Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Який з критеріїв ефективності менеджменту органі­зації може бути охарактеризованим як ступінь задоволення потреб працівників та реакція працівників на умови праці та життя?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризованим як ступінь використання підприємством наявних ресурсів можливостей?

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризованим як співвідношення між реальними та потенційними результатами підприємства протягом визначеного відрізку часу та витратами

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризованим як міра або сукупність вимірювань, що характеризують взаємозв 'язки між фінансовими та іншими ресурсами і характером їх використання?

Який з показників дозволяє оцінювати впливовість змін у складі персоналу підприємства на продуктивність праці

Яким є оптимум кількості підлеглих у сучасних організаційних моделях?

Яким є основне призначення конкурентної політики організації

Яким є основний лейтмотив змін стадій життєвого циклу організації?

Яким чином може розвиватися криза в управлінні залежно від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів?

Яким чином повинні формуватись характеристики підприємства відповідно до екологічної теорії організаційного створення?

174. Якими є за змістом основні завдання менеджменту кризових ситуації?

175. Якими є основні адміністративні дисциплінарні стягнення відповідно до діючого трудового законодавства?

Якими є повноваження адміністративного апарату системи менеджменту надавати консультації лінійним керівникам?

Якими є складові «раціональної бюрократії» за М. Вебером?

Якими закономірностями обумовлено існування та функціонування підприємства як відкритої системи?

Якими можуть бути наслідки перевищення норми управління?

Якими можуть бути повноваження безпосередньо на підприємстві?

Якими можуть бути функціональні повноваження на підприємстві?

182. Які виділяють основні етапи життєвого циклу підприємства:

Які внутрішні характеристики управління підпри­ємством визначають особливості функціонального розподілу?

Які елементи організації в першу чергу підпадають під вплив кризових явищ?

185. Які з визначених товариств діють на підставі установчого договору і статуту:

Які з названих факторів можна відносити до факторів зовнішнього середовища непрямої дії?

Які з названих факторів належать до факторів зовнішнього середовища прямого впливу?

Які заходи можуть бути включені до захисної тактики в антикризовому менеджменті?

Які заходи можуть бути включені до наступальної тактики в антикризовому менеджменті ?

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.