Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Регіональний іміджПід іміджем (від англ. Image - образ , уявлення ) в розглянутому нами контексті будемо розуміти відносно цілісну сукупність , комплекс властивостей , створюваних зацікавленими суб'єктами - рекламою , пропагандою , модою , традиціями і масовими забобонами з метою викликати певні як внутрішні , так і зовнішні реакції по відношенню до даного об'єкту .

Під регіональним іміджем будемо розуміти комплекс властивостей , створюваний зацікавленими суб'єктами з метою створення певного уявлення про регіон . В результаті їх діяльності ми маємо справу з комплексом асоціативних уявлень з приводу регіону.

Замовлення на той чи інший імідж регіону надходить від регіональних чи інших політичних суб'єктів , він виконується відповідними фахівцями в дослідницьких центрах , агентствах по « Звязкх з громадськістю» , засобах масової інформації.

Створення тих чи інших іміджевих форм щодо нейтрально в стабільному суспільстві і має риси радикалізму та екстремізму в суспільствах нестабільних , перехідних .

Характеризуючи регіональний імідж , слід виділяти ряд його найважливіших рис .

По-перше , регіональний імідж не повинен формуватися під конкретну задачу , а реалізовувати стратегічні цілі створення та подання регіональних інтересів .

По-друге , імідж регіону повинен обов'язково враховувати очікування основних[168] гравців , як внутрішніх , так і зовнішніх , на даному регіональному полі. Тут слід розрізняти : за характером прояву - очікування грають на підвищення і пониження статусу регіону ; за спрямованістю очікувань і діяльності - внутрішні і зовнішні дії ; за статусом прояви - міжнародні , національні , державні чи субнаціональні , субдержавні очікування і дії.

Всі сподівання виявляються подвійні : як право очікувати визначеної поведінки або стану регіону у відповідності зі своїми інтересами і як обов'язок вести себе , узгоджуючи з загальноприйнятими внутрішньодержавними та міжнародними нормами права і етикою поведінки .

Відповідно, позитивний чи негативний імідж регіону повинен бути механізмом між соціальними очікуваннями , існуючою поведінкою і станом регіону. Тому в позитивному іміджі потрібно так відбивати риси регіону , щоб вони відповідали вигідним для нього позитивним соціальним очікуванням власного населення та зацікавлених груп і союзніков з числа інших регіонів. При роботі з рисами негативного іміджу регіону слід мати на увазі відносну обмеженість можливостей впливу на нього , бо, як правило , він формується поза доступними площинами регіонального поля.

Поряд з позитивними очікуваннями у регіональних конкурентів і противників присутні і завжди будуть присутні очікування негативного характеру .

Конкуренти і противники регіону ( в сенсі легальної регіональної влади) існують як всередині нього ( внутрішні економічні конкуренти регіону є , ​​наприклад , представники мафіозних структур , напівлегальної економіки , сепаратисти , « агенти впливу » тощо) , так і за межами його кордонів. Якщо регіон транснаціональний і трансдержавний - то і за межами кордонів держави або ряду держав (так , наприклад , зовнішні конкуренти змагаються з тим чи іншим регіоном , наприклад з Росією , Північно- Західним федеральним округом РФ або ЄС з економічних питань і територіальним проблемам , а також з приводу політичних пріоритетів ) .

Конкурентів слід відрізняти від супротивників. Якщо для конкурентів імідж повинен містити «підказки » напрямків шляхів співроробітництва для вирішення спорів , то для супротивників ( ворогів ) розробляється варіант іміджу , що працює на знищення суперника. Це стосується , наприклад , іміджу Росії для міжнародного тероризму і країн, що підтримують його , оголошених у ряді основоположних документів , таких як Концепція національної безпеки РФ , Доктрина інформаційної безпеки РФ та ін..[169]

По-третє , соціальні очікування необхідно точно визначати. Це робиться в процесі соціально - психологічного та соціологічного моніторингу , пов'язаних з визначенням основних цінностей і регіональних інтересів ( симпатій , антипатій , очікувань , страхів і т. п.). Це дуже важливий етап у формуванні позитивного і нейтралізації негативного іміджу . Як правило , моніторинг здійснюється як на замовлення регіонального уряду , так і екзалежно від нього комерційними службами. Його результати враховуються при коригуванні внутрішньополітичного і зовнішньополітичного курсу регіону.

По-четверте , попереднім етапом проектування позитивного або початку нейтралізації негативного іміджу виступає формування (підготовка) позитивних очікувань щодо позиції , інтересів чи поведінки регіональної влади. При цьому позитивні очікування посилюються , зміцнюються і підтримуються , а негативні , навпаки , згасають , послаблюються і розсікаються різноманітними способами і прийомами (про це див далі).

По-п'яте , імідж регіону має бути відносно простим , включаьт обмежене число характеристик або параметрів . Він повинен бути досить доступним , зрозумілим для більшості жителів як свого, так і сусідніх регіонів.

По-шосте , позитивний імідж регіону формується ціленаправлено , шляхом відпрацювання «основних коридорів » позитивної регіональної інформації; стихійний процес становлення іміджу може зробити його неефективним , або навіть зовсім іншим, ніж очіуцвалось раніше.

По-сьоме , боротьба з негативним іміджем ведеться також ціленаправлено і відносно скоординовано , бо інстинктивні нескоординовані дії роблять такого роду боротьбу неефективною .

Резюмуючи вищесказане , слід констатувати , що :

♦ імідж регіону формується під стратегічну мету його розвитку , тобто обов'язково є прагматичним ;

♦ імідж регіону є реалістичним , тобто містить риси , що сприймаються однозначно , як належать до світу реального;

♦ імідж регіону варіативний , тобто містить кілька субіміджів для різних споживачів , при цьому не є жорстким , його « умовно - динамічні » образи повинні підлаштовуватися під конкретні регіональні інтереси.

Імідж держави повинен бути цілісним , тобто володіти внутрішньою несуперечністю між історичними культурно-цивілізаційними і політико- географічними образами , існуючими національно-ціннісними та іншими конструктами .

Іміджем регіону необхідно професійно управляти через міжнародні , комерційні , відкриті або латентні коммуникаційні канали і технології , впливаючи на взаємодіючих акторів і громадську думку через змінювані гнучкі образи регіонів і держав.

Діяльність з конструювання іміджу передбачає наступні основні форми: акцентування інформації , архаїзація , вербалізація , візуалізація , впровадження моделей сприйняття , дистанціоеування , заміна цілей , використання опитувань громадської думки , контекстне введення знаків , маніпулювання інформацією , метафоризація , міфологізація інформації , нейролінгвістичне програмування , подача суперечливих інформаційних сигналів , підбір формату , емоціоналізації тих чи інших параметрів в регіональному вимірі.

Акцентування інформації з приводу регіону. Передбачає процедури замовчування , підміни , посилення уваги до тих чи інших проблем у житті регіону .

Так , наприклад , намагаючись створити образ міжнародного тероризму як глобальної проблеми сучасності , відповідно маючи конкретний зміст в рамках глобального регіону , ЗМІ більшості країн світу і стоячі за ними політичні сили активно висвітлювали проблеми пошуку «світового терориста № 1 » Бен - Ладена. Однак провал спроб пред'явити його світовому співтовариству не знаходить відповідного аналізу в ЗМІ.

У Росії пошуки « терориста № 1 » Шаміля Басаєва велися в Чечні багато років. Проте в ЗМІ як Росії , так і інших країн ( за незначним винятком) не аналізуються проблеми , пов'язані з провалом цієї політики в Чечні , з виявленням тих сил , яким потрібен живий Басаєв для демонстрації реальної загрози внутрішньої цілісності сучасної Росії і представлення сучасної Чеченської Республіки як « внутрішньої імперії зла».

Архаїзація інформації з приводу регіону. Передбачає створення масових образів регіонального конструювання і будови на основі гранично низького рівня масових потреб , бо масова поведінка будується за законами використання самого низького рівня потреб з доступних масам населення регіону.

Так , наприклад , використовується практика регіонального конструювання на основі бінарних опозицій «свій -чужий » - « Естонія для естонціа! » , « Таджикистан для таджиків ! » , «Америка для білих ! » , « Німцям ​​спочатку! » , « Французам спочатку! » , « Росія - росіянам ! » і т. п.

Вербалізація інформації , пов'язаної з регіоном. Передбачає точний підбір терміна або гасла для вигідного замовнику конструювання регіональних процесів . Введення термінів « перестройка » , «прискорення» , « Велика Жовтнева Соціалістична революція», « комбід » , « Держкомстат » , « Главпассажиравтотранс » та ін передбачає розгортання їх в регіоні СРСР ; «Революція троянд» - в Грузії , «Революція гвоздик » - в Португалії , « Помаранчевареволюція » - в Україні .

Вербалізація часто служить для помилкового уявлення регіональних станів . Так , наприклад терміни « чеченські бандформивання » , «спеціальна операція російських військ у Чечні » і т. п. створюються для того , щоб не характеризувати розглядаючі процеси як « внутрірегіональна громадянська війна» в сучасній Росії .

Візуалізація інформації , пов'язаної з регіоном. Являє собою категорію для позначення використання найбільш значимого інформаційного каналу для конструювання іміджу регіону .

Так , наприклад стилізації написання найменувань різних регіонів світу з використанням раніше застосованими накреслень літер - старослов'янської для регіонів Росії , готичних для регіонів Німеччині або Франції , китайських і японських з використанням елементів ієрогліфічного листа , арабських з використанням алфавітів куфік і наксхі служать для поліпшення впізнаваності регіону та підкреслення давнини його культурних традицій.

Використання в найменуванні регіону візуальної інформації також служить поліпшенню його впізнаваності . Назви таких держав минулого , як Невільничий берег або Берег слонової Кістки , назва Нижневартовский район ( варта - вилучена ) , Лодейно - Польський район і ін.. в сучасній Росії також служать підвищенню взнаваймості регіону в порівнянні з тими , які не використовують цього принципу .

Використання в найменуваннях регіонів конкретних імен історичних діячів, що мають впізнаваний портрет - Олександрія , Петербург , Ленінградська область , Вашингтон , Свердловська область , Калінінський район , також сприяють підвищенню рівня ексклюзивності і впізнаваності . Однак це відбувається тільки з тими назвами , де використовуються імена дійсно історичних діячів. В іншому випадку використання імені може завдати шкоди регіону , бо назви типу Урицький район , як і Калінінська область не можуть використовувати потенціал історичного діяча в сучасних умовах , хоча історично , в період СРСР , розглянута функція реалізовувалася з достатнім ступенем повноти .

Найважливішими елементами візуалізації інформації про регіон є використання регіональних і державних прапора , герба , емблеми .[170]

Розглянемо більш детально прапор , в першу чергу державний . Його завдання , як і багатьох інших розглянутих елементів , - створення певного рівня ексклюзивності і впізнаваності регіонального утворення . У роботі сучасного російського дослідника А. Кірюніна «Імідж регіону»[171] звертається увага на ці складові в національних прапорах держав.

Прапор , що використовує тільки один колір - зелений , належить Лівії.

Найстрокатіший прапор острівної держави Кірібаті на заході Тихого океану.

Володаркою єдиного квадратного прапора є Швейцарія.

Найбільш незвичайну форму має прапор Непалу - два з'єднаних трикутних прапора , розташованих один над іншим.

Прапор Парагваю - єдиний , у якого різні малюнки на різних сторонах полотнища.

Символ сонця присутній на багатьох прапорах , але найбільш відомий «сонячний диск » Японії , що символізує як назву країни Ніхон - Коку - «Країна висхідного сонця» , так і релігійну віру в те , що імператор веде свій рід від сонця.

Прапор з найбільшою кількістю зірок належить Сполученим Штатам Америки (до речі , він же є прапором , який змінюввся найбільшу кількість раз в сучасній історії).

Найбільша тварина , представлене на прапорі , - лев на прапорі Шрі -Ланки. На прапорі королівства Бутан ( « Країна грозового дракону » ) зображений гігантський чорно -білий дракон. Найбільший птах на прапорі - двоголовий орел Албанії. Найбільшим зображенням рослини є кленовий лист на прапорі Канади.

Деякі прапори розрізняються завдяки символам ,які представляють якусь релігію або філософію. Це хрест на «старих » європейських прапорах , шестикутна «зірка Давида» на прапорі Ізраїля , зірка і півмісяць на прапорах багатьох ісламських країн , драхма ( « колесо закону » ) на прапорі Індії , символ «Інь - Ян » (єдність і боротьба протилежностей ) і триграми «І - цзин » (елементи системи пророкувань ) на прапорі Південної Кореї.

Привертає увагу зображення на прапорах реалій сучасного світу, зокрема зображення автомата Калашникова на прапорі Мозамбіку .

Єдиним прапором з написом , який є принципальною деталлю , залишається прапор Саудівської Аравії , де на зеленому , тлі , над білою шаблею по-арабськи написано: « Немає бога вище Аллаха , і Мохаммед - пророк його ».

На прапорі Руанди на центральній жовтій смузі поставлено «К» для того , щоб можна було відрізнити цей прапор від прапора Гвінеї.

Не становлять винятку в цьому плані і прапори регіонів сучасної Росії . Так , наприклад , на прапорі (і гербі ) Удмуртської Республіки міститься восьмикутний знак - оберіг. На прапорі Республіки Хакасія в центрі зеленої смуги зображений золотисто -білого кольору солярний знак , що представляє собою геометричну фігуру з кола, вписаного в два перпендикулярно розташованих ромба. На прапорі Чуваської Республіки знаходяться символічні елементи « Древо життя» і «Три сонця».

Впровадження моделей сприйняття регіональної інформації. Під поняттям впровадження моделей сприйняття регіональної інформації будемо розуміти категорію теорії масових комунікацій для позначення технологій вбудовування в масову і індивідуальну свідомість жителів регіону певних стереотипних образів.

Завдяки впровадженню моделей сприйняття регіональної інформації трансформуються вже сформовані у суспільстві комунікативні потоки . Комунікація лежить в основі просування образу будь-якого регіону в свідомість населення як регіону , так і середовища . Шляхом зміни змісту та інтенсивності комунікацій можна добитися змін у сприйнятті образу регіону в масовій свідомості , що може призвести до соціальних змін . Це можливо з ряду причин , основними з яких є наступні:

1 . Поведінка індивідів і груп у будь-якому середовищі , в тому числі регіональну можна правильно зрозуміти , тільки враховуючи його коммунікативну складову.

2 . Комунікативна складова є одним з найважливіших засобів включення регіону в зовнішнє середовище.

3 . Одним з істотних елементів системи сприйняття регіональної інформації є підсистема моніторингу сприйняття регіональної інформації.

4 . Відкритість по відношенню до зовнішнього середовища сприяє сприйняттю регіону до інновацій.

5. Інноваційна політика у сфері впровадження моделей регіональної інформації більш краща , якщо довкілля відносно швидко змінюється , ніж при стабільних зовнішніх умовах її існування.

6 . Регіони , які прагнуть контролювати і впливати на зовнішні умови , а не пристосовуватися до них , приділяють більше уваги інноваційній складовій впровадження моделей сприйняття регіональної інформації.

7 . Канали формальної і неформальної комунікацій в регіоні взаємопов'язані , не взаємозамінні .

8 . У регіоні канали формальної і неформальної комунікації взаємно доповнюють один одного. Наявність неформальних каналів інформації свідчить про те , що формальна організаційна структура не повністю виконує свої завдання.

9 . У регіоні горизонтальні потоки повідомлень інтенсивніше вертикальних .

10 . Потоки повідомлень « зверху вниз » в регіоні інтенсивніше потоків «знизу вгору ».

11 . Потоки повідомлень « знизу вгору» частіше містять позитивну ін- формацію про результати роботи, ніж негативну .

Найбільш ефективним середовищем для просування образів регіону є візуальне оточення. У цьому середовищі найбільш масовим і емоцінальні впливом володіють телебачення та Інтернет - електронні ЗМІ. Сьогодні суспільство за допомогою телебачення і Інтернету дізнається не тільки про новини , що відображають життя того чи іншого регіону , а й переймається її образами. Телебачення і Інтернет дозволяють візуалізувати образи регіону , оживити їх і позиціонувати з тими чи іншими подіями і процесами. На жаль, багато нинішніх власників та засновників ТВ- каналів не враховують (або нарочито ігнорують ) свої можливості при просуванні позитивного образу в свідомість національного та світового суспільства . Тому що подаються образи регіону недостатньо ефективно працюють на його інтереси.

Дистанціонуванням будемо називати технології відсторонення і відходу від відповідальності реально відповідаючої за той чи інший процес регіональних лідерів. Президенти країн НАТО не знали про відсутність в Іраку засобів масового ураження , а керівники країн , зачеплених наслідками землетрусу в Південно- Східній Азії наприкінці грудня 2004 р. не знали про відсутність ефективної системи попередження про стихійні лиха в цих країнах .

Під заміною мети будемо розуміти категорію прикладної теорії комунікації для позначення технології заміщення в масовій свідомості реальної мети уявної або уявними . Так , наприклад , ультраліберальна політика сучасного російського керівництва , яка триває вже не перше десятиліття , представляється як цьогохвилинний економічний прагматизм , а партії влади найчастіше публічно не оприлюднюють своїх цілей.

Крім розглянутих детально , інструментами конструювання регіонального іміджу можуть виступати такі методи, як використання опитувань громадської думки, контекстне введення знаків, маніпулювання інформацією , метафоризація , міфологізація інформа ції , нейролінгвістичне програмування , подача суперечливих інформаційних сигналів, підбір формату , емоціоналізація тих чи інших параметрів в регіональному вимірі.[172]

 

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.