Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Формування творчої, ініціативної, національно свідомої особистості

вимагає наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу, зокрема у

позашкільних навчальних закладах, змістом, який би відображав справжню

історію, мистецтво, культуру, символіку, природу рідного краю, всієї

України та забезпечував можливості постійного духовного

самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального та

культурного потенціалу як найвищої цінності суспільства.

Хореографічне мистецтво вчить дітей красі та виразності рухів, формує

їхню поставу, розвиває фізичну силу, витривалість, кмітливість. Завдяки

системному хореографічному навчанню та вихованню учні прилучаються до

загальних естетичних та танцювальних надбань, а розвиток їхніх

танцювальних та музичних здібностей допомагає більш тонкому сприйняттю

професійного хореографічного мистецтва.

У збірнику представлено програми творчих об’єднань класичного,

народного, народно-сценічного, спортивного бального та естрадного танцю,

хореографії.

Класичний танець є фундаментом для оволодіння всіма іншими

танцювальними дисциплінами. Навчання класичному танцю передбачає

опанування танцювальною технікою як основою для втілення

хореографічного образу. Класичний танець органічно поєднаний з музикою,

яка є важливим компонентом у хореографічному вихованні. Навчальний та

концертний репертуар як засіб виховання спрямовується на розвиток творчої

особистості дитини.

Історія народного танцю сягає сивої давнини, коли люди почали

висловлювати свої емоції через рухи. У багатьох танцях різних народів

відтворювалися ті чи інші види діяльності людини, зокрема, трудовий процес

та військові мотиви. Народний танець тісно пов’язаний з народною музикою 8

та іншими видами народного мистецтва. З давніх-давен він був невід’ємною

частиною народних свят і обрядів – веснянок, купальських та масляничних

ігор тощо.

Народно-сценічний танець – це художній твір, побудований за

сценічними та драматургічними законами. Він вважається своєрідним

різновидом народного танцю з ускладненою лексикою і складною

композиційною побудовою. Народний та народно-сценічний танці є дієвим

засобом залучення підростаючого покоління до багатства танцювального та

музичного мистецтва, виховання у дітей почуття національної

приналежності, гордості за свою країну, проникнення дитини в образну

сутність танцювальної культури інших народів.

Жанр естрадно-спортивного танцю зародився порівняно недавно, він

є хореографічною композицією, в яку вводяться елементи художньої

гімнастики, а тому заняття ним позитивно впливають на фізичний розвиток

учнівської молоді.

Бальний танець – одна з побутових форм хореографії, яка зазнала

впливу багатьох історичних епох. Сфера сучасного бального танцю – свята,

на яких його головною метою є сприяння спілкуванню між людьми. За

змістом і формою бальний танець є інтернаціональним. Національний зміст

проявляється в хореографічній і музичній структурі, виконавській манері,

колориті. Бальний танець багатогранний: він поєднує у собі засоби

музичного, пластичного, спортивно-фізичного, етичного і художньо-

естетичного розвитку вихованців.

Для сучасного танцю характерними рисами є сукупність плавних,

витончених рухів, підлеглих загальному ритму, втіленому у завершену

форму. До репертуару колективу сучасного танцю входять диско, рок-н-ролл,

брейк, хіп-хоп, техно, модерн тощо. Вихованці вивчають на заняттях основи

танцювального мистецтва, оволодівають основними елементами танців

сучасного стилю, здобувають навички танцювальної техніки, вчаться

передавати в танці особливості характеру, ритму, будови твору.9

Заняття хореографією розвивають в учнів координацію рухів, силу,

витривалість, сприяють гармонійному фізичному і естетичному розвитку.

Народне декоративно-ужиткове мистецтво є невичерпним джерелом

культури народу, яка має унікальні можливості впливу на особистість та

формування в неї національного світогляду, характеру, глибокої духовності.

Завдяки декоративно-ужитковому мистецтву, яке є віковічною скарбницею

моральних та духовних здобутків народу і відображає стиль різних епох,

регіонів, зберігає багаті невмирущі традиції, пізнаються історія, світогляд,

моральні якості наших предків, їхня героїчна боротьба за незалежність нашої

держави, формуються основи культурно-духовного багатства українського

народу. Ознайомлення із творами народного мистецтва пробуджує у

підростаючого покоління яскраві образні уявлення про Батьківщину, її

культуру, національний колорит, сприяє вихованню патріотичних почуттів.

Народному декоративно-ужитковому мистецтву притаманні

споконвічні прагнення українського етносу, разом з тим і багатоетнічну

загальнолюдську систему культури.

Теоретична частина курсу дає можливість ознайомитись з історією

виникнення і розвитку деяких видів декоративно-прикладного мистецтва,

сприяє розвитку творчого мислення і художніх здібностей особистості,

вихованню загальної естетичної культури, вивченню техніки виготовлення

виробів.

Під час практичних занять учні вчаться проектувати та виготовляти

вироби декоративно-ужиткового мистецтва (розробка технологічної

документації, виконання відповідних операцій); творчо підходити до

розробки орнаментальної композиції в обраній техніці виконання;

користуватись спеціальними ручними та механізованими інструментами,

пристроями, обладнанням у відповідності з обраним конструкційним

матеріалом та технікою виконання; виконувати техніко-технологічні

прийоми декоративної обробки матеріалів; самостійно рішати практичні і

творчі завдання. 10

У програмах наведено орієнтовний перелік об’єктів праці, які

рекомендується виготовляти на заняттях для оволодіння відповідною

технікою обробки матеріалів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.