Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Що є поясненням існування концепції життєвого циклу організації?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Що може бути охарактеризовано як криза в управлінні підприємством?

139. Що може визначати стратегія менеджменту на підприємстві7

Що обумовлює відмінність у виборі системоутворюючих способів та форм впливу на компоненти організації?

Що обумовлює комбінаційну варіативність управ­лінських моделей, які використовують менеджери конкретних організацій?

Що обумовлюють відношення підпорядкованості для «традиційного» менеджменту?

Що описує стратегічні наміри підприємства займати визначене місце на ринку

Що передбачає процес управління продуктивністю?

Що повинно визначати рівень заохочення посадової особи?

Що розуміється в менеджменті під діапазоном керованості?

147. Що розуміється під «додержанням встановлених режиму та технології роботи, виконання правил техніки безпеки»:

Що розуміється під правилами, якими керується система управління підприємством при прийманні рішень, за Ансоффом

Що розуміється під правом керівників лінійних підрозділів приймати рішення, об'єктами яких є працівники або процеси, що підпорядковані іншим керівникам?

Що розуміється під сукупністю організаційних процесів, процесів обертання та споживання ресурсів визначеного виду від початку створення підприємства до припинення його діяльності?

Що слід розуміти під функціональними повноваженнями на підприємстві?

Що характеризує відносний приріст системи результатів підприємства порівняно із встановленими орієнтирами шляхом співставлення із витратами у вартісному вираженні?

Що характеризує оперативність службового контролю?

Що характеризує це визначення: «Активна відкрита соціальна система, яка складена із взаємодіючих елементів та підсистем, що має взаємини із зовнішнім середовищем та залежить від нього»?

Яка з теорій організаційного утворення обумовлює існування концепції життєвого циклу організації?

156. Яка з характеристик менеджменту організації розглядається як баланс між усіма факторами процесу діяльності7

Яка процедура застосовується для виведення підпри­ємства з кризи?

Яке з наведених функціональних завдань не може бути делеговано?

Яке з наведених функціональних завдань не рекомен­довано до делегування?

Яке з явищ може бути віднесеним до симптомів кризи в управлінні?

161. Яке має визначення "різниця індивідуальних зусиль людей із результату колективного та організаційного зусилля тієї ж групи за той же проміжок часу".

Який з критеріїв ефективності менеджменту органі­зації може бути охарактеризованим як ступінь досягнення підприємством поставлених цілей?

Який з критеріїв ефективності менеджменту органі­зації може бути охарактеризованим як ступінь адаптованості процесу та структури управління, продукції до випереджаючих вимог зовнішнього середовища та потенціалу підприємства?

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.