Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

TASK 68. Translate into English using different forms of infinitive and infinitive constructions.Ukrainian Russian
Ваш версія того, що відбулося, занадто примітивна, щоб я міг вам повірити. З вашого боку наївно думати, що ми не зможемо перевірити ваше алібі. Чи не хочете ви що-небудь додати, перш ніж ми почнемо опитувати людей, з якими, по ваших словах, ви провели вчорашній вечір? Ваш версия происшедшего слишком примитивна, чтобы я мог вам поверить. С вашей стороны наивно полагать, что мы не сможем проверить ваше алиби. Не хотите ли вы что-нибудь добавить, прежде чем мы начнем опрашивать людей, с которыми, по вашим словам, вы провели вчерашний вечер?
Ви пам’ятаєте, що ви повинні були віддати Пітеру гроші? – Ні. Вони усе ще в мене в кишені. Але я побачусь з ним сьогодні ввечері, і я обіцяю, що не забуду віддати їх йому. Вы помните, что вы должны были отдать Питеру деньги? – Нет. Они все еще у меня в кармане. Но я увижусь с ним сегодня вечером, и я обещаю, что не забуду отдать их ему.
Якщо вони будуть продовжувати так мляво грати, вони, напевно, програють цей матч. Я думаю, їм потрібно замінити нападаючих. – Можливо, ви й праві, але це тренерові вирішувати, які заміни робити під час гри. Если они будут продолжать так вяло играть, они, наверняка, проиграют этот матч. Я думаю им нужно заменить нападающих. – Возможно, вы и правы, но это тренеру решать, какие замены делать во время игры.

 

Кажуть, Тім і Джулія одружилися. – Так, бачили як вони виходили з магістрату, але це нічого не значить. Вони могли ходити туди з якого-небудь іншого приводу. Говорят, Тим и Джулия поженились. – Да, их видели выходящими из магистрата, но это ничего не значит. Они могли ходить туда по какому-нибудь другому поводу.
Перестаньте поширювати плітки про Едну й Роберта. Боб закоханий без пам’яті у свою дружину, і малоймовірно, що він залишить її заради якої-небудь іншої жінки. Ви б краще займалися своїми власними справами. Перестаньте распространять сплетни про Эдну и Роберта. Боб без ума от своей жены, и маловероятно, что он оставит ее ради какой-нибудь другой женщины. Вы бы лучше занимались своими собственными делами.
Джонні, ти б краще пішов і вимив обличчя, тому що я бачу, що ти їв на сніданок. – І що ж це, сер? – Некруте яйце. – Ви не праві, вчителю, некруті яйця я їв учора. Джонни, ты бы лучше пошел и вымыл лицо, потому что я вижу, что ты ел на завтрак. – И что же это, сэр? – Яйцо всмятку. – Вы не правы, учитель, яйца всмятку я ел вчера.
Містер Браун, я бачив, що ви поцілували мою сестру. Ви хочете, щоб я нікому про це не розповідав? – Звичайно, Джиммі. От тобі долар, щоб ти тримав язик за зубами. – За один долар я нікому про це нічого не скажу, але за два долари я дозволю вам довідатися, кого ще я бачив цілуючим мою сестру. Мистер Браун, я видел, что вы поцеловали мою сестру. Вы хотите, чтобы я никому об этом не рассказывал? – Конечно, Джимми. Вот тебе доллар, чтобы ты держал язык за зубами. – За один доллар я никому ничего не скажу об этом, но за два доллара я позволю вам узнать, кого еще я видел целующим мою сестру.
У залі суду три свідки заприсяглися, що бачили, що обвинувачуваний украв свиню. Наступного дня в суд прийшли ще 10 чоловік і заприсягли, що вони не бачили, як обвинувачуваний крав свиню. «У цій країні завжди вирішує більшість», сказав суддя й дозволив обвинувачуваному йти додому. В зале суда три свидетеля поклялись, что видели, что обвиняемый украл свинью. На следующий день в суд пришли еще 10 человек и поклялись, что они не видели, как обвиняемый крал свинью. «В этой стране всегда решает большинство», сказал судья и позволил обвиняемому идти домой.

 

Один парубок мирно перетинав поле, на якому паслася череда корів. Коли він підходив до паркану, до нього раптово позаду підбіг бик і перекинув його через паркан. Прийшовши в себе від падіння, парубок заліз на паркан і побачив сердиту тварину, що розриває землю задніми ногами. «Я хочу, щоб ти вибачився,» сказав парубок. «Я розумію, що ти змусив мене перестрибнути через паркан з ревнощів. Але справжні джентльмени спочатку попереджають, а потім атакують.» Один молодой человек мирно пересекал поле, на котором паслось стадо коров. Когда он подходил к забору, к нему внезапно сзади подбежал бык и перебросил его через забор. Придя в себя от падения, молодой человек залез на забор и увидел сердитое животное, разрывающее землю задними ногами. «Я хочу, чтобы ты извинился,» сказал молодой человек. «Я понимаю, что ты заставил меня перепрыгнуть через забор из ревности. Но настоящие джентльмены сначала предупреждают, а потом атакуют.»
'Кажуть, ти збираєшся заміж за Теда. Звичайно, його вважають дуже талановитим і навіть геніальним. Але іноді він здається таким дивним! Життя з ним навряд чи буде легким. Чому б гарненько не зважити всі 'за' і 'проти'? – Я вже все вирішила. Моє життя з ним напевно буде нелегким, але, принаймні, воно буде не таким нудним, як з усіма іншими моїми шанувальниками. ‘Говорят, ты собираешься замуж за Теда. Конечно, его считают очень талантливым и даже гениальным. Но иногда он кажется таким странным! Жизнь с ним вряд ли будет легкой. Почему бы хорошенько не взвесить все ‘за’ и ‘против’? – Я уже все решила. Моя жизнь с ним наверняка будет нелегкой, но, по крайней мере, она будет не такой скучной, как со всеми остальными моими поклонниками.
Мама, змусь Фреда поводитися пристойно! Щораз, коли я випадково вдаряю його ціпком по голові, він починає голосно ревіти. Він уже розполохав всіх моїх друзів, і із-за нього ніхто не хоче зі мною дружити. Мама, заставь Фреда вести себя прилично! Каждый раз, когда я случайно ударяю его палкой по голове, он начинает громко реветь. Он уже распугал всех моих друзей, и из-за него никто не хочет со мной дружить.
Ти не знаєш, що змушує нашого доктора, містера Гарднера, так часто ходити на місцевий цвинтар? – У цьому немає нічого дивного. Для лікаря природно відвідувати своїх колишніх пацієнтів. Ты не знаешь, что заставляет нашего доктора, мистера Гарднера, так часто ходить на местное кладбище? – В этом нет ничего странного. Для врача естественно навещать своих бывших пациентов.

 

Батько попросив свого семирічного сина кинути в поштову скриньку лист своєму армійському другові по дорозі до школи. Повернувшись додому, син сказав, що він виконав прохання батька. «Невже ти не помітив, що на конверті не було адреси?» запитав батько, «Я забув її написати.» «Я помітив», відповів хлопчик, «але подумав, що це військова таємниця». Отец попросил своего семилетнего сына бросить в почтовый ящик письмо своему армейскому другу по пути в школу. Вернувшись домой, сын сказал, что он выполнил просьбу отца. «Неужели ты не заметил, что на конверте не было адреса»? спросил отец, «Я забыл написать его». «Я заметил», ответил мальчик, «но подумал, что это военная тайна».
Молодий пілот бачив, що його кохана дівчина спостерігає, як він злітає. Щоб покрасуватися перед нею, він зробив надзвичайно складну петлю прямо над її головою. Після приземлення він запитав її, чи не було їй страшно. «Звичайно, було», сказала дівчина. «Але не засмучуйся. Згодом практика дозволить тобі краще літати, а звичка змусить мене перестати хвилюватися.» Молодой пилот видел, что его любимая девушка наблюдает, как он взлетает. Чтобы покрасоваться перед ней, он сделал чрезвычайно сложную петлю прямо над ее головой. После приземления он спросил ее, не было ли ей страшно. «Конечно, было», сказала девушка. «Но не расстраивайся. Со временем практика позволит тебе лучше летать, а привычка заставит меня перестать волноваться.»
Один парубок розповідав своєму другові про чесноти своєї коханої. За час усього монологу друг не пропустив жодного слова. Коли, нарешті, парубок запитав його думку про свою кохану, друг сказав, «Кажуть, любов сліпа. Але у твоєму випадку це, напевно, невірно. Ти, здається, бачиш у своєї коханій більше чеснот, ніж всі інші, хто її знає». Один молодой человек рассказывал своему другу о достоинствах своей возлюбленной. За время всего монолога друг не проронил ни единого слова. Когда, наконец, молодой человек спросил его мнение о своей любимой, друг сказал, «Говорят, любовь слепа. Но в твоем случае это определенно неверно. Ты, кажется, видишь в своей любимой больше добродетелей, чем все остальные, кто ее знает».

 

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.