Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

За якою формулою можна розрахувати кількість усіх можливих посадових зв'язків (К.) на підприємстві між керівником і підлеглими (п)?44. Забезпечення зростання продуктивності праці, як правило, пов 'язане з •

45. Загальні збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства:

46. Загальні збори акціонерного товариства скликаються:

47. Закінчити наведений перелік складових компонентів управлінської моделі — цільові установи та рівні намагань менеджера, системоутворюючий набір методів та форм впливу, оцінка характеру зовнішнього середовища....:

48. Закінчіть визначення: "Скалярний ланцюг — є характер­ною рисою для усіх...

49. Закінчіть визначення: «Заходи з організації службового контролю повинні мати на підприємстві»:

50. Закінчіть наведений перелік елементів управління підприємством: структура, склад персоналу, стратегії, сума навичок та цінностей... :

51. Закінчіть наведений перелік елементів управління підприємством: стиль керівництва підприємством, сума навичок та цінностей персоналу, стратегії, системи і процедури управління:

52. Закінчіть наведений перелік критеріїв ефективності менеджменту організації - «дієвість, економічність, якість, інноваційність, прибутковість...»:

53. Закінчіть наведений перелік: „Повноваження — обов'язки - ... „

54. Закінчіть речення: «Криза в управлінні організацією має...»

55. Закономірності управління, основоположні ідеї та правша, що визначають поведінку системи управління підприємства щодо здійснення управлінських функцій, покладено в основу визначення основних:

56. Заходи щодо активного використання резервів та маркетингу, модернізації та оптимізації управлінського впливу мають відношення до:

57. Заходи щодо забезпечення скорочення витрат, скорочення персоналу, виробництва, ліквідація структурних одиниць мають відношення до:

Інтереси яких учасників ринку повинна відображати місія підприємства?

59. Кількість структурних підрозділів підприємства. Визначення власника підприємства, найменування, місце­знаходження, предмету та цілей діяльності: регламентація органів управління, порядку утворення майна та коштів підприємства та їх використання, умови реалізації та припинення діяльності зазначено:

60. Коли для системи організації управління підприємством пріоритетним є «жорсткі» елементи управління, чи обумовлює це:

61. Коли система організації управління підприємством віддає перевагу м'яким елементам, то це обумовлює:

Менеджери якого рівня несуть відповідальність за реалізацію операційної стратегії підприємства?
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.