Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Штатні засоби захисту станції 5ESS

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Система комутації 5ESS забезпечена вбудованими можливостями по захисту інформації , основними з яких є: контроль цілісності програмного забезпечення , ідентифікація й автентифікація користувачів ( ім ’я/пароль ), розподіл прав доступу ( повноважень ) за персональними та термінальними принципами , реєстрація всіх команд , звітів і змін в базі даних . Розглянемо кожен із засобів захисту інформації на 5ESS детальніше .

1. Контроль цілісності програмного забезпечення ( ПЗ ) забезпечується на всіх етапах . Файли системного та прикладного ПЗ перевіряються за контрольними сумами . Спеціальні підпрограми (audit) перевіряють наявність невідповідність у програмах або даних ; якщо будуть знайдені помилки , то вірні файли будуть узяті з дубльованого блока, або з блока вищої ієрархії , або з жорсткого диска станції , в крайньому випадку – з первинної завантажувальної стрічки . Програми різних audit-застосувань запускаються як автоматично за розкладом , так і у разі підозри на помилку в програмі або даних . Верхній рівень audit-программ – рівень ядра встановленої операційної системи – перевіряється підпрограмою System Integrity Monitor (SIM). Крім цього , audit-програми перевіряють центральний процесор , файлову систему , менеджер пам ’яті , базу даних обладнання , буфер повідомлень , ініціалізацію процесів .

2. Ідентифікація й автентифікація користувачів в 5ESS також надійна як і в будь-якій unix-подібній операційній системі . За будь -якого входження в 5ESS користувач повинен відкрити діалог у терміналі й ввести свої ім .’ я (user name) і пароль (password). Перший пароль користувачу дає так званий « супер -користувач », тобто інженер станції , що відповідає за СЗІ і розподіл повноважень ( прав ); при першому входженні станція 5ESS просить змінити пароль , після чого він відомий лише самому користувачу ( інженеру ) станції . Пароль зберігається у файловій системі 5ESS у зашифрованому виді , і при його втраті немає ніякої можливості увійти до термінала 5ESS або змінити пароль . Для надійної автентифікації

довжина пароля повинна бути великою , не менше 7 символів , і містити літери латиниці , цифри і знаки .

Для захисту від злому ( підборання ) пароля число спроб ( помилок ) введення пароля обмежено , після чого термінал закриває діалог , і його ім ’я (tty name) видається у звіті про спробу несанкціонованого доступу .

Крім того , для надійнішого захисту пароля в 5ESS настроюється « час життя » пароля , після якого користувач повинен змінити пароль . Якщо він не змінить пароль , то його доступ в станцію блокується до зміни пароля .

Більше того , зберігається історія паролів , так що три останні паролі користувача не можуть повторюватися.

3. Розподіл прав доступу « управління повноваженнями » користувачів ( інженерів ) за персональними і термінальними принципами засновано на їх ідентифікації й автентифікації . Користувач , що увійшов до термінала станції 5ESS може вводити різні команди ( з експлуатації і техобслуговування станції , вимірювання трафіка тощо ). Всі команди 5ESS поділені на групи (command group). Кожна група відповідає , по -перше , типу об ’єкта ( канали , абоненти , стан обладнання , система , БД і так далі ); по -друге , типу дії ( читання або створення /змінення /видалення ). Дані класи команд « супер -користувач ( інженер , що відповідає за розподіл повноважень )», тобто адміністратор , призначає кожному користувачу (user name) і кожному терміналу (tty name). Лише у випадку , якщо команда , яку намагається виконати користувач ( інженер 5ESS), дозволена і йому , і терміналу , з якого він її ввів , команда буде поставлена в чергу на виконання , і всі результати з її виконання « звіт » – report будуть видані і на даний термінал (tty), і на загальностанційний термінал -«принтер » для всіх звітів (rop = receive only printer).

Для зручності управління персональними (user) і термінальними (tty) повноваженнями на станції 5ESS існують так звані « профілі команд » (command group profile), які інженер , що відповідає за розподіл повноважень , може створювати на свій розсуд , вносячи в їх бажані набори командних груп (command group). Тоді при створенні нового користувача – інженера станції 5ESS – замість призначення великого числа класів команд буде достатньо призначити йому відповідні « командні профілі », наприклад такі , як : лише переглядання обладнання або БД , або зміни стану обладнання , або зміни БД , або для управління системою , або техобслуговування , або для обліку трафіка і так далі в будь -якій комбінації профілів.

4. Реєстрація всіх команд і змін БД в лог -файлах « журналах », реєстраційних файлах – це важливий засіб протоколювання всіх дій користувачів ( інженерів ). В станції 5ESS існує велика кількість ( декілька десятків ) лог -файлів , два з яких містять команди користувачів :

– CMDLOG – лог -файл команд «command log», яка містить усі команди , введені в станцію ; крім команди і її параметрів вказано номер діалогу та ім ’я користувача (user id);

- ORIGLOG – лог -файл модифікацій БД ODD (Office-Dependent Database), яка містить інформацію про будь -які додавання , зміни і видалення записів у БД ODD; при вставленні або зміні запису файл містить поточний запис ( параметри і значення ), при видаленні запису з ODD цей лог -файл містить оригінальний , первинний запис ( тому і називається original log).

Реєстрація всіх звітів станції 5ESS теж проводиться в різні лог - файли , що дозволяє мати інформацію для відновлення послідовності подій у разі потреби аналізу ситуації , пов ’язаної із захистом інформації . Всі звіти розбиті на класи (message classes), що допомагає збирати й аналізувати інформацію про події .

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.