Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Ongevallen en gezondheid

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ongevallenverzekering
Een ongeval is snel gebeurd. Als niemand aanpsrakelijk is voor het ongeval, zal het slachtoffer zich tevreden dienen te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds voor al wat de lichamelijke schade betreft: de behandelingskosten, de vergoeding van de tijelijke ongeschiktheid of van de blijvende ongeschiktheid. Bij een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg, zal de verzekering arbeidsongevallen (is een verplichte verzekering) van de werkgever tussenkomen voor de lichamelijke schade.

 

Maar voor de ongevallen tijdens zijn privé-leven zal hij genoegen moeten nemen met de tussenkomst van de mutualiteit.

Welnu, het is algemeen geweten dat de prestaties van het RIZIV beperkt zijn en nog beperkter zullen worden. De verzekering individuele ongevallen staat toe het financieel verlies ten gevolge van een ongeval in belangrijke mate te herstellen. U vindt hieronder een samenvatting van de voornaamste kenmerken van deze verzekering.

Deze polis vergoedt de schade als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekering dekt:

· Loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden

· Vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden

 

De waarborgen
De verzekeraar komt tussen bij ongeval, ongeacht of de verzekerde al dan niet in fout is. Bedienden of ambtenaren kunnen opteren voor een formule beperkt tot het privé-leven. Elke polis omschrijft de omvang van zijn waarborg in geval van een sprotongeval of bij gebruik van een vervoersmiddel, voornamelijk de moto.

 

De verzekerde schade
Zowel de onmiddellijke zorgen naar aanleiding van de ongeschiktheid als de gevolgen op korte of lange termijn kunnen worden verzekerd.

Medische kosten:
Raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, kinesitherapie, esthetische chirurgie, prothese, verplaatsingskosten nodig voor de zorgen, enz.. Al deze kosten worden vergoed na tussenkomst van de mutualiteit, tot beloop van het bedrag vermeld in de polis, en meestal na aftrek van een vrijstelling.

Het te verzekeren bedrag is vrij te bepalen door de verzekerde. Dit schommelt vaak tussen 2500 e, 12500 EUR.

 

Tijdelijke ongeschiktheid (TO):
TO is de ongeschiktheidsgraad vastgesteld gedurende de periode tijdens waarin de verzekerde zijn activiteiten niet of niet volledig kan uitoefenen ten gevolge van de kwetsuren opgelopen bij het ongeval. Tijdens deze periode ontvangt de verzekerde een forfait vastgesteld bij de onderschrijving van het contract, per dat dat hij zijn beroepsactiviteit niet of slechts gedeeltelijk kan uitoefenen. In het algemeen voorziet de verzekeraar een vrijstelling in de tijd voor de vergoeding van de TO, genaamd carenztijd.

Voorbeeld:
De polis voorziet een forfait van EUR per dag gedurende de gehele tijdelijke ongeschiktheidsperiode met een carenztijd van dagen.

Ten gevolge van een ongeval kan de verzekerde zijn beroepsactiviteit niet uitoefenen gedurende 50 dagen.

De eerste 30 dagen ontvangt de verzekerde niets (carenztijd), nadien 600 EUR (20x30) voor de 20 volgende dagen.

Bepaalde verzekeraars beperken de vergoedingsperiode van de TO in de tijd. In geval van langdurige medische verzorging kan de vergoeding worden stopgezet.

Blijvende invaliditeit (BI):
BI is de schade die voortvloeit uit de definitieve fysische letsels die de verzekerde zal behouden na hetde van de medische behandeling. Deze letsels worden vastgesteld door een medisch expert onder de vorm van een percentage blijvende invaliditeit.

De vergoeding van deze BI is forfaitair, wat inhoudt dat ze niet het werkelijk geleden inkomenverlies van het slachtoffer zal dekken. Deze ontvangt een bedrag gelijk aan het bij onderschrijving verzekerde kapitaal, vermenigvuldid met het percentage BI toegekend door de medisch expert.

Voorbeeld:
De ondergeschreven polis voorziet een kapitaal BI van 50 000 EURO. De bestuurder heeft, ten gevolge van een ongeval, een blijvende invaliditeit van 25 % door de expert toegekend gekregen. Hij ontvangt een vergoeding van 12 500 EURO, ongeacht zijn verlies.

 

Overlijden
De maatschappij keert in het contract voorziene bedrag uit aan de in het contract aangeduide persoon. Indien niemand werd aangeduid, wordt het kapitaal aan de erfgenamen uitgekeerd volgens de volgende volgorde: de (niet gescheiden) echtgenoot, de kinderen, de andere wettelijke erfgenamen uitgezonderd de staat.

2. Hospitalisatieverzekering (privé)

Gezondheidszorg wordt alsmaar duurder en de wettelijke ziekteverzekering vergoedt steeds minder.

De hospitalisatieverzekering biedt u de onbeperkte terugbetaling van uw hospitalisatiekosten (eveneens eendagskliniek) alsook van de medische voor- en nabehandelingskosten (meestal 30/90 dagen) en dit, na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering.

De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van de meeste zware ziekten worden eveneens vergoed. U hebt vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis.

De verzekering kan mogelijk ook uitgebreid worden met de waarborgen ambulante kosten en tandenzorgen.

 

 


VERZKERINGSCONTRACTEN : DE JURIDISCHE ZIJDE

 

Een verzekeringscontract is een contract waarin een verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Een verzekeringsovereenkomst is:
Een overeenkomst waarbij een partij, de verzekeraar, zich tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringsnemer, ertoe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in geval zich een onzeker gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet.

- Verzekeraar: verzekeringsmaatschappij – draagt het risico

- Verzekeringsnemer: onderschrijft het contract

- Verzekerde: persoon op wie de verzekering slaat

- Begunstigde: aan wie de schadevergoeding (of het verzekerde bedrag) moet uitbetaald worden

- Risico: potentieel gevaar – onzeker gebeurtenis

- Verzekerbaar belang: verzekerde heeft er belang bij dat het risico zicht niet voordoet

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.