Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема:Розвиток туристичного українознавства та краєзнавства. Предмет, мета, завдання курсу.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Кафедра географії та краєзнавства

 

 

ТУРИСТИЧНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА КРАЄЗНАВСТВО

 

 

Плани лабораторних занять

і методичні рекомендації до організації

самостійної та індивідуальної роботи студентів

 

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 7.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Курс навчання: п’ятий. Семестр: 10-й

Форма навчання: стаціонарна (денна)

Укладач:

канд. геогр. наук, доц.

Єрмаков Вячеслав Володимирович

 

Полтава - 2013

Лабораторна робота № 1

Тема:Розвиток туристичного українознавства та краєзнавства. Предмет, мета, завдання курсу.

Мета: розкрити зміст та значення туристичного українознавства та краєзнавства в системі навчально-виховної роботи вшколі, виявити основні етапи розвитку туристичного краєзнавства в Україні; розвивати вміння аналізувати внесок вчених у розвиток краєзнавства; виховувати почуття поваги до людей, які вивчають свій край.

Поняття: краєзнавство (біологічне, географічне, громадське, державне, історичне, туристичне), міфологія, паломництво, методи та форми краєзнавства, природні ресурси, природні умови.

Обладнання: посібники з туристичного краєзнавства, словники, карти, атласи.


Питання для обговорення:

1.Туристичне краєзнавство України: основні поняття та теоретико-методологічні засади
2. Характеристика етапів розвитку туристичного українознавства та краєзнавства.

3. Розвиток краєзнавства в Україні у 1920-1940-х та повоєнних роках XX ст.

4. Значення туристичного українознавства у розвитку туризму та рекреації в Україні.

Практичні завдання:
Завдання 1. Скласти схему «Види краєзнавства».
Завдання 2. Скласти схему міждисциплінарних зв’язків туристичного українознавства та краєзнавства.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
1.Мета і завдання краєзнавства, туристичного краєзнавства.
2.Об'єкт і предмет туристичного краєзнавства.
3.Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого руху.
4.Традиційні методи роботи з інформацією в краєзнавстві: література (наукова, художня,фольклор), статистика й соціологічні апитування, вивчення й складання карт, польові дослідження.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
1.Основні етапи розвитку краєзнавства в Україні.
2.Скласти життєпис видатних постатей українського краєзнавства.
3.Охарактеризувати етапи розвитку карпатської туристичної інфраструктури.
4.Описати характер діяльності перших краєзнавчо-туристичних товариств України.
5.Міфологія і релігія як джерела інформаційних туристичних ресурсів, паломництво.
6.Біблія й інші священні тексти в культурі та туризмі.
7.Історія розвитку краєзнавства в Україні у 20 - 40-х та повоєнних роках XXст.
8.Розвиток туризму на українських землях (кінець XIX початок XXст.)
9.Виникнення в Україні перших туристських організацій.
Література:
1. Всеукраїнська спілка краєзнавців: матеріали та документи. - К.: Рідний край, 1997. – 212c.
2. Географічна енциклопедія України: У 3 т. - К.: Українська енциклопедія, 1993.- 123с.
3.Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота.- К., 1995.- 167с.
4.Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища школа., 1994.- 184с.
5. Основытуристскойдеятельности: Учебник / Г.И. Зорина, Е.И. Ильина, Е.В. Мошняга и др.: Сост.Е.И.Ильина. – М.: Советский спорт, 2000. - 224 с.
6.Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. Посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. — К.: Знання, 2006. — 575 с.

Лабораторна робота № 2


Тема:Поняття про туристичну картографію та джерела туристичного краєзнавства.
Мета: розкрити зміст та значення туристичної картографії, виявити основні етапи її розвитку; розвивати вміння аналізувати внесок вчених у розвиток туристичної картографії та джерелознавства; роль туристичних карт у здійсненні туристичних подорожей, походів та у шкільному навчанні.

Обладнання: Посібники з краєзнавства, словники, атласи, електронні туристичні карти України та регіонів.
Поняття:джерела туристично-краєзнавчої інформації, карта, картографія, туристична картографія.

Питання для обговорення:

1. Джерела національного краєзнавства.

2. Методи туристично-краєзнавчих досліджень.

3. Охарактеризувати зародження і розвиток спеціальної туристичної картографії.

4. Поняття «туристична карта» та основні елементи її інформаційного наповнення.

Типи туристичних карт.

5. Нові типи картографічних туристичних творів. Цифрові туристичні карти для геоінформаційних систем.

Практичні завдання:
Завдання 1. Скласти схему «Види туристичних карт».
Завдання 2. Скласти схему «Основні джерела туристично-краєзнавчої інформації»

Завдання 3. Розробити приклад туристичного маршруту за допомогою туристичних карт для ГІС.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
1.Визначення туристичної карти. Мета створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти.
2.Класифікація туристичних карт. Оглядові карти.
3.Значення для туриста знань з топографії та орієнтування на місцевості.
4.Практична потреба мандрівників у інформації краєзнавчого характеру та картографічному супроводженні подорожей.
5.Створення перших туристичних путівників і карт.
6.Роль В.Г.Барського та А.Кальнофогійського у розвитку туристичної картографії.
7.Плани визначних центрів і об’єктів туризму. Маршрутні карти-схеми.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
1. Етапи розвитку картографії: давній період розвитку, середні віки, новий час, «радянська картографія», сучасний період.
2. Картографія як наука в XIX ст. Виникнення спеціальної картографічної дисципліни - туристична картографії.
3. Картографічне забезпечення туризму в Галичині в міжвоєнний період.
4.Зміст легенди карти. Спеціальні умовні позначення на місцевості та їх використання на карті.
5. Стан картографії туризму в Україні та інших країнах світу.
6. Створення української картографічної служби – «Укргеодезкартографія»
7. Нові типи картографічних туристичних творів. Цифрові туристичні карти для геоінформаційних систем.

Література:
1. Всеукраїнська спілка краєзнавців: матеріали та документи. - К.: Рідний край, 1997. – 212c.
2. Географічна енциклопедія України: У 3 т. - К.: Українська енциклопедія, 1993.- 123с.
3.Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота.- К., 1995.- 167с.
4.Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища школа., 1994.- 184с.
5. Основытуристскойдеятельности: Учебник / Г.И. Зорина, Е.И. Ильина, Е.В. Мошняга и др.: Сост.Е.И.Ильина. – М.: Советский спорт, 2000. - 224 с.
6.Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. Посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. — К.: Знання, 2006. — 575 с.

Лабораторна робота № 3

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.