Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Що не відноситься до медичних критеріїв ступеню готовності дітей до навчання в школі?Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 440.


1). Рівень біологічного озвитку.

2). Стан здоров'я в момент огляду.

*3). Результати тесту Керна-Ірасека..

4). Гостра захворюваність за попередній рік .

5). Усе перелічене.

6). Стабільність емоційної сфери

*7). Посидючість

*8). Вміння бути уважним

*9). Каліграфічні навички


 

328. Перерахуйте основні методи та засоби цілеспрямованого впливу на функціональний стан організму у вільний час:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 437-440.

1). Аутогенне тренування

*2). Психофізичне тренування

3). Військово-прикладні ігри

*4). Психотехнічні ігри

5). Рухливі ігри

*6). Елементи традиційних форм фізичного виховання та професійно-прикладної фізичної підготовки

7). Імітаційні вправи

8). Вправи альтернативних форм фізичного виховання

*9). Вправи нетрадиційних форм фізичного виховання

 

329. Назвіть основні класифікації вікових груп дітей і підлітків, що використовуються у ході оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 394-397.


1). Юридична

2). Педагогічна

*3). Біологічна

*4). Медична

5). Соціологічна

6). Економічна

7). Екологічна

8). Антропологічна

9). Морфологічна


330. Назвіть провідні принципи складання розкладу занять у школі:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 443-446.

1). Урахування фізичного розвитку

*2). Урахування стану здоров’я та морфофункціональних можливостей організму

3). Урахування рівня фізичної працездатності

4). Урахування генетичних особливостей

*5). Урахування особливостей фізіологічної кривої працездатності

6). Урахування мотиваційної спрямованості

7). Урахування особливостей шкільних меблів

*8). Урахування ступеня важкості предметів та характеру їх взаєморозташування

9). Урахування величин добової рухової активності

331. Укажіть провідні принципи складання режиму дня дітей і підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 442-443.

1). Гігієнічна оцінка шкільних меблів

*2). Наявність основних режимних елементів

3). Урахування генетичних особливостей

*4). Тривалість основних режимних елементів

*5). Правильне розташування основних режимних елементів протягом дня

6). Урахування показників добової рухової активності

*7). Відповідність режиму дня віково-статевим та анатомо-фізіологічним особливостяморганізму

8). Урахування даних фізичного розвитку

*9). Відповідність режиму дня стану здоров’я

 

332. Назвіть провідні принципи гігієнічної оцінки уроку в загальноосвітній школі:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 445-446.

1). Оцінка шкільних підручників

*2). Дослідження умов проведення уроку

*3). Вивчення особливостей подання навчального матеріалу

4). Оцінка шкільних меблів

5). Оцінка функціональної готовності до навчання у школі

*6). Вивчення методики та наочності викладання

*7). Оцінка ступеня розвитку втоми учнів

*8). Проведення хронометражу основних структурних елементів уроку

9). Оцінка фізичного розвитку

333. Перерахуйте основні показники гігієнічної оцінки шкільних підручників:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 453-456.

*1). Зовнішнє оформлення підручника та характеристики друку (чіткість, інтенсивність тощо)

2). Вартість підручника

3). Ергономічні характеристики підручника

*4). Характеристики паперу (колір, особливості поверхонь та ін.)

*5). Характеристики шрифту (гарнітура, висота основних штрихів та ін.)

*6). Характеристики набору (апрош, інтерліньяж та ін.)

7). Орфографічні та граматичні характеристики підручника

8). Ступінь складності технологічного процесу виготовлення підручника

*9). Дані лабораторних досліджень (мікробне забруднення, вміст деревини у папері та ін.)

Для занять з української літератури в 10 класі планується використати навчальний посібник, який має наступні гігієнічні характеристики: висота шрифту — 2 мм, апрош: між словами — 2 мм, між буквами — 0,5мм, густина набору 12 знаків, папір глянцевий, тонкий не просвічується. Який з наведених показників потребує корекції?

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 453-456


1). Висота шрифту

2). Відстань між словами

3). Відстань між буквами

 

4). Густина набору

*5). Вимоги до паперу

6). відстань між строкою

 

7). Довжина строки

8). Товщина вертикальних штрихів

9). висота букви


Гігієнічна оцінка набору підручника для 2-го класу показала, що кегель основного шрифту становить 12, довжина рядка набору — 130мм, інтерліньяж — 2,8, апрош — 10 мм, друк чіткий, рівномірний. За яким з показників набору порушені гігієнічні вимоги?

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 453-456


1). Інтерліньяж

*2). Кегель основного шрифту

3). Довжина рядка

4). Апрош

5). Друк

6). Третин

7). Курсів

8). Відстань між буквами

9). Висота шрифту


 

336. При аналізі шкільного розкладу для учнів 5-го класу встановлено що тижнева загрузка 24 год., складні дисципліни знаходяться на 2 та 3 уроках, уроки праці та математичні зпарені, довжина перерв 10 хв. (малих) та 20 хв. (великих). Який фактор ризику присутній у розкладі?

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 453-456


1). Зпарені уроки праці

2). Тижнева загрузка недостатня

3). Динамічна працездатність

*4). Зпарені уроки математики

5). Скорочена довжина перерв

6). Зменшена кількість перерв

7). Не врахована крива працездатності

8). Невідповідність складності дисципліни дням тижня

9). Тижневе навантаження збільшене


 

337. В підготовчій групі дитячого дошкільного закладу після уроку фізичного виховання провели урок математики довжиною 30 хв. На 15 хв. в більшості дітей з’явилися признаки втоми. Фізкультхвилинку провели на 17 хв. заняття. В розкладі урок математики був третім. Що стало керуючою причиною відміченого втомлення?

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 453-456


1). Попередній урок

*2). Розклад занять

3). Фізкультхвилинка

4). Довжина занять

5). Умови занять

6). Загрузка на заняттях

7). Відсутність перерв

8). Тижневе навантаження

9). Не врахована динаміка працездатності


 

338. Назвіть провідні методи визначення розумової працездатності дітей і підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 437-442.

*1). Визначення сили, врівноваженості та рухомості нервових процесів

*2). Визначення переключення та стійкості уваги

*3). Визначення тонкої координації рухів

4). Визначення м’язової сили

5). Визначення частоти серцевих скорочень

6). Визначення артеріального тиску

7). Оцінка фізичної підготовленості

8). Оцінка професійної підготовленості

9). Проведення степ-енергометрії (PWC 170)

 

339. Назвіть провідні методи визначення фізичної працездатності дітей і підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 439-440, 465.

1). Визначення сили, врівноваженості та рухомості нервових процесів

2). Визначення переключення та стійкості уваги

3). Визначення тонкої координації рухів

4). Визначення м’язової сили

5). Визначення лабільності зорового аналізатора

6). Визначення особливостей особистості

7). Оцінка фізичної підготовленості

8). Оцінка професійної підготовленості

*9). Проведення степ-енергометрії (PWC170)

340. Перерахуйте провідні гігієнічні принципи оптимізації вільного часу учнів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 448.

*1). Урахування психофізіологічних особливостей організму

2). Урахування особливостей фізичного розвитку

*3). Урахування стану здоров’я, особливостей особистостей та хронобіологічних характеристик організму

4). Урахування особливостей організації харчування

5). Підвищення рухової активності до оптимальних величин у навчальний час

*6). Підвищення рухової активності до оптимальних величин у вільний час

7). Визначення структурних особливостей гострої та хронічної захворюваності

*8). Наявність адекватних методів цілеспрямованого впливу на процеси розвитку особистості під час позаурочної діяльності

*9). Наявність концептуальної моделі ефективного використання вільного часу

 

341. Назвіть провідні компоненти концептуальної моделі ефективного використання вільного часу дітей та підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 446-448.

*1). Впровадження оптимального рухового режиму

2). Визначення структурних особливостей гострої та хронічної захворюваності

3). Урахування особливостей організації харчування

*4). Використання традиційних та нетрадиційних форм фізичного виховання

5). Використання альтернативних форм фізичного виховання

*6). Застосування засобів психофізіологічного впливу на організм

7). Урахування особливостей фізичного розвитку

*8). Проведення самостійних тренувальних занять у вільний час

9). Проведення самостійних тренувальних занять у навчальний час

 

342. Назвіть основні структурні елементи уроку в загальноосвітній школі:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 444-446.


1). Вступна частина

2). Тренувальна частина

*3). Організаційна частина

4). Допоміжна частина

*5). Перевірка домашнього завдання

*6). Основна частина

7). Додаткова частина

*8). Закріплення нового матеріалу

*9). Заключна частина


 

343. Укажіть основні методики визначення ступеня складності предметів у середній школі:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 445.


1). Проведення хронометражу навчальних занять

*2). Групування предметів за ступенем складності

3). Проведення функціональних проб

4). Проведення степ-енергометрії

5). Оцінка шкільних меблів

*6). Використання рангової шкали складності

7). Поглиблене психофізіологічне обстеження

8). Визначення щільності уроку

9). Оцінка фізичного розвитку


 

344. Папір для шкільного підручника не повинен знижувати рівень зорової функції за:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 453-456.


*1). Глянцем

2). Просвічуванням листка

3). Бути прозорим

4). Чітко просвічувати шрифт

5). Кольором

6). Шорсткість

7). Товщиною листка

8). Щільність друку

9). Довжиною стрічки


 

345. Укажіть методи експрес-оцінки функціональної готовності дитини до вступу до школи:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 440-442.


1). Тест Мартин

2). Ортостатична проба

*3). Тест Керна-Ірасека

4). оцінка рухової активності

*5). Оцінка чистоти звуковимови

6). рівень домагань та уподобань

*7). Координація рухів

8). фізична працездатність

9). фізична підготовленість


 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.