Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теоретичні питання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вища математика

«Лінійна ТА ВЕКТОРНА алгебра. аналітична геометрія»

Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів

заочного відділення, спеціальності 5.05010301

«Розробка програмного забезпечення»

 

 

Затверджено методичною радою ХПТК ОНПУ

Протокол №____ від _____________20__ р.

 

 

Херсон 2009

Методичні вказівки та контрольні завдання «Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія» для студентів заочного відділення з дисципліни «Вища математика» / Укладач: С. В. Рослякова – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2009. – 40 с.

 

 

Навчальне видання

Вища математика

«Лінійна ТА ВЕКТОРНА алгебра. аналітична геометрія»

Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів

заочного відділення, спеціальності 5.05010301

«Розробка програмного забезпечення»

 

 

Укладач С. В. Рослякова, методист, викладач вищої категорії, голова циклової комісії математики.

 

Відповідальний Н. М. Чорна, викладач вищої категорії, методист,

редактор заступник директора з навчально-методичної роботи.

 

Технічний Л. М. Білоусова, викладач вищої категорії, завідуючий

редактор лабораторії курсового та дипломного проектування

 

Коректор Т. О. Куцак, викладач-методист гуманітарних дисциплін

 

Рецензент Д. В. Буряк, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики та комп’ютерного моделювання Одеського національного політехнічного університету

 


Зміст

 

Вступ......................................................................................................................... 4

1. Тема “Визначники і матриці”............................................................................... 6

1.1 Варіанти завдань до теми «Визначники і матриці».................................... 10

2. Тема “Системи лінійних алгебраїчних рівнянь”............................................... 16

2.1 Варіанти завдань до теми «Системи лінійних рівнянь».............................. 21

3. Тема “Вектори на площині та у просторі”........................................................ 25

3.1 Варіанти завдань до теми «Вектори на площині та у просторі»............... 29

4. Тема “Рівняння прямої та площини у просторі”............................................... 34

I. Площина........................................................................................................... 34

II. Рівняння прямої у просторі........................................................................... 36

4.1 Варіанти завдань до теми «Рівняння прямої та площини у просторі»...... 38

Перелік джерел....................................................................................................... 40

Вступ

Мета даних методичних вказівок – допомогти студентам правильно організувати самостійну роботу з вивчення курсу лінійної та векторної алгебри й аналітичної геометрії.

Основна форма навчальних занять студентів-заочників - самостійна робота над навчальним матеріалом: вивчення матеріалу по підручниках, розв’язування задач, самоперевірка і виконання контрольних робіт.

Один із кращих методів засвоєння, перевірки і закріплення теоретичного матеріалу – розв’язування задач. У даних методичних вказівках приведена мінімальна кількість задач, які необхідно розв’язати після вивчення кожної теми.

При розв’язуванні кожної задачі варто продумати план розв’язання і чітко обґрунтувати всі його етапи виходячи з теоретичних положень курсу. Якщо задача складна, потрібно повторити відповідний теоретичний матеріал і самостійно розв’язати задачі, розв’язок яких приведені в підручнику і даній роботі.

Розв’язування задачі докладно записують у робочому зошиті. Доцільно вирішити задачу й інший спосіб з метою перевірки відповіді.

Вирішувати задачі певного типу необхідно доти, поки не будуть вироблені тверді навички їхнього рішення.

Даний методичний посібник містить зразки вирішень типових задач і контрольні завдання по темах:

- “Визначники і матриці”

- “Системи лінійних алгебраїчних рівнянь”

- “Вектори на площині та у просторі”

- “Рівняння прямої та площини у просторі”.

Якщо при вивченні теоретичного матеріалу, рішенні задач, чи самоперевірці при виконанні контрольної роботи в студента виникають які-небудь труднощі, він може звернутися до викладача для одержання усної консультації.

По закінченні вивчення курсу лінійної алгебри й аналітичної геометрії студент повинен виконати контрольну роботу.

Кожну контрольну роботу виконують в окремому зошиті в клітку чорнилом будь-якого кольору, крім червоного. У зошиту залишають поле для зауважень рецензента. Наприкінці зошита залишають трохи чистих аркушів для доповнень і виправлень відповідно до зауважень рецензента.

Роботу, виконану не за правилами, не зараховують і повертають студенту для доробки.

Прорецензовані контрольні роботи варто зберігати для пред'явлення їх на іспиті.


1. Тема “Визначники і матриці”

Теоретичні питання

1. Матриці. Дії над матрицями.

2. Обернена матриця. Розв’язування простіших матричних рівнянь.

3. Трикутні матриці та їхні властивості. Ранг матриці та методи його обчислення.

4. Визначник другого і третього порядків та їх властивості. Визначники n-го порядку. Обчислення визначників.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.