Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Які наведені нижче поняття і визначення відповідають один одному ?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1 . Комунітаризм . а ) створювані на добровільній основі гуртожитки для забезпечених , в упорядкованих будинках престижних кварталів великих міст;

2 - Сепаратизм .

3 . Радикальний регіоналізм .

4 . Нерозуміння чужих культурних кодів.

5 . Нові міські комуни.

6 . Регіоналізм .

7 . Автономізм .

8 . Один з механізмів розпалювання сепаратизму .

б) форма політичного руху , що виділяє і створює «свій » регіон в основному неінституціональними формами інакшості ;

в) сучасна теоретична течія і політична практика , що визначає, що проблеми благополуччя в сучасному постіндустріальному суспільстві слід вирішувати , акцентуючи увагу на створенні інституційних структур , які спираються не так на індивідуалістичні концепції ліберального капіталізму , а на загальні , групові , поселенські інтереси і цінності, які є продуктом інтенсивних суспільних зв'язків і взаємодій ;

г) політичний рух на визначеній території , спрямований на відокремлення цієї території в рамках однієї або кількох держав ;

д) екстремістська форма регіоналізму , політичний рух , спрямований на вихід певної території зі складу тієї чи іншої держави або ряду держав з метою створення нового державного утворення;

е) форма регіоналізму , яка спрямована на збереження відносної автономії в рамках існуючого законодавства країни або країн ;

ж) зіштовхування регіонів заради послаблення їх тиску на центр ;

з) односторонній

 

 

9 . Різновид сепаратизму.

10 . Помірний регіоналізм .

і ) форма регіоналізму , якаспрямована на трансформацію відносин автономії в рамках існуючого законодавства країни або країн в бік її посилення , використовуючи важелі легальної юрижичної трансформації ;

к) одна з причин переходу регіоналізму в сепаратизм .

 

Рекомендована література:

Основна література:

1. Барыгин И. Н., Нерсесов Ю. А. Сепаратистские и регионалистские политические объединения / Политические партии, движения и организации современной России на рубеже веков. Под ред. И. Н. Барыгина. СПб.; Изд-во Михайлова В. А., 1999. С. 175-183.

2. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический справочник / Сост. А. А. Танин- Львов М.: РОССМЭН, 1999.

3. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000.

4. Лившиц А. Я., Новиков А. В., Смирнягин Л. В. Региональная стратегия России // Регион: экономика и социология. 1994. № 3.

5. Новинская М. Общественные изменения и американский комму-нитаризм / Политический процесс и его противоречия. М.: Весь Мир, 1997.

6. Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей / Науч. ред. В. Я. Гельман СПб., 2003; М.; Берлин: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад: 7. Рубан Л. С. Каспий — море проблем. М.: Наука, 2003.

 

Додаткова література:

1. LaPalombara Joseph Kirchheimer O. The Transformation of West European Party Systems. In J. LaPalombara & M. Weiner (eds.). Political Parties and Political Development. Princeton: Princeton University Press. 1966. pp. 177-200. 

2. LaPalombara J. Macrotheories and Microapplications in Comparative Politics. Comparative Politics, 1, 1968. pp. 52-78.

 

Перелік мультимедійних засобів та інформаційно-аналітичних ресурсів:

1. Сайт партии «Единая Россия» —www.edinayarossia.ru.

2. Сайт КПРФ —www.kprf.ru

3. Сайт партии «Яблоко» —www.yabloko.ru.

4. Сайт СПС — www.sps.ru.

5. Сайт ЛДПР — www.ldpr.ru.

6. Сайт фракции ГД «Регионы России» —www.duma.gov.ru/rusreg.

7. Сайт партии «Либеральная Россия» (Б. Березовский) — www. liberussia.ru.

8. Сайт Информационного агентства гражданских союзов — www. civilforum.ru.

9. Информационно-дискуссионный портал Гражданского общества России — www/hartiya.ru.

10. American Diplomacy — www.unc.eduldepts./diplomat.

11. American Political Science Reyiew — http/www.ssc.msu.edul-apsr.

12. European Commission — http/www.europe.eu.int.

13. Foreign Affairs — http/www.foreignaffairs.org.

14. The economist — www.economist.com.

15. The American Academy of Diplomacy — www.academy of diplomacy, org.

16. The American Foreign Service Association — www.afsa.org.

17. The US Department of state — http://www.state.gov.

18. World Politics — www.princeton.edu/world_politics.

Тема 3

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.