Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Який вид випромінювання є найбільш небезпечним при внутрішньому опроміненні?Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 641.


1). g-випромінювання

2). b-випромінювання

*3). a-випромінювання

4). h-випромінювання

5). Позитронне випромінювання

6). Рентгенівське випромінювання

7). К-захват

8). Сонячне випромінювання

9). Інфрачервоне випромінювання


741. Перерахуйте кількісну міру радіоактивного розпаду:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 497.


*1). Кількість ядерних перетворень за одиницю часу (активність)

2). Експозиційна доза

3). Густина потоку частинок

4). Поглинута доза

5). Період напіврозпаду

6). Еквівалентна доза

7). Проникаюча здатність

8). Іонізуюча здатність

9). Час опромінення


 

742. Перерахуйте якісні характеристики ядерних перетворень:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 497.


*1). Вид ядерного розпаду

2). Експозиційна доза

*3). Вид випромінювання

4). Поглинута доза

*5). Період напіврозпаду

6). Еквівалентна доза

7). Доза зовнішнього опромінення

8). Еквівалентно-ефективна доза

9). Час опромінення


 

743. Назвіть одиниці, що використовуються в радіаційній гігієні для вимірювання активності:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 497.


*1). Кюрі

*2). Беккерель

*3). Мг-екв радію

4). Рентген/с

5). Кулон/кг

6). Рад/с

7). Грей/с

8). Бер/с

9). Зіверт/с


 

744. Назвіть основні фактори, що впливають на радіочутливість органів та тканин:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 641-642.


1). Кислотно-лужна рівновага

2). Вміст білків

3). Характер харчування

*4). Видова радіочутливість

5). Маса тіла

*6). Вміст води у тканинах

*7). Швидкість пластичних процесів

*8). Віково-статеві особливості

9). Активність трансфераз крові


745. Виберіть з нижче перерахованих варіантів основні властивості іонізуючих випромінювань:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 640.

1). Швидкість

*2). Енергія, МеВ

*3). Довжина пробігу в повітрі

*4). Довжина пробігу в біологічних тканинах

*5). Ступінь небезпеки при зовнішньому опроміненні

*6). Ступінь небезпеки при внутрішньому опроміненні

*7). Коефіцієнт якості

8). Коефіцієнт кількості

9). Коефіцієнт заглиблення

 

746. Вкажіть довжину пробігу в повітрі окремих видів іонізуючого випромінювання:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 640.


*1). Рентгенівське — десятки метрів

2). Рентгенівське — 0,5-1м

3). g — десятки метрів

*4). g — сотні метрів

*5). b — метри

6). b — сантиметри

7). a — 0,5-1м

*8). a — сантиметри

*9). Нейтронне — сотні метрів


 

747. Вкажіть довжину пробігу в біологічних тканинах окремих видів іонізуючого випромінювання:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 640.


1). Рентгенівське — до 15 см

*2). Рентгенівське — пронизує

3). g (електромагнітне) — до 20 см

*4). g (електромагнітне) — пронизує

*5). b (електрони, позитрони) — до 1-4 см

6). b (електрони, позитрони) — до 0,5 см

*7). a (ядра гелію) — до 50 мкм

8). a (ядра гелію) — до 1 см

*9). Нейтронне — пронизує


 

748. Поясніть суть радіаційного контролю:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 528-531.

*1). Контроль за дотриманням норм радіаційної безпеки

2). Контроль за станом повітряного середовища приміщень

*3). Контроль за дотриманням вимог санітарних правил роботи з джерелами іонізуючого випромінювання

4). Контроль за мікрокліматом приміщень

*5). Одержання інформації про опромінення людини

6). Додержання правил особистої гігієни

7). Проведення дезактивації та дегазації

8). Контроль за загальною захворюваністю персоналу

9). Санітарна просвіта

 

749. Назвіть види доз, які утворюються іонізуючим випромінюванням, та одиниці їх вимірювання:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 498.


1). Сумарна доза — Кулон

2). Потужність дози — мкВт/кв см

*3). Експозиційна доза — Рентген, Кулон/кг

4). Фонова доза — мкР/год

5). Гранична доза — бер, Зіверт

*6). Поглинута доза — Грей, рад

7). Максимальна доза — Ампер, Зіверт

8). Ефективна доза — Кюрі

*9). Еквівалентна доза — Зіверт, бер


 

750. Основним нормативним документом, що регламентує рівні впливу іонізуючих випромінювань, є:

Общая гигиена: Пропедевтика гигиены / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кудиев, В.Г. Бардов и др. — 2-е изд. перераб. и доп. — К.: Вища школа, 1999. — С. 322.

1). Норми радіаційної безпеки НРБ-69

2). Ліміти доз опромінення для різних категорій опромінюваних людей

*3). “Норми радіаційної безпеки України” НРБУ-97

4). Основні санітарні правила праці з джерелами іонізуючих випромінювань

5). Перша група радіаційно-гігієнічних регламентованих величин

6). Друга група радіаційно-гігієнічних регламентованих величин

7). Третя група радіаційно-гігієнічних регламентів

8). Четверта група радіаційно-гігієнічних регламентів

9). Рівні втручання і рівні впливу

751. Вкажіть складові, які включає санітарний нагляд за об’єктами, де використовуються джерела іонізуючої радіації:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 499.

*1). Знайомство з документацією, санітарним паспортом об’єкта

*2). Санітарне обстеження і описання об’єкта, візуальний огляд

3). Оцінка території об’єкта

*4). Вивчення і оцінка санітарного обладнання, водопостачання, вентиляції, покриття поверхонь стін, підлоги

*5). Оцінка оптимізації збору, видалення, знешкодження відходів

*6). Дотримання санітарного режиму експлуатації, радіоасептики

*7). Об’єктивний інструментальний радіаційний контроль

8). Визначення потужності поглинутих доз у повітрі (потужність експозиційних доз)

9). Визначення концентрації радіонуклідів в повітрі робочої зони за допомогою лабораторних радіометрів

 

752. Перелічіть принципи протирадіаційного захисту у випадку медичного опромінення:

Общая гигиена: Пропедевтика гигиены / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кудиев, В.Г. Бардов и др. — 2-е изд. перераб. и доп. — К.: Вища школа, 1999. — С. 326.


1). Принцип невтручання

2). Принцип попередження

*3). Принцип виправданості

4). Принцип наростання

*5). Принцип оптимізації

*6). Принцип неперевищення

7). Принцип удосконалення

8). Принцип пороговості

9). Принцип підвищення


753. В радіологічну лабораторію молокопереробного заводу міста М. надійшли проби молока, доставленого з акціонерного сільськогосподарського підприємства “Аріадна”. Результати аналізу показали, що вміст радіонуклідів цезію-137 знаходиться на рівні 55 Бк/кг, стронцію-90 15 Бк/кг. Визначте найбільш правильний варіант заключення:


*1). Молоко може вживатися без обмежень

2). Придатне для переробки в сухе молоко

3). Придатне для виготовлення згущеного молока

4). Придатне для виготовлення кефіру

5). Придатне для виготовлення твердого сиру


В результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіаційного палива в атмосферу, відбулося забруднення великої території радіонуклідами, що призвело до підвищення фону іонізуючого випромінювання. Збільшення яких захворювань у населення цих територій слід очікувати у майбутньому?


*1). Злоякісні новоутворення

2). Захворювання шлунково–кишкового тракту

3). Серцево-судинні захворювання

4). ЛОР-захворювання

5). Очні хвороби


755. Під час контролю радіаційної обстановки у відділенні лікування відкритими джерелами іонізуючих випромінювань працівниками служби радіаційної безпеки було встановлено, що рівень радіоактивного забруднення бета-активними нуклідами робочих поверхонь знаходиться на рівні 900 част/хв.см2, спец одягу 420 част/хв.см2. Зробіть найбільш правильний варіант заключення про можливість роботи персоналу в даних умовах:

*1). Робота може проводитись протягом всього робочого дня

2). Робота може проводитись протягом 2 годин за робочу зміну

3). Робота може проводитись протягом 4 годин за робочу зміну

4). Робота може проводитись протягом 1 години за робочу зміну

5). Робота може проводитись лише за умови прийому радіопротекторних препаратів

756. Студент має прилади: лічильник Гейгера, лічильник Ебера, апарат Кротова, прилад Міщука, прилад Ебера. Який прилад він має використати для визначення радіоактивності?


*1). Лічильник Гейгера

2). Лічильник Ебера

3). Прилад Ебера

4). Прилад Міщука

5). Апарат Кротова


 

При дозиметричному контролі приміщення терапевтичного стаціонару, що будується, потужність дози зовнішнього гамма-випромінювання дорівнює 0,6 мкЗв/год. (60 мкР/год.). Оцініть рівень опромінювання у порівнянні з допустимим для приміщень перебуванням людей.


1). Перевищує в 4 рази

2). Перевищує в 3 рази

*3). Перевищує в 2 рази

4). Перевищує в 6 раз

5). Не перевищує


Індивідуальна ефективна доза лікаря-рентгенолога складає 30 мЗв/рік (3 Бер/рік). Для гігієнічної оцінки оберіть ліміт річної дози індивідуального опромінення, встановлений для даної категорії осіб.


*1). 20 мЗв (2 Бер)

2). 100 мЗв (10 Бер)

3). 200 мЗв (20 Бер)

4). 300 мЗв (30 Бер)

5). 400 мЗв (40 Бер)


В селищі, що знаходиться в зоні добровільного відселення, проведено радіометричний аналіз питної води з криниці. В результаті проведеного дослідження встановлено, що вміст радіонуклідів Sr-90 становить 3,7 Бк/л. Чи дозволяється використання даної питної води ?

1). Заборонено

2). Дозволяється вживати протягом 1 місяця

3). Дозволяється вживати в обмеженій кількості

4).Дозволяється вживати лише дорослому населенню

*5). Дозволяється

Хворий С., 48 років, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В даний час знаходиться на стаціонарному лікуванні в МКЛ № 12 м. Одеси. Діагноз: прогресуюча вегетативна недостатність. До якої групи ефектів іонізуючої радіації можна віднести дане захворювання?


*1). Сомато-стохастичні

2). Соматичні ефекти

3). Генетичні

4). Спонтанні

5). Гетерозис


 

761. Назвіть іонізуюче випромінювання, яке характеризується найбільшою іонізуючою здатністю:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 641.


*1). α-випромінювання

2). β-випромінювання

3). γ-випромінювання

4). Нейтронне випромінювання

5). Рентгенівське випромінювання

6). Потік нейтрино

7). Потік електронів

8). Потік позитронів

9). Потік мезатронів


 


762. Назвіть одиниці, що використовуються в радіаційній гігієні для вимірювання поглинутої у повітрі дози:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 498.


1). Кюрі

2). Беккерель

3). Мг-екв. радію

*4). Рентген

5). Кулон/кг

6). Рад/с

7). Грей/с

8). Бер/с

9). Зіверт/с


763. Назвіть одиниці, що використовуються в радіаційній гігієні для вимірювання поглинутої дози:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 498.


1). Кюрі

2). Беккерель

3). Мг-екв. радію

4). Рентген/с

5). Кулон/кг

*6). Рад

*7). Грей

8). Бер

9). Зіверт/с


 

764. Назвіть одиниці, що використовуються в радіаційній гігієні для вимірювання еквівалентної дози:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 499.


1). Кюрі

2). Беккерель

3). Мг-екв. радію

4). Рентген/с

5). Кулон/кг

6). Рад/с

7). Грей/с

*8). Мілізіверт

*9). Зіверт


 

765. Назвіть одиниці, що використовуються в радіаційній гігієні для вимірювання активності радіоактивних елементів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 497.


*1). Кюрі

2). Мілікюрі

3). Част. у см2

*4). Беккерель

5). Кулон/кг

6). Рад/с

*7). Мегабекерель

8). Бер/с

9). Зіверт/с


 

766. Назвіть основні види променевих уражень:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 642.


1). Функціональні

*2). Соматичні

*3). Соматико-стохастичні

4). Внутрішньоклітинні

5). Морфологічні

6). Іонізуючі

7). Генетичні

8). Дезадаптаційні

9). Токсичні


 

767. Назвіть основні види соматичних променевих уражень:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 642.


*1). Хронічна променева хвороба

2). Домінантні генні мутації

*3). Гостра променева хвороба

4). Катаракта

5). Захворювання крові

6). Рецесивні генні мутації

7). Ураження центральної нервової системи

8). Лейкози

*9). Локальні променеві ураження


 

768. Назвіть основні види соматико-стохастичних променевих уражень:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 642.


*1). Скорочення тривалості життя

2). Анемії

*3). Лейкози

4). Міопія

*5). Новоутворення різних органів

6). Маразм

7). Гіпертонічна хвороба

8). Гастрити та гастродуоденіти

9). Ураження кістково-м’язової системи


 

769. Назвіть основні види генетичних променевих уражень:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 642.


1). Хронічна променева хвороба

*2). Домінантні генні мутації

3). Гостра променева хвороба

*4). Хромосомні аберрації

5). Захворювання крові

6). Локальні променеві ураження

7). Скорочення тривалості життя

*8). Рецесивні генні мутації

9). Пухлини різних органів і систем


 


 

770. Назвіть основні групи “критичних” органів при радіаційному опроміненні у залежності від радіочутливості:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 641.

1). I група ― червоний кістковий мозок, центральна нервова система

2). II група ― гомілки, верхні кінцівки, шлунково-кишковий тракт

3). III група ― шкіра, хрящова тканина, жирова тканина, нервова тканина

*4). I група ― все тіло, гонади, червоний кістковий мозок

*5). II група ― щитовидна залоза, м'язова та жирова тканини, нирки, органи шлунково-кишкового тракту, легені, кришталик ока

*6). III група ― шкіра, кісткова тканина, кисті, ступні та гомілки

7). I група ― червоний кістковий мозок

8). II група ― м’язи, внутрішні органи, шкіра

9). III група ― шкіра долоней та ступней, м’язи

 

771. Гостра променева хвороба розвивається при опроміненні, еквівалентна доза якого дорівнює:

Общая гигиена: Пропедевтика гигиены / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кудиев, В.Г. Бардов и др. — 2-е изд. перераб. и доп. — К.: Вища школа, 1999. — С. 317.


1). Легка форма — 1-10 мЗв

2). Легка форма — 0,5-1 Зв

*3). Легка форма — 1-2,5 Зв

4). Середня важкість — 1-2 Зв

*5). Середня важкість — 2,5-4 Зв

6). Середня важкість — 2-6 Зв

7). Важка форма — 2-6 Зв

*8). Важка форма — 4-10 Зв

9). Важка форма — 6-10 Зв


 

772. Хронічна променева хвороба розвивається при опроміненні, еквівалентна доза якого дорівнює; мЗв/добу:

Общая гигиена: Пропедевтика гигиены / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кудиев, В.Г. Бардов и др. — 2-е изд. перераб. и доп. — К.: Вища школа, 1999. — С. 317.


1). 0,05-0,1 мЗв/добу

2). 0,1-0,5 мЗв/добу

3). 0,5-1 мЗв/добу

*4). 1-5 мЗв/добу

5). 5-10 мЗв/добу

6). 10-15 мЗв/добу

7). 15-20 мЗв/добу

8). 20-50 мЗв/добу

9). >50 мЗв/добу


 

773. Перерахуйте матеріали, що використовуються для захисту при роботі з джерелами рентгенівського випромінювання:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 519,520.


*1). Свинець та чавун

*2). Просвинцьоване скло та просвинцьована гума

*3). Барит та барито-бетон

4). Оргскло

5). Алюміній

*6). Залізо

*7). Бетон

8). Бітум

*9). Цегла


774. Іонізуюче випромінювання з якісної сторони характеризується:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 498.


1). Поглинутою дозою

*2). Видом випромінювання (корпускулярне, електромагнітне)

3). Експозиційною дозою

4). Еквівалентною дозою

5). Видом розпаду

*6). Енергією випромінювання

*7). Проникною здатністю

*8). Іонізуючою здатністю

9). Періодом напіврозпаду


 

775. Перерахуйте параметри протирадіаційного захисту, що визначаються розрахунковими методами:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 513.


*1). Кількість радіонукліду

*2). Тривалість роботи з джерелами іонізуючого випромінювання

3). Відстань до джерела випромінювання

*4). Відстань, при якій не створюється доза опромінення, що перевищує допустиму дозу

*5). Необхідна товщина захисного екрану

6). Величина поглинутої дози

7). Рівень забруднення робочої поверхні

8). Величина экспозиційної дози

9). Токсичність радіонукліду


778. Назвіть дозову межу опромінення за рік для населення категорії Б, Зв:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 643.


1). 1 мЗв

*2). 2 мЗв

3). 10 мЗв

4). 5 мЗв

5). 15 мЗв

6). 30 мЗв

7). 100 мЗв

8). 0,5 мЗв

9). 250 мЗв
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.