Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Section 1: Computer Networks 

Exercise 1. Memorize the following words and word-combinations:

 

a) terms:

 

Network мережа
Communicate 1) встановлювати зв’язок; 2) взаємодіяти
share resources розподіляти (спільно використовувати) ресурси
exchange files здійснювати обмін файлами
Node вузол
communication unit/device пристрій зв’язку
cohesive architecture зв’язана архітектура
data transmission передача даних
local-area network локальна мережа
wide-area network глобальна мережа
wiring technology технологія з’єднання
high-capacity storage device пристрій пам’яті великої ємності
tap into a network підключатися до мережі
transfer point точка переходу
Bridge міст
Gateway шлюз
convert data перетворювати інформацію
Router маршрутизатор
leased line виділена лінія зв'язку (зарезервована для використання замовником без кому­тації)
communication program комунікаційна програма
Browse переглядати (мережеві ресурси)
highlighted text виділений текст
searching software пошукові програмні засоби
search engine пошукова система
Internet backbone магістраль інтернета
information superhighway інформаційна супермагістраль

 

b) verbs:

 

Interconnect взаємопов’язувати
allow, enable уможливлювати, робити можливим, дозволяти
Link зв’язувати
Establish 1) встановлювати; 2) створювати
Cover Охоплювати
Dictate Зумовлювати
Accept Приймати
Access мати доступ
introduce впроваджувати
implement 1) реалізовувати; 2) впроваджувати

 

c) nouns:

 

Cable Кабель
radio wave Радіохвиля
Satellite Супутник
Beam Промінь
Area Територія
Access Доступ
optical fibre оптичне волокно
Collection Сукупність
Variety різноманітність (a variety of information – різноманітна інформація)

 

d) adjectives:

 

Associated (взаємо)пов’язаний
Individual Окремий
Seamless плавний, безперервний, такий, що не має різких переходів або пауз
Various різний (різноманітний)
Common 1) спільний (common set of files); 2) поширений (two common wiring technologies)
Different різний (відмінний)
Particular конкретний, даний
sophisticated складний

 

e) adverbs:

 

Generally загалом, здебільшого (generally accepted - загальноприйнятий)
Typically зазвичай, типово

 

Exercise 2. Give derivatives of the words below:

 

change, local, wide, convert, browse, engine, connect, allow, establish, cover, dictate, accept, access, function.

 

Exercise 3. Define the parts of speech the following words belong to:

 

cohesive, technology, typically, storage, individual, various, variety, enable, optical, router, architecture, seamless, allow, particular, generally, different, electronic, topology, physical, addition, printer, equipment.

 

Exercise 4. Give the words that the words below are derived from:

 

communication, transmission, storage, highlighted, seamless, various, different, interconnected, addition, optical, equipment, building, typically, wiring, collection, organization.

 

Exercise 5. Give synonyms (a) and antonyms (b) for the words below:

a)

 

tap into sth, allow, link, cover (охоплювати), area, variety, seamless, various, common, topology, particular, typically, via;

 

b)

 

transmission, highlight, allow, enable, cover (накривати), accept, variety, individual, various, different, particular, generally, connect.

 

Exercise 6. Read and translate the text:
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.