Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 2: ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ. 

1. Термін «темперамент» був запропонований давньогрецьким лікарем:

A. З. Фрейдом.

B. Гіппократом.

C. К. Хорні.

D. Адлером.

E. Фромом.

 

2. Сукупність найбільш стійких індивідуально-психічних особливостей людини. Які виявляються в динаміці її поведінки та діяльності:

A. Характер.

B. Здібності.

C. Темперамент.

D. Воля.

E. Потреба.

 

3. Особливості, які проявляються у конституції організму, його фізичних процесах (гуморальних, нервових, ендокринних):

A. Фізично-індивідуальні.

B. Психічно-індивідуальні.

C. Індивідуально-психологічні.

D. Мотиваційні.

E. Інформаційні.

 

4. Науковець, котрий встановив залежність психічного складу особистості від будови тіла (пікнік, астенік, атлетик, диспластик):

A. 3. Фрейд.

B. Е. Крегмер.

C. К. Хорні.

D. Е. Фром.

E. Гіппократ.

 

5. Риса, котра не притаманна сангвініку:

A. Висока нервово-психічна активність.

B. Емоційність та вразливість.

C. Лабільність.

D. Стриманість-приглушеність моторики.

E. Вразливість.

 

6. Риса, яка не притаманна холерику:

A. Висока нервово-психічна активність.

B. Різкі, поривчасті рухи.

C. Сильна імпульсивність.

D. Ускладнене переключення уваги.

E. Яскравість емоційних переживань.

 

7. Риса, яка не притаманна флегматику:

A. Висока нервово-психічна активність.

B. Ускладнене переключення уваги.

C. Сповільненість дій.

D. Спокійна мова.

E. Настрій рівний.

 

8. Риса, яка не притаманна меланхоліку

A. Високий рівень нервово-психічної активності.

B. Стриманість, приглушеність рухів.

C. Емоційна реактивність.

D. Глибина почуттів.

E. Швидка втомленість, вразливість.

 

9. Міра чутливості до явищ дійсності що стосуються особистості, називається:

A. Сенситивність.

B. Мотивація.

C. Реактивність.

D. Пластичність.

E. Ригідність.

 

10. Особливості реакції особистості на подразники, що виявляються у темпі, силі та формі відповіді, у емоційній вразливості, відображаються на ставленні особистості до себе і оточення.

A. Сенситивність.

B. Реактивність.

C. Пластичність.

D. Ригідність.

E. Резистентність.

 

11. Властивість яка полягає у швидкості пристосування до обставин, що змінюються:

A. Пластичність.

B. Ригідність.

C. Резистентність.

D. Реактивність.

E. Сенситивність.

 

12. Властивість, яка полягає у складності або нездатності перебудуватися при виконанні завдань, якщо цього потребують обставини:

A. Пластичність.

B. Ригідність.

C. Реактивність.

D. Сенситивність.

E. Резистентність.

 

13. Властивість, яка виявляється в здатності опиратись негативним або несприятливим обставинам:

A. Пластичність.

B. Ригідність.

C. Резистентність.

D. Реактивність.

E. Сенситивність.

 

14. Спрямованість реакцій та діяльності особистості назовні, на інших, називається:

A. Сенситивність.

B. Реактивність.

C. Пластичність.

D. Екстравертність.

E. Інтравертніоть.

 

15 спрямованість реакцій на самого себе, на свої внутрішні стани, переживання, уявлення:

A. Інтраверність.

B. Лабільність.

C. Пластичність.

D. Екстравертність.

E. Ригідність.

 

 

Підготував викладач: Усенко М.В.

 

Обговорено та затверджено

на засіданні П(Ц)МК природничо-науковий цикл

Протокол № ___від ____________201_ року

Голова П(Ц)МК __________З.В. Никифорук

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.