Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Характеристика ресурсів міжнародної регіональної влади

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Політична влада, як загальнонаціональна , так і регіональна , проявляється , перш за все , в тому , що вона спирається на певні ресурси . Крім того , вона їх контролює і розподіляє . Домінування однієї соціальної групи над іншою пов'язано як раз з тим , що перша володіє доступом до ресурсів і їх контролює , а інша - ні. У найзагальнішому вигляді ресурс може розглядатися як щомь таке , володіння чим і його використання індивідом чи груплю надає їм можливість впливати на інших індивідів або групи. Зрозуміло , що можливість впливати може бути пов'язана як з використанням самого ресурсу , так і з потребою інших груп у певному ресурсі. У першому випадку владні групи прагнуть монопольно володіти тим чи іншим ресурсом ( наприклад , право на насильницький примус ) і використовувати його. У другому випадку еліти контролюють і визначають форми доступу інших груп до ресурсів (наприклад , володіють монополією на енергоресурси ) . Можливість доступу до ресурсів або відсутність такої можливості призводить до очевидно нерівних відносинам у суспільстві . Політична боротьба багато в чому пов'язана саме з протиборством в галузі контролю над ресурсами . Що ж може використовуватися для домінування (панування) ? Які ресурси можуть бути в розпорядженні владних груп ?

Соціальні ресурси, пов'язані з соціальною організацією суспільства , його класовою , національною структурою , особливістю соціальних мереж та зв'язків між окремими людьми і соціальними групами. Наприклад , в національних регіонах виразно наблюдається використання групами , які борються за владу , етнічного фактору . Особливо це сильно проявилося в кінці 80 -х - початку 90 -х рр. . і призвело до істотного перерозподілу влади в російських республіках і проголошенню самостійності союзних республік СРСР. Одночасно , в « національних » регіонах для укріплення і збереження влади , а також і для її захоплення активно викокористувалися споріднені , кланові зв'язки , що грають центральну роль в організації традиційного життя . У «російських » регіонах дуже важливим ресурсом місцевих владних груп можуть виступати особисті дружні зв'язки , спільне навчання, робота або служба , приналежність до одного « кола». Зміна регіонального лідера , як правило , пов'язана і зі зміною « команди » - його найближчого оточення , яке забезпечує єдність контролю над ресурсами і приняттям рішень , а також визначеність проведеної політики . За межами свого соціального оточення еліти можуть звертатися за підтримкою до тих чи інших соціальних груп , на які вони орієнтуються і які можуть бути їх потенційним електоратом - робітникам , пенсіонерам , селянам , молоді , « середньому класу » і т. п. Специфіка соціального складу регіону орієнтує політичну еліту на певні дії , спрямовані на надання частини матеріальних , економічних та інших благ групам , що можуть виступати основою її соціально- політичної підтримки.

Економічні ресурси визначаються можливістю контролювати потоки фінансових і матеріальних об'єктів. У сировинних районах боротьба між групами , які претендують на елітні ролі , розгортається навколо видобувних і переробних підприємств . На територіях з розвиненою транспортною мережею конкуренція йде за контроль над портами , залізницею і т. п. Велике значення має також банківська система . Практика « уповноважених банків » , коли рішенням регіональної адміністрації визначено банкам давалося монопольне право обслуговувати бюджетні операції , є гарним прикладом контролю та використання економічних ресурсів .

Політичні ресурси являють собою сукупність політичних інститутів та інституцій - політичних установ і посад, політичних партій та організацій , засобів мобілізації населення , організаційні можливості .

Адміністративні ресурси пов'язані з нормативним регулюванням. Це, насамперед , можливості , одержувані елітними групами у зв'язку з певною сферою компетенції . По суті , це формально - інституційні обмеження , створювані і використовувані елітами . На рівні регіонів владні групи широко використовують можливості нормативного регулювання , щоб створювати сприятливі можливості для союзників і придушення опонентів.

Ще один вид адміністративних ресурсів пов'язаний з можливістю безпосереднього адміністративного тиску на громадян , економічних суб'єктів , різні соціальні групи. До цього виду адміністратівного ресурсів відноситься система адміністративного управління .

Під час проведення федеральних і регіональних виборів аналітики та журналісти часто говорять про використання регіональними елітами адміністративного ресурсу. Але адміністративний ресурс використовується і на міжнародному рівні. Тут маються на увазі насамперед такі механізми .

♦ Визначення форми рівня регіональної взаємодії . Так , наприклад , це може бути організація економічного співробітництва і розвитку ряду держав , політичний союз , і т. п.

♦ Визначення напрямку еволюції - наприклад, розширення Євросоюзу , розпад СРСР і т. п.

♦ Визначення процедур прийняття регіональних законодавчих актів - через референдум , в парламентах країн , рішенням влади . Так , після провалу затвердження Євроконституції на референдумах у Франції та Нідерландах в 2005 р. цей документ був замінений Лісабонським договором , який був провалений на єдиному референдумі в Ірландії 12 червня 2008р.

♦ Визначення регіональної виборчої системи. Так , вибори до Європейського парламенту є пропорційними по країнам . У цьому контексті в сучасній Росії до жовтня 1993 р. законодавство , що визначало порядок проведення виборів на рівні суб'єкта Російської Федерації , було уніфіковано . З листопада 1993 р. в регіонах починається робота по створенню власного виборчого законодавства. У більшості суб'єктів Федерації існує мажоритарна виборча система , в частині суб'єктів - пропорційна. В одних регіонах проводяться однотурові вибори , в інших - двотурові . У різних областях і республіках створюються як одномандатні , так і багатомандатні округи . Ці відмінності можуть носити випадковий або технічний характер , а також виникати в результаті різних стратегій владних еліт , що визначають , як побудувати виборчу систему , гарантовано забезпечує їм виграш. Так , наприклад , в Республіці Калмикія при виборах в Хурал (парламент ) утворюються 18 одномандатних округів , у яких можливе змагання кандидатів, і загальнореспубліканський округ , по якому балотується 9 безальтернативних кандидатів , що балатуються президентом Калмикії. Щоб цей список пройшов , достатньо всього 15 % голосів , поданих за нього . Таким чином , владна еліта республіки забезпечує собі завідомо виграшні позиції. Важливим важелем впливу є і правове регулювання порядку фінансування виборів.

♦ Формування виборчих комісій і вплив на них. На наддержавному рівні цей фактор не відіграє суттєвої ролі. Однак на рівні внутрішньодержавних регіональних процедур , наприклад , в багатонаціональних республіках сучасної Росії та інших держав СНД цей фактор відіграє серйозну роль. Як помітив ще І. Сталін : «Не важливо , як проголосували - важливо , як підрахували ». Впливати на комісії можна , використовуючи їх залежне матеріальне становище, так як фінансуються вони з регіонального бюджету , приміщення і оргтехніка надаються адміністрацією. Крім того , засідатель і члени комісій також найчастіше особисто залежать від розположення регіональних влад , наприклад , в питанні отримання квартири , додаткових пільг і т. п.

♦ Нарізка округів. У Євросоюзі цей ресурс значення не має , так як вибори до Європарламенту проходять за принципом одна країна - один округ . Однак регіональна владна еліта може використовувати визначення меж виборчих округів для збільшення або зменшення шансів обрання того чи іншого кандидата. Це пов'язано з можливістю розмити електоральну базу нелояльного політика чи , навпаки , посилити підтримку виборцями « свою людину ». Наприклад , якщо відомо, що за кандидата X голосують в основному сільські жителі , то можна приєднати до сільській місцевості частину міських поселень , змінивши співвідношення прихильників і противників цього кандидата . Можна прибрати в інший округ « непотрібний » електорат , залишивши тільки лояльне населення , і тим забезпечити перемогу союзнику .

♦ Висування і реєстрація кандидатів. Тут можливе як нормативне регулювання (наприклад, визначення мінімальної чисельності групи виборців, що мають право висунення кандидата) , так і допомогу адміністрації по збору підписів , притягнення «уваги» правоохоронних органів до визначених кандидатів , упереджена перевірка всіх процедур виборчої комісією і т. п. При пропорційній системі виборів має значення маніпуляція порядковими номерами кандидатів від партії з боку партійного керівництва .

♦ Можливість чинити тиск на регіональні ЗМІ з метою підтримки тих чи інших кандидатів або опонування ім.

Географічні ресурси визначаються місцем розташування регіону і « убудованістю » його в політичні та економічні міжрегіональні та міжнародні відносини . Регіональна еліта географічно вдало розташованого регіону може отримувати додатковл «козирі» в переговорах з центром , відігравати важливу роль в співтоваристві регіональних еліт , мати додаткові економічні можливості . Так , наприклад , різке зменшення кількості виходів Росії до моря після розпаду СРСР природним чином збільшило значення регіонів, що мають порти. Вони стали важливими комунікаційними ланками в економічних відносинах інших регіонів (і Росії в цілому ) із зовнішнім світом. Регіональна еліта , контролююча інфраструктуру , теж отримує економічні та політичні дивіденди. Наявність залізничних вузлів , суднохідних річок , забезпечують транзит вантажів і пасажиропотоків , також може бути ефективно використано владними групами для посилення свого впливу і становища.

У міжнародному контексті регіональні еліти адаптують існуючі кордони для включення або виключення тих або інших держав у союз або з союзу . Так , наприклад , в що формується Середземноморський союз входить майже в два рази більше держав , ніж їх число , що мають частину берегової лінії Середземного моря у своєму володінні.

Регіон може мати важливе геополітичне положення , що створює можливості отримання додаткових економічних ресурсів для розвитку. У цьому випадку регіональна еліта , контролюючи частину матеріальних і фінансових потоків , посилює свою владу. Наприклад , розташування Краснодарського краю на шляху каспійської нафти до її потенційних споживачів створює умови для включення регіональної еліти в міжнародні економічні та політичні відносини . Будівництво на території краю нафтових трубопроводів , розвиток інфраструктури робить регіональні владні групи стратегічно важливими для федеральної влади і великих економічних структур і дає їм важелі для політичних і економічних торгів , підсилює стійкість регіональної еліти. Це ж в міжнародному контексті стосується позицій владних еліт Польщі, Литви у зв'язку з підписанням нового договору ЄС - Росія в контексті прокладання шляхів транспортування вугілля з нашої країни .

Інформаційні ресурси пов'язані з володінням інформацією та її поширенням . Контроль над засобами масової інформації забезпечує можливість впливати на населення , в ре ультаті чого посилюється або слабшає його підтримка тих чи інших суспільних груп. В даний час для того , щоб подія стала фактом політичної (або ширше - загального) життя , необхідно , щоб про це повідомили ЗМІ. Також і неіснуюча подія стає публічним фактом, якщо про еї повідомили газети , радіо, телебачення. Контроль над інформаційними потоками дає можливість створювати реальність ( сучасну і минулу ) , тому регіональні еліти докладають великі зусилля для забезпечення діяльності ЗМІ. Зрозуміло , що ресурси можуть бути як глобальними , так і загальнонаціональними , а також регіональними . Перераховані сторони існування влади і владних груп дозволяють представляти , аналізувати і класифікувати їх в регіональних утвореннях.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.