Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Read the words and practice their pronunciation.MODULE 2

The Students’ Life and Studies

LEAD-IN

1. Read the quotation and explain the meaning of it. Why do we need education?

Give your definition of word EDUCATION.

READING

Read the words and practice their pronunciation.

1. to acquire отримувати, одержувати
2. approximately приблизно
3. assignment завдання
4. to attend відвідувати
5. background підготовка
6. competition змагання, конкурс
7. competitive completion конкурсний відбір
8. construction site будівельний майданчик
9. credit test залік
10. to make a decision приймати рішення
11. decision рішення
12. to earn заробляти
13. to engage займатись будь-чим
14. to enjoy користуватись, насолоджуватись
to enjoy rights користуватись правами
15. equal рівний, однаковий
to evaluate оцінювати
to express висловлювати
extent ступінь
free of charge безкоштовний
to fulfill виконувати
grants стипендія
habit звичка
to manage справлятись
to master оволодівати
to meet the requirements задовольняти вимоги
to obtain отримувати
to participate in брати участь в
to pass examinations здавати екзамени
to prove доводити, захищати
recreation відпочинок, розваги
to relate cпіввідносити, зв’язувати
student identification card студентський квиток
student’s record book заліковка
to submit представляти
to take classes навчатись
term paper курсова робота
thoroughly грунтовно
tuition навчання
variety різноманітність
various різноманітний, різносторонній
works майстерні, роботи  Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.