Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Які методи дослідження використовують при медичному обстеженні популяції?Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 56-58.


*1). Загальний аналіз крові

*2). Електрокардіографія

*3). Імунологічний метод

*4). Біохімічні методи

5). Визначення вмісту пестицидів в ґрунті

6). Радіометричне дослідження ґрунту

7). Визначення вмісту хімічних речовин в повітрі

8). Визначення вмісту алергенів в повітрі

9). Визначення вмісту ксенобіотиків в харчових продуктах


 

551. Назвіть основні види шкідливих хімічних речовин за агрегатним станом у повітряному середовищі:

Гончарук Є. Г. Комунальна гігієна. ― К.: Здоров’я, 2003. ― С. 431.


1). Суспензії

*2). Гази

*3). Пари

4). Тверді тіла

*5). Рідкі аерозолі

*6). Тверді аерозолі

7). Газоподібні аерозолі

8). Рідини

9). Емульсії


 

552. Назвіть основні види шкідливих речовин за хімічною будовою:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 467.


1). Біотичні

2). Абіотичні

*3). Органічні

*4). Неорганічні

5). Матеріальні

*6). Елементоорганічні

7). Інформаційні

8). Полімерні

9). Синтетичні


 

553. Назвіть основні шляхи надходження шкідливих речовин в організм:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 359-360.


1). Через центральну нервову систему

*2). Через дихальні шляхи

*3). Через шлунково-кишковий тракт

4). Через статеву систему

5). Через органи чуття

6). Через опорно-руховий апарат

7). Через ендокринну систему

8). Через ниркову систему

*9). Через шкіру


 

554. Укажіть основні типи кумуляції шкідливих хімічних речовин в організмі людини:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 367.


1). Матеріальний (біологічний) тип

*2). Матеріальний (хімічний) тип

3). Матеріальний (фізичний) тип

*4). Функціональний тип

5). Інформаційний тип

6). Біотичний тип

*7). Змішаний тип

8). Поєднаний тип

9). Локальний тип


 

555. Перерахуйте основні джерела забруднення атмосферного повітря:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 159-160.


1). Виверження вулканів

2). Водний транспорт

3). Стічні води промислового виробництва

*4). Енергетичні та теплові установки

*5). Викиди хімічного виробництва

*6). Вихлопні гази автотранспорту та авіації

*7). Нафтохімічна промисловість

*8). Спалювання сміття

9). Біологічні забруднювачі


 

556. Перерахуйте основні джерела забруднення води:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 178-179.


1). Викиди хімічного виробництва

2). Спалювання сміття

*3). Водний транспорт

*4). Стічні води хімічного та нафтохімічного виробництва

*5). Атмосферні забруднювачі

6). Виверження вулканів

7). Атмосферний тиск та швидкість руху повітря

8). Вихлопні гази автотранспорту та авіації

9). Характер рельєфу місцевості


 

557. Які показники слід віднести до медичних показників стану здоров’я населення:

Гігієна та екологія: Підручник. / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 231.


*1) Захворюваність

*2) Смертність

*3) Дитяча смертність

*4) Показники фізичного розвитку

*5) Інвалідність

6) Рівень медичної допомоги

7) Спосіб життя

8) Соціально-гігієнічні показники

9) Психологічний мікроклімат


 

558. Які види здоров’я виділяють:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 462.


*1) Загальнопопуляційне здоров’я

*2) Популяційне здоров’я

*3) Індивідуальне теоретичне здоров’я

*4) Індивідуальне фактичне здоров’я

5) Сімейне здоров’я

6) Дитяче здоров’я

7) Жіноче здоров’я

8) Чоловіче здоров’я

9) Здоров’я людей похилого віку


 

559. Дайте визначення поняттю “ індивідуальне теоретичне здоров’я”:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 462.

*1). Це стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції людини всіх органів і систем організму людини врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

2). Це стан повного фізичного, психічного та душевного благополуччя

3). Це стан повної адаптації організму до змін денатурованого навколишнього середовища

4). Це стан організму, коли всі частини нормально розвинуті і правильно функціонують

5). Це досягнення максимального рівня здоров’я і творчої працездатності протягом максимально подовженого індивідуального життя

6). Це стан організму, при котрому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

7). Це стан організму, який характеризується врівноваженістю з біосферою і відсутністю будь-яких хворобливих змін

8). Це стан повного фізичного та психічного благополуччя, а також відсутність хвороб

9). Це процес збереження і розвитку оптимальної працездатності і соціальної активності

 

560. Дайте визначення поняттю “ індивідуальне фактичне здоров’я”:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 462.

*1). Це стан організму, при якому він здатний повністю виконувати свої соціальні та біологічні функції

2). Це стан повного фізичного, психічного та душевного благополуччя

3). Це стан повної адаптації організму до змін денатурованого навколишнього середовища

4). Це стан організму, коли всі частини нормально розвинуті і правильно функціонують

5). Це досягнення максимального рівня здоров’я і творчої працездатності протягом максимально подовженого індивідуального життя

6). Це стан організму, при котрому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні функції

7). Це стан організму, який характеризується врівноваженістю з біосферою і відсутністю будь-яких хворобливих змін

8). Це стан повного фізичного та психічного благополуччя, а також відсутність хвороб

9). Це процес збереження і розвитку оптимальної працездатності і соціальної активності

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.