Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальна архітектура й основні технічні параметри системи комутації 5ESS

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Електронна цифрова система комутації 5ESS розроблена фірмою АТ&Т, має гнучку розподілену структуру обладн aння та програмного забезпечення ( ПЗ ) і є універсальною за можливостями використання на існуючих і перспективних телекомунікаційних мережах . Архітектура 5ESS (рис . 5.1) в опорному обладнанні складається з: комутаційних модулів SM (Switching Modules), модуля комунікацій СМ (Communication Module) та модуля управління й експлуатації АМ (Administrative Module).

Комутаційний модуль SM – основна одиниця нарощення ємності системи . До SM приєднують абонентські ( ААЛ ) та зовнішні SS з’єднувальні лінії ( ЗЛ ). SM виконує функції з обслуговування викликів , забезпечуючи комутацію каналів і комутацію пакетів . Внутрішнє навантаження замикається в SM, а з’єднання між ААЛ і ЗЛ , ввімкненими в різні SM, встановлюються через модуль комутації СМ по внутрішньо системних волоконно -оптичних лініях зв ’язку , керування та синхронізації , так званих лініях NCT (Network, Control and Timing links). Між СМ і кожним SM чотири двоволоконні лінії NCT ( дві резервні ) зі швидкістю передавання інформації в кожній 32,768 Мбіт /с. Модуль SM комутує максимум 512 × 512 часових каналів , а між SM і СМ – 512 основних і 512 резервних каналів . Нова модифікація модуля (SM-2000) має просторово - часовий комутатор на 12288 × 12288 точок комутації .

Модуль SM ( але не SM-2000) може знаходитись зовні приміщення опорного обладнання ( ОпО ) системи . Такий виносний комутаційний модуль (RSM – Remote SM) може мати прямі зв ’язки з іншими RSM і в телекомунікаційній мережі фактично виконує всі функції самостійної АТС . В бік опорного обладнання (Host) RSM він має до 16 стандартних 32- канальних лінійних трактів ІКМ зі швидкістю передавання 2048 кбіт/с ( ЛТ 2048), організованих у будь -якому середовищі розповсюдження ( мідні , коаксіальні або волоконно -оптичні кабелі , радіо -релейні чи супутникові лінії зв ’язку ). Ці тракти приєднуються до локального SM ( або SM-2000) опорного обладнання . При оптичних лініях довжиною до 300 м RSM безпосередньо з’єднується з модулем комутації СМ . До чотирьох RSM можуть об ’єднуватись у багатомодульний виносний комутаційний модуль MMRSM (MultiModule RSM).

Абонентські лінії двопроводові , з припустимим опором шлейфу ( з урахуванням ТА ) до 2 кОм . Вони безпосередньо вмикаються в інтегральні блоки абонентських ліній ISLU (Integrated Services Line Unit) або в інтерфейсні блоки доступу AIU (Access Interface Unit), що входять до складу SM. Ці блоки можуть бути і виносними (RISLU – Remote ISLU, RAIU – Remote AIU), розміщуваними в місцях концентрації абонентів . Замикання внутрішнього навантаження в них не передбачено . Між RISLU та SM (RSM) утворюється від 4 до 24 лінійних трактів 2048 кбіт /с в будь - якому середовищі розповсюдження . Від ISLU (RISLU) за допомогою трактів 2048 кбіт /с можливе додаткове винесення групового обладнання 32 чи 64 аналогових або цифрових АЛ , так званої виносної абонентської групи RLG (Remote Line Group). Припустимі відстані між RISLU і SM (RSM) та між RSM і опорною станцією – до 160 км .

До кожного ISLU2 приєднується до 2048 індивідуальних аналогових (ААЛ ) чи до 1024 цифрових АЛ ( ЦАЛ ). Для аналогових АЛ виконуються функції BORSCHT, для цифрових надається основний доступ (BRA – Basic Rate Access) до цифрової мережі з інтеграцією служб ( ЦМІС ), тобто канали 2B + D16 (2 × 64 + 16 = 144 кбіт /с). Функції блоків АIU такі ж, як ISLU, але завдяки новій технології ємність абонентських плат збільшена до 32 ААЛ чи 12 ЦАЛ і тому загальна ємність блоку досягає 3584 ААЛ чи 1440 ЦАЛ .

В SM може бути до 8 ISLU (AIU) чи RISLU (RAIU), але при цьому загальна кількість АЛ для SM не повинна перевищувати 5120 аналогових або 2048 цифрових . В цілому SM має шістнадцять 32-канальних групових трактів для з’єднання ISLU (AIU), RISLU (RAIU) та зовнішніх цифрових ЗЛ . Оскільки пропускна здатність модуля обмежена величиною 450 Ерл , то реально припустима кількість АЛ і ЗЛ відчутно менша за граничні значення й визначається при проектуванні в залежності від конкретних умов і прогнозованих інтенсивностей навантажень . Реальна ємність SM (RSM) становить 2000…4000 АЛ , а ємність чотиримодульного MMRSM не перевищує 14000 АЛ . Для SM-2000 припустима ємність зростає більш ніж вдесятеро і становить , залежно від конкретних умов , від п’ятнадцяти до п’ятидесяти тисяч АЛ .

Модуль комутації СМ за допомогою блока просторової комутації TMS та комутатора повідомлень MSGS відповідно забезпечує комутацію каналів між SM і комутацію пакетів для обміну управляючими повідомленнями між процесорами SM або SM і АМ . У залежності від кількості установленого обладнання модуля комутації СМ можна мати від 30 до 190 SM або від 32 до 192 комутаційних модулів у комбінації SM і RSM.

Розподілене програмне керування забезпечується потужними 32- розрядними мікропроцесорами . Функції управління виконує модуль управління й експлуатації АМ . У розпорядженні персоналу є різноманітні пристрої введення і зберігання інформації , які приєднуються до модуля АМ : накопичувачі на магнітній стрічці ( НМС ) та на жорстких магнітних дисках ( НМД ), принтери і відео -термінали з клавіатурою для введення управляючих директив і даних . На їх основі утворюється головний центр управління системою МСС (Master Control Center), який може знаходитись у приміщенні опорної станції або бути виносним .

У разі потреби ЦСК обладнується багатофункційною системою технічного обслуговування MFOS (MultiFunction Operations System), що являє собою комплекс обладнання ( спеціалізовані за функціями комп ’ютери та відеотермінали робочих місць персоналу , засоби акустичної та візуальної аварійної сигналізації , принтери , накопичувачі на магнітних дисках і стрічці , модеми для приєднання винесених терміналів ), з’єднаного локальною мережею передачі даних . На базі MFOS створюється центр технічної експлуатації OMC (Operations & Maintenance Center), що виконує функції технічного обслуговування , експлуатації й адміністративного керування (OA&M – Operations, Administration & Maintenance functions) всіма наявними на національній мережі системами 5ESS. Модулі АМ обслуговуваних ЦСК з’єднується з MFOS дискретним каналом зі стиком Х.25. Кожна з цих ЦСК може функціонувати без постійної присутності персоналу – тоді у разі потреби ( пошкодження тощо ) MFOS автоматично викликає персонал у потрібне місце за допомогою засобів електронної пошти та пейджерного зв ’язку .

Універсальність 5ESS, з точки зору використання на мережах зв ’язку , забезпечується : – модульною архітектурою обладнання та програмного забезпечення ;

– широким діапазоном ємностей – від кількох сотень до 300000 АЛ ;

– широкою номенклатурою послуг , що надаються абонентам – як традиційних телефонних , так і послуг ЦМІС ;

– можливостями комутації каналів і пакетів та квазіширокосмугової комутації 32-канальних трактів ;

– можливістю безпосереднього доступу до транспортної мережі на рівні синхронного транспортного модуля STM1 (Synchronous Transport Module), тобто на швидкості 155 Мбіт /с ;

– здатністю утворювати стільникову мережу рухомого радіотелефонного зв ’язку у стандартах GSM-900, DCS-1800, CDMA-IS-95;

– наявністю різноманітних способів міжстанційної взаємодії , зокрема багаточастотного коду “ два з шести ”, системи сигналізації R2D, декадного коду , спільних каналів сигналізації СКС № 7.

Універсальність 5ESS дозволяє застосовувати її обладнання в якості : опорної ( ОПС ), транзитної ( ТС ) або опорно -транзитної ( ОПТС ) станції міської телефонної мережі ( МТМ ); міжміської або міжнародної АТС ; центру комутації стільникової мережі радіотелефонного зв ’язку з рухомими об ’єктами ; а також “ шлюзової ” (gateway) станції для взаємодії з різними спеціалізованими мережами – передавання даних з комутацією каналів або пакетів , локальними обчислювальними мережами та іншими .

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.