, нечакана (неўзабаве) гукнуў; б) да групы марфолага-стылістычных памылак , няправільныя ўтварэнні слоў і форм слоў, няправільнае словаўтварэнне (вусы натапырваюцца (тапырацца)); утварэнне нелітаратурных форм (да грудзёў (грудзей), в) памылкі ў словазлучэннях і сказах - сінтаксічна–стылістычныя граматычныя):няправільны парадак слоў; няўменне вызначаць межы сказаў; няправільнае ўжыванне часоў дзеяслова; памылкі ў пабудове словазлучэнняў Памылкі ў змесцеа) тэма не раскрыта,няпоўна; б) прапушчаны важны момант в) значнае месца займае другаснаег) няма абгрунтавання падзей; д) не ўказаны час і месца дзеяння; е) есць скажэнне фактаў.Папярэджанне і выпраўленне п.характэрныя –праан-ць падрыхтоўку, падабраць прыклады памылак з работ вучняў, аналізу пераказу , настаўнік запісвае ў сшытак заўвагі. Падрыхтоўка да пераказу на працягу 5-6 ,работа над свабодным дыктантам. запіс цяжкіх слоў у слоўнікі, складанне з імі сказаў, правядзенне пісьмовых практыкаванняў, у якія ўключаюцца новыя словы, карыстанне арфаграфічным слоўнікам на ўроку. навучыць самаправерцы, запісаць і даць вучным памятку, чарнавы варыянт, дапрацаваць пераказ і толькі тады выставіць адзнаку. Навучальны характар. Пры ацэнцы ўлічвалісяарф-я пунк-я памылкі (недахопы і выпраўленні на адзнаку не ўплываюць) змястоўнасць маўленчыя недахопы, звязаныя з няправільным ужываннем слова ў не ўласцівым для яго значэнні, ужываннем рускіх слоў, выпраўляліся.

 

 

58. Планаванне граматычнай тэмы і асобных урокаў. Календарна-тэматычнае планаванне

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.