Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Інтерфейс, робота програми та результат

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

На рис.1, рис.2, рис.3 показано графічний інтерфейс, робота програми при побудові спрощених лінійних функціональних інтервалів у вигляді прямокутників для рівняння , при x а саме для функцій

Для цього у пакеті Mathematica була написана процедура:

operation[value_, f_, a_, b_] := Block[{data},

data = Table[{x, f[x]}, {x, a, b, 0.1}];

Graphics[{Thick, Blue, Line[data], Green,

Table[Point[{value[[i]], f[value[[i]]]}], {i, 1, Length[value]}],

Pink, Opacity[.7],

Table[Rectangle[{value[[i]], f[value[[i]]]}, {value[[i + 1]],

f[value[[i + 1]]]}], {i, 1, Length[value] - 1}]

}, Axes -> True]]

Дані списки розбиттів:

spxsin = {-1,-0.35,0.3,0.95,1.6,2.375,3.15,3.925,4.7,5.025,5.35,5.675,6};

spxcos = {-1,-0.75,-0.5,-0.25,0,0.775,1.55,2.325,3.1,3.825,4.55,5.275,6};

Виклик процедури:

operation[spxsin, Sin, -1, 6]

operation[spxcos, Cos, -1, 6]

operation[spxlny, Exp, 1, 6];

operation[spxey, Log, 1, 6]

В результаті отримаємо:

Рисунок 1 – Графік функції sin(x)

Рисунок 2 – Графік функції cos(x)

Рисунок 3 – Графік функції ln(y)

На рис. 4, 5, 6 покажемо результат виконання процедури після кроку алгоритму, який відповідає за узгодження.

Рисунок 4 – Узгоджений графік функції sin(x)

Рисунок 5 – Узгоджений графік функції cos(x)

Рисунок 6 – Узгоджений графік функції ln(y)

На рис. 7 покажемо результат операції додавання функцій від різних змінних – , .

Риунок 7 - Графік суми графіків функцій з різними аргументами

Для зручності можна відобразити площину із прямокутниками в 2D на рис.8 і побачити переріз накладених прямокутників (лінійних інтервальних обмежників), у якому знаходяться корені рівняння. Це буде результатом виконання програми.

Рисунок 8 – Графік області, в якій розташовані розв’язки.

Розв’язки розташовані на області : .

 

 


 

Висновки

Під час виконання курсової роботи було ознайомлено з літературою, яка стосуються пакету Mathematica, інтервального аналізу та арифметики лінійних функціональних інтервалів.

Розроблена програма, що дає можливість знаходити всі корені заданої системи рівнянь з початковими інтервалами та списками розбиттів за допомогою алгоритму розв’язування систем трансцендентних рівнянь, заснованого на арифметиці лінійних функціональних інтервалів. Було проведене тестування програми.

В результаті було виконано всі поставлені задачі: знайдено необхідну інформацію, досліджено специфіку структури алгоритму, написана і протестована відповідна програма.

 


 

Список використаних джерел:

1.Дьяконов В. П.Mathematica 5.1/5.2/6. Программирование и математические вычисления.– М.: ДМК_Пресс, 2008. – 576 с.: ил.

2.Сеньо П. С. Вісн. Львів. ун-ту, Сер. пр. матем. та інф. 2014 Вип. 20,19с.

Арифметика лінійних функціональних інтервалів

3.Сеньо П. С. Вісн. Львів. ун-ту, Сер. пр. матем. та інф. 2014 Вип. 20,209-222с. Топологія простору лінійних функціональних інтервалів

4.Шокин Ю. Н. Интервальный анализ.-Новосибирск:Наука,1881

5.Yu. I. Fomin, Yu. I. Shokin: Interval Methods of Solution of the Cauchy Problem for Ordinary Differental Equations and Their Machine Realization, Germany

6.http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/Mathematica.html

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.