Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Section 2: The Internet 

Exercise 1. Memorize the following words and word-combinations:

 

a) terms:

 

application layer прикладний рівень
command-line interface інтерфейс «рядок-команда»
communications infrastructure інфраструктура зв’язку
dial-up connection з’єднання за телефоном
fiber-optic line оптоволоконна лінія
FTP протокол передачі файлів
Gopher запитно-пошукова система
Internet Engineering Task Force (IETF) інженерна група з розвитку Інтернету
Internet Protocol Suite стек протоколів ІР
key word пароль
layered system пошарова система
mailbox поштова скринька
nuclear war ядерна війна
Open Systems Interconnection (OSI) взаємодія відкритих систем
outer space відкритий космос
packet switching пакетне підключення
peering agreement договір з рівноправного інформаційного обміну
phone lines телефонні лінії
Request for Comment (RFC) запит на коментар
remote machine віддалена машина
route маршрут
snail mail звичайна пошта
standard-setting work group робоча група що встановлює стандарти
TCP/IP model модель протоколу керування передачею/Інтернет-протоколу
techno-jargon технічний жаргон
Telnet протокол емуляції терміналу
transport layer рівень транспортування
USENET система телеконференцій Інтернету

 

b) verbs:

 

access мати доступ
allow дозволяти
arrive прибувати
constitute складати
correspond відповідати
cover покривати
delegate передавати
embrace охоплювати
establish встановлювати
exchange обмінюватися
facilitate полегшувати
feature мати риси
go on tour подорожувати
knock out вивести з гри, вимкнути
make up складати
owe завдячувати
participate приймати участь
retrieve виводити
search шукати
socialize спілкуватися
specify визначати
stay in touch залишатися на зв’язку
subscribe підписуватися
support підтримувати
survive вижити, вистояти
transfer передавати

 

c) nouns:

 

description опис
environment середовище
host хазяїн
implementation впровадження
layer шар
match пара
path шлях
recipient отримувач
responsibility відповідальність
scope обсяг
space простір
topic тема

 

d) adjectives:

 

available доступний
compatible сумісний
confusing запутаний
convenient зручний
efficient ефективний
global глобальний
intermediate проміжний
military військовий
multi-lateral багатосторонній
rigorous досконалий
single один
vast величезний

 

e) adverbs:

 

accurately точно
aside крім
exactly точно
fairly відносно
freely вільно
free of charge безкоштовно
lastly в кінці кінців

Exercise 2. Read and translate the text:

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.