Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Answer these questions 

1 What does FAQ mean?

2 What is the short form of the word Internet?

3 Can you use your computer if it is 'down'?

4 Is an 'attachment' something you can receive with an e-mail?

5 What do you do to your mouse? You c … it.

6 If a program 'crashes', does it mean you can't use it, or it opens automatically?

7 What do the initials WWW mean?

8 What does the 'e' in 'e-mail' mean?

10 What is another name for a 'chat room'? A chat f …….

 

Grammar: Present Perfect – Теперішній перфектний час (2)

 

• Present Perfect вживається також у реченнях з обставинами часу:

а) що означають період часу, який почався в минулому і тривав до моменту мовлення: up to now, up to the presentдо цього часу; lately / recently нещодавно, останнім часом; so far до цього часу; sinceвідтоді; not yetще не.

Up to now I’ve been to Japan twice. - До цього часу я двічі їздила до Японії.

You haven't shown me your new flat yet. - Ви ще не показали мені свою нову квартиру.

б) що означають період часу, який ще не закінчився: todayсьогодні; this weekцього тижня, this monthцього місяця, this yearцього року, this morningсьогодні вранці та ін.:

My friends have not arrived today. - Мої друзі не приїхали сьогодні.

Present Perfect вживається також у реченнях з прислівниками неозначеного часу і частотності: everколи-небудь, neverніколи, alreadyвже, justщойно:

Have you ever thought about it? - Ви коли-небудь думали про це?

We've just arrived.- Ми щойно приїхали.

 

• Present Perfect не вживається з обставинними словами та словосполученнями, які уточнюють час минулої дії, наприклад: yesterday вчора, the day before yesterdayпозавчора, last week (month, year)минулого тижня (місяця, року), an hour agoгодину тому, two days agoдва дні тому, on Mondayу понеділок, in Julyлипні, in1995 у 1995 тощо, а також у запитаннях з питальним словом when.З такими обставинами часу вживається Past Simple:

She left two days ago. - Вона поїхала два дні тому. When did you see her? - Коли ви бачили її?

 

• Present Perfect вживається для вираження дії або стану що триває з якогось моменту в минулому аж до моменту мовлення. У цьому значенні Present Perfect вживається переважно з дієсловами, що не мають форми Continuous: І have known her for years. - Я знаю її багато років.

Період тривалості дії здебільшого позначається прийменником for (for an hourпротягом години, for ten yearsпротягом десяти років, for a long timeдовгий час і т. п.), а початок дії - словом since (since five o'clockз п'ятої години, since Mondayз понеділка, since I saw him зтого часу, як я його бачив і т. п.).

We haven’t seen her for almost ten years already. – Ми не бачили її вже майже десять років.

We haven’t seen her since she left the village. – Ми не бачили її відтоді, як вона поїхала з села.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.