Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завади природного походження, пов'язані з поширенням радіохвиль. Їх дія проявляється в коливаннях (затуханнях) рівня сигналу, що приймається, та його спотворенні.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Затухання, що обумовлені відбиттям та розсіюванням радіохвиль, відбуваються внаслідок інтерференції хвиль у місці їх приймання. При відбитті радіохвиль від об'єктів, положення яких змінюється з часом або змінюються їх електричні параметри та конфігурація, спостерігається так звана дискретна флуктуаційна багатопроменевість. В місці приймання напруженість поля визначається шляхом інтерференції деякої (порівняно невеликої) кількості радіохвиль, що приходять різними шляхами. Внаслідок нестабільності умов відбиття змінюється кількість радіохвиль, що приходять, а також їх фазові та амплітудні співвідношення, в результаті електромагнітне поле в місці приймання зазнає більш-менш глибоких коливань амплітуди напруженості поля. Радіозавади цього типу інтенсивно проявляються в діапазонах гектометрових та декаметрових хвиль. Наприклад, в гектометровому діапазоні напруженість поля сигналу змінюється в десятки разів, а тривалість затухань досягає десятків секунд. На хвилях коротших 10м завади, викликані відбиттям радіохвиль, спостерігаються в районах з інтенсивним рухом транспорту. Поширення радіохвиль, внаслідок їх відбиття, багатьма траєкторіями, призводить до додаткових завад та спотворень сигналів. Через відмінність довжин шляхів поширення радіохвиль один сигнал може настільки запізнюватися по відношенню до другого, що виникають повторення сигналів, які порушують роботу фототелеграфних та радіотелеграфних систем.

При розсіюванні радіохвиль спостерігається дифузійна багатопроменевість. Типовим прикладом завад такого типу є затухання сигналу в каналах зв'язку, що використовують розсіювання радіохвиль неоднорідностями тропосфери або іоносфери. Зміна напруженості поля в місці приймання при тропосферному поширенні радіохвиль має нестаціонарний характер, а при іоносферному розсіюванні спостерігається швидка флуктуація сигналу.

Крім затухань, виникають спотворення сигналів, які обумовлені неодночасністю приходу радіохвиль.При цьому спостерігаються флуктуації групового часу запізнення та амплітудно-частотні спотворення.

Завади, обумовлені флуктуаціями поглинання радіохвиль, виявляються у виді завмирань. Причинами флуктуацій поглинання радіохвиль є зміни інтенсивності метеорологічних опадів уздовж шляху їх поширення, коливання коефіцієнта поглинання при зміні стану різних шарів атмосфери, флуктуації довжини шляху поширення радіохвиль в поглинальних шарах тощо.

Обертання площини поляризації відбувається при поширенні радіохвиль в іоносфері внаслідок ефекту Фарадея. Оскільки електронна концентрація іоносфери на шляху поширення радіохвиль безперервно змінюється, то в місці приймання радіохвиля має випадкові поляризаційні характеристики, тому використання лінійно-поляризованих антен спричинює поляризаційну неузгодженість і рівень сигналу коливається.

У тропосфері внаслідок різноманітних причин метеорологічного характеру відбувається зміна вертикального градієнта діелектричної проникності, що призводить до зміни умов рефракції радіохвиль, при цьому також змінюються траєкторії променів.Якщо радіохвилі в пункт приймання попадають, поширюючись поблизу якихось перешкод, то девіація траєкторії викликає зміну рівня напруженості поля. Повільні завмирання сигналу, що обумовлені дифракційним ослабленням унаслідок зміни траєкторії променю, досягають 20...30 дБ і тривають від кількох десятків хвилин до декількох годин. Більш швидкими є завмирання, що обумовлені інтерференцією між прямим і відбитим від поверхні Землі променями, їх. тривалість не перевищує декількох десятків хвилин.

 

Спотворення сигналів за рахунок ефекту Доплера спостерігаються в лініях радіозв'язку, що використовують розсіювання радіохвиль на неоднорідностях іоносфери або ретрансляцію на штучних супутниках Землі. У зв'язку зі швидким переміщенням супутника або турбулентних неоднорідностей в іоносфері відбувається зміна частоти сигналу внаслідок ефекту Доплера - доплерівський зсув частоти. Максимальний зсув на частоті 50 МГц може скласти 6 кГц. При проведенні радіозв'язку через штучні супутники допплерівський зсув частоти змінюється закономірно і може враховуватися завчасно.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.