Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

TASK 26. Translate into English paying special attention to the use of the infinitives as attributes.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Ukrainian Russian
Чи є у вашому домі що-небудь, що можна було б використати замість письмового стола? Есть ли в вашем доме что-нибудь, что можно было бы использовать вместо письменного стола?
Стелла – дуже життєрадісна людина, вона завжди знайде що-небудь, над чим посміятися. Стелла – очень жизнерадостный человек, она всегда найдет что-нибудь над чем посмеяться.
Дівчинка знала, що ні в чому не винна, їй нічого було боятися. Девочка знала, что ни в чем не виновата, ей нечего было бояться.
Містер Браун саме та людина, що допоможе нам вирішити цю проблему. Мистер Браун как раз тот человек, который поможет нам решить эту проблему.
Хлопчики пропустили урок без поважної причини, і їм нічого було сказати у своє виправдання. Мальчики пропустили урок без уважительной причины, и им нечего было сказать в свое оправдание.

 

Хто був першим? Скажи мені скоріше, хто прийшов до фінішу першим? – Не знаю, я прийшов останнім. Кто был первым? Скажи мне скорее, кто пришел к финишу первым? – Не знаю, я пришел последним.
Вам ні про що турбуватися, всі приготування до завтрашньої конференції вже закінчені. Вам не о чем беспокоиться, все приготовления к завтрашней конференции уже закончены.
Ходімо зі мною в лабораторію, мені є, що тобі показати. Пойдем со мной в лабораторию, мне есть, что тебе показать.
Ми всі бачили, що містер Грін шукає привід, щоб відмовитися від своєї обіцянки, але ніхто не хотів йому в цьому допомогти. Мы все видели, что мистер Грин ищет предлог, чтобы отказаться от своего обещания, но никто не хотел ему в этом помочь.
Я розумію, що це неприємно, але повинен бути хтось, хто скаже їй про цей дивний збіг обставин. Я понимаю, что это неприятно, но должен быть кто-то, кто скажет ей об этом странном совпадении.
Містер Вест повинен бути дуже обережним на цих переговорах. Людині в його становищі є що втрачати. Мистер Вест должен быть очень осторожным на этих переговорах. Человеку в его положении есть, что терять.
Чому ви посміхаєтеся? Це не той вчинок, яким можна пишатися. Что вы улыбаетесь? Это не тот поступок, которым можно гордиться.
У мене немає жодного бажання, щоб мене бачили в цій бідній частині міста. У меня нет ни малейшего желания, чтобы меня видели в этой бедной части города.
Стів – не та людина, що може вас підвести. Швидше за все, з ним щось трапилося. Стив – не тот человек, который может вас подвести. Скорее всего, что-то с ним случилось.
Візьміть себе в руки. Ви не зробили нічого такого, чого варто було б соромитися. Возьмите себя в руки. Вы не сделали ничего такого, чего стоило бы стыдиться.
Учора начальник мого батька сказав своїм підлеглим: «У вас є тільки два виходи: підтримати мою пропозицію або накоїти дурниць». Вчера начальник моего отца сказал своим подчиненным, «У вас есть только два выхода: поддержать мое предложение или натворить глупостей».

 

Місіс Дженкінс, дружина льотчика, розмовляє зі своєю подругою: «Мій чоловік дуже марновірний. Учора він вирішив позбутися нашого чорного кота, що, за його словами, приносить йому останнім часом багато неприємностей. Він сказав, що підніметься на своєму літаку на рекордну висоту 9 тисяч футів і скине його вниз». Подруга: «Можливо, у нього, дійсно, стане менше неприємностей. Але чому ти зараз так сильно хвилюєшся?» «У мене є причина хвилюватися. Мого чоловіка вдома ще нема, а кіт вже прийшов!» Миссис Дженкинс, жена летчика, разговаривает со своей подругой: «Мой муж очень суеверный. Вчера он решил избавиться он нашего черного кота, который, по его словам, приносит ему в последнее время много неприятностей. Он сказал, что поднимется на своем самолете на рекордную высоту 9 тысяч футов и сбросит его вниз». Подруга: «Возможно, у него, действительно, станет меньше неприятностей. Но почему ты сейчас так сильно волнуешься?» «У меня есть причина волноваться. Моего мужа дома еще нет, а кот уже пришел!»
Чому б не купити сьогоднішню газету? Найкращий спосіб оволодіти суспільно-політичною лексикою – читати газети та слухати новини по телебаченню та радіо. Почему бы не купить сегодняшнюю газету? Наилучший способ овладеть общественно-политической лексикой – читать газеты и слушать новости по телевидению и радио.
Поїхати на ковзанку з друзями розважитися і замість цього зламати руку – тільки я здатний на таке! Добре, що там виявився лікар, який надав мені першу допомогу. Поехать на каток с друзьями развлечься и вместо этого сломать руку – только я способен на такое! Хорошо, что там оказался врач, который оказал мне первую помощь.
Це найкращий кухонний комбайн, що можна купити за таку ціну. На вашому місці, я б не вагалася ні хвилини. Это самый лучший кухонный комбайн, который можно купить за такую цену. На вашем месте, я бы не колебалась ни минуты.
Ніколи не могла зрозуміти його бажання емігрувати. Усі мої спроби поспілкуватися на цю тему були марними. Він і слухати нікого не бажає, тільки повторює, що тут йому нічого втрачати. Яка недалека людина! Що ще можна сказати? Некогда не могла понять его желание эмигрировать. Все мои попытки убедить его, что в нашей стране умный человек многого может достичь были напрасными. Он и слушать никого не желает, только повторяет, что здесь ему нечего терять. Какой недалекий человек! Что еще можно сказать?

 

Ваша пропозиція передивитися умови договору цілком доречна. Якби не останні трагічні події в країні, ми б розпочали цей процес набагато раніше. Ваше предложение пересмотреть условия договора вполне уместно. Если бы не последние трагические события в стране, мы бы начали этот процесс намного раньше.
Мені давно треба було сказати тобі, як сильно я кохаю тебе. Ти саме та людина, з якою я хотів би провести решту свого життя. Мені дуже шкода, що я був такий нерішучий. Мне давно надо было сказать тебе, как сильно я люблю тебя. Ты именно тот человек, с которым я хотел бы провести остаток своей жизни. Мне очень жаль, что я был таким нерешительным.
Дозволити дітям дивитися телевізор було твоєю помилкою. «Файна Украйна» – не та передача, яку можуть дивитися діти. Іноді ти поводишся так, начебто ще не подорослішав. Разрешить детям смотреть телевизор было твоей ошибкой. «Файна Украйна» – не та передача, которую могут смотреть дети. Иногда ты ведешь себя так, будто бы еще не повзрослел.
Я не люблю спізнюватися або приходити на семінар останньою. У цьому випадку мені доводиться сидіти за першою партою, і саме я виявляюся тією людиною, що відповідає на більшість питань викладача.   Я не люблю опаздывать или приходить на семинар последней. В этом случае мне приходится сидеть за первой партой, и именно я оказываюсь тем человеком, который отвечает на большинство вопросов преподавателя.
Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.