Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

TABLE OF CONTENTSБЕЗОСОБОВІ форми дієслова

ЧАСТИНА ПЕРША

Інфінітив

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ГРАМАТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ВІДДІЛЕНЬ

Харків 2011

УДК 811.111. (075)

ББК 81.2 Англ - 923

Д 53

Друкується згідно з рішенням вченої ради факультету іноземних мов

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Протокол № 8 від 31.03.2011 р.

 

Рецензенти: кандидат педагогічних наук, професор Харківського

Педагогічного університету ім.. Г.С. Сковороди

Тучина Н.В.

 

кандидат філологічних наук, викладач кафедри

англійської філології Харківського національного

університету ім. В.Н. Каразіна Паповянц Є.Г.

 

Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Безособові форми дієслова. Частина перша. Інфінтив / Меркулова Т.К., Кузьміна В.С., Набокова І.Ю., Липецька В.С. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 140 с.

 

Даний посібник призначений для студентів 3 курсу факультету іноземних мов. Посібник має ціллю розвиток та удосконалення досить складних навичок застосування граматичних явищ та структур, якими повинні володіти незалежні користувачі мови на рівні В2 – С1, відповідно рівням володіння мовою „Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання”. У посібнику представлені граматичні правила, пояснювання, схеми та моделі, які викладені у доступній формі для студентів середніх курсів, що допоможе їм опанувати складний граматичний матеріал. Для полегшення розуміння студентами метамови граматики додається глосарій основних граматичних термінів з перекладом на російську та українську мову. Основна увага приділяється граматичним вправам, в яких увесь матеріал, що вивчається, відпрацьовується у контексті. Усі граматичні вправи, за винятком перекладних, базуються на автентичних текстах. Достатня кількість вправ дозволяє довести граматичні навички до автоматизму.

Посібник призначений як для самостійної роботи студентів вдома, так и для роботи в аудиторії під керівництвом викладача.

 

УДК 811.111. (075)

ББК 81.2 Англ - 923

Д 53

© Харківський національний

університет ім. В. Н. Каразіна, 2011

© Меркулова Т.К., Кузьміна В.С.,

Набокова І.Ю., Липецька В.С., 2011

TABLE OF CONTENTS

    page
Categories of Finite Forms of the Verb (revision)
Classification of Non-Finite Forms of the Verb
General Characteristics of Non-Finite Forms of the Verb
Summary of General Characteristics of Non-Finite Forms of the Verb
Grammatical Categories of Gerund
Grammatical Categories of Participle I
General Characteristic of the Infinitive
Double Nature of the Infinitive
Grammatical Categories of the Infinitive
Forms of Infinitive
The Infinitive as Subject
The Infinitive as Predicate
The Infinitive as Predicative
The Infinitive as Part of Compound Verbal Modal Predicate
The Infinitive as Part of Compound Verbal Aspect Predicate
The Infinitive as Object
The Infinitive as Attribute
The Infinitive as an Adverbial Modifier
The Infinitive as Parenthesis
Objective with the Infinitive Construction (Complex Object)
The For-to-Infinitive Infinitive Construction
Subjective with the Infinitive Construction (Complex Subject)
Revision of the Infinitive
Appendix
Grammar terms glossary

 

 


NON-FINITE FORMS OF THE VERB (2009-2010)

(VERBIDS, VERBALS)

The verb is a part of speech, which denotes a process or state. All verbs have two forms: Finite Forms and Non-Finite Forms (also called Verbals or Verbids).

 

Categories of Finite Forms of the Verb (revision)

No Categories Forms and examples
Person · The first, e.g. I’ll bring a cake and we’ll have tea together. · The second, e.g. Do you take sugar in your tea? · The third, e.g. She doesn’t enjoy yachting.
Number · Singular, e.g. Ted sings pretty well. · Plural, e.g. His parents sing well, too.
Tense · Present, e.g. Dinosaurs don’t exist now. · Past, e.g. They lived millions years ago. · Future, e.g. I doubt if they will exist in future.
Aspect · Indefinite (Common / Simple), e.g. Helen does a lot of work at the weekend. · Continuous, e.g. Peter is doing his yoga exercises at the moment.
Correlation · Perfect, e.g. Have you seen “Gone with the Wind”? · Non-Perfect, e.g. I saw it last year.
Mood · Indicative, e.g. Joan has been learning Spanish for three years. · Imperative, e.g. Let’s do this work together, shall we? · Subjunctive, e.g. If you had done this work yesterday, you wouldn’t be so busy today.
Voice · Active, e.g. Marge cooks all the meals herself. · Passive, e.g. All the meals in the family are cooked by their mother.

CLASSIFICATION OF NON-FINITE FORMS OF THE VERB (VERBALS)

 

VERBALS

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.