Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Контакт кернеу бойынша беріктікке есептеу.

 

 

Контакт кернеуді [σH](МПа) мына формуламен табады:

 

Жобалау есебінде өсаралық арақашықтық анықталады (мм)

(3.108)

мұндағы Eкел – бұрамдық пен доңғалақ материалдарының келтірілген серпімділік модулі (МПа)


(3.109)

мұндағы E1 және E2–бұрамдық пен доңғалақ материалдарының серпімділік модулі (МПа), оның үстіне,E1 = 2,1 ·105 МПа – болат үшін, E2 = 0,9·105 МПа – қола немесе шойын үшін;

T2 – бұрамдық доңғалағы білігіндегі айналдырушы момент, Н·мм;

H]– мүмкіндік түйіспе кернеуі, МПа.

qжәне z2 – бұрамдық диаметрі коэффициенті және бұрамдық доңғалағының тістер саны.

Мұнда q стандарт мәні таңдап алынады, q≥ 0,25z2 шарты сақталуы керек. Күш берілістері үшін q/z2 = 0,22 0,4.

Есептелген өстер арасындағы арақашықтық aw (мм) мәндері стандарт сандары қатары бойынша дөңгелектендіріледі (4.72-формула).

Егер стандарт емес редуктор жобаланса, есептелген өсаралық арақа-шықтық Ra40 нормаль сызықтық өлшем қатары мәнінің үлкен жағына дөңгелектендіріледі (80, 85; 90; 95; 100; 105; 110; 130 одан әрі 10-нан 260-қа дейін және 280-нен 20-дан 420-ға дейін.

мұндағы Kβ – жүктеменің шоғырлану коэффициенті, жобалау есептерінде айнымалы жүктемеде Kβ= 1,05 1,2 деп қабылданады, сонымен бірге үлкен шамалары q кіші және z2 үлкен мәндеріне сәйкес,әрі мына формула бойынша анықталады.

мұндағы θ–бұрамдық деформациясы коэффициенті (3.21-кесте); X–берілістің жүктеме режимі коэффициенті (3.22-кесте);

Kυ– динамикалық жүктеме коэффициенті, υS≤ 3 м/с болғанда,Kυ≈ 1 деп қабылданады,υS≤ 3 м/с болғанда, (3.94-формула), υS> 3 м/с болғанда,Kυ≈ 1,1 1,3 деп қабылданады;

γ – бұрамдық винт сызығының көтерілу бұрышы (град) (амалда γ = 30°) (формула (3.81а, а));

d1 және d2–бұрамдықпен доңғалақтың бастапқы шеңбер диаметрі (формула (3.77) и (3.83));

δ– доңғалақтың бұрамдықты толық қамтуын сипаттайтын бұрыш (формула (3.88)), (рад.);

 

3.21-кесте

Бұрамдық деформациясы коэффициенті

 

Бұрамдық деформациясы коэффициенті       12.5      
  θ z1 = 1
z1 = 2
z1 = 4

 

3.22-кесте

Берілістің жүктеме режимі коэффициенті

 

Берілістің жүктеме режимі коэффициенті I II III IV V
X 1,0 0,77 0,5 0,5 0,38 0,31

 

εα – бұрамдық доңғалағының орта жазықтығындағы шеткі қапталу коэффициенті (мәндері 1,8 2,2 шегінде болады)

 

(3.112)

 

ξ– түйіспе сызығы ұзындығының кемуін есепке алушы коэффициент;

α– профильдік бұрыш (град.)(α = 20°, sin 40° = 0,6428) (3.21-сурет);

H]– мүмкіндік түйіспе кернеуі, МПа (4.55-формула).

 

Иілу кернеуі бойынша беріктікке есептеу.

2.3.10 Бұрамдық беріліс беріктігін иілу кернеуге тексеру

Доңғалақ тістеріндегі иілу кернеуді мына формуламен табады, (МПа)

 

 

мұндағы – доңғалақ тісі формасының коэффиценті, 2.11- кестеден доңғалақтың эквивалент тістері саны тәуелділігінен анықталады. Доңғалақтың эквиваленттістер саны мына формуламен табылады

 

 

2.11- кесте - Доңғалақ тісі формасы коэффицентінің мәндері

 

1,98 1,88 1,85 1,80 1,76 1,71 1,64 1,61 1,55 1,48 1,45
           
1,40 1,34 1,30 1,27 1,24            

 

– иілу кернеуге берілістің беріктігін жоғарылату коэффициенті

 

– нормаль модуль, мм

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.