Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТА РОЗПОДІЛ ВАНТАЖУВага вантажу обмежується значенням чистої вантажопідйомності судна, тобто вагою комерційного вантажу. Чиста вантажопідйомність судна (Δч) розраховується як різниця між величиною дедвейту судна і маси рейсових запасів (Рзап):

 

Δч = ΔW – Pзап . (1)

Однак, при цьому слід враховувати, що величина дедвейту залежить від вантажних марок, що діють в портах завантаження/розвантаження, можливих обмежень за осадкою в цих портах, на трасі переходу.

Рейсові запаси знаходять наступним чином:

Pзап = Pхзап + Pстзап, (2)

де Pхзап , Pстзап – відповідно ходові та стояночні запаси.

 

Ходові запаси:

Pхзап = Pхп + Pхв + Pхм , (3)

де Pхп, Pхв, Pхм – відповідно кількість палива, води і мастил, яка необхідна на перехід від порту завантаження до порту розвантаження з урахуванням коефіцієнта штормового запасу Кшт = 0,1 – 0,2:

Pхп = qхвж×tх (1+ Кшт) + qхдиз×tх (1+ Кшт); (4)

Pхв = qхв×tх (1+ Кшт); (5)

Pхм = 0,05 Pхп, (6)

де qхвж – добова норма витрати важкого палива на ходу (т/добу),

qхдиз – добова норма витрати дизельного палива на ходу (т/добу),

qхв – добова норма витрати води на ходу (т/добу).

Стояночні запаси.

Визначаються з розрахунку тривалості стоянки судна в портах завантаження і розвантаження і норм витрати палива (за звичай дизельного) і води:

Рстзап = qстп×tст + qств×tст, (7)

де qстп – добова норма витрати палива на стоянці (т/добу),

qств – добова норма витрати води на стоянці (т/добу),

tст – тривалість стоянки.

 

Ходовий час рейсу:

 

, (8)

де L – протяжність переходу, миль;
Lобмеж   протяжність путі, що проходять з обмеженням швидкості, миль;
v – швидкість судна у вантажі, вуз.;
vобмеж швидкість судна під час проходження каналів, вуз.;
tзатр час затримки судна в рейсі, діб.

 

Розрахунок кількості вантажу:

 

Ефективна експлуатація передбачає максимальне використання як вантажопідйомності (Δч) , так і вантажомісткості судна (Wс). Досягнути цього найпростіше, коли перевозиться однорідний вантаж.

По кожному виду вантажу визначають масу сепараційних і розкріплюючих матеріалів з урахуванням встановлених норм.

Також необхідно врахувати необхідний об'єм (V ) у випадку, якщо вантаж є легким.

При цьому необхідно задовольнити умови:

Рзаг ≤ Δч ,

V ≤ Wс. (9)

Складання плану комплектації вантажів

 

Перевізник несе відповідальність за неправильне розміщення, закріплення і сепарацію вантажів на судні. Неправильне або невдале розміщення вантажів, перевантаження окремих відсіків неминуче приводить до неприпустимих напружень в корпусі судна, а в окремих випадках до пошкоджень і навіть аварій судна. Тому судно повинно бути завантажене так, щоб не з’явився крен, були належний диферент (як правило в корму до 0,5 м) і достатня остійність, не були порушені умови місцевої і загальної (повздовжньої) міцності.

Рівномірно розподілити вантаж по довжині судна пропорційно кубатурі вантажних приміщень можна за допомогою коефіцієнта порівняння вантажомісткості кожного вантажного приміщення (Кі)

 

( 10)

де Wi – вантажомісткість i-го вантажного приміщення (м3),

Wс – вантажомісткість судна (м3),

n – кількість вантажних приміщень.

 

Значення маси вантажу для i-го вантажного приміщення (Рi) визначається як добуток коефіцієнта порівняння вантажомісткості i-го вантажного приміщення на розраховану загальну масу вантажів, яку приймають на даний рейс (Рзаг)

 

Рi = Кі × Рзаг. (11)

Розподіл вантажу по вантажних приміщеннях виконується в табличній формі (табл. 1).

 

Таблиця1 – Розподіл вантажу по вантажних приміщеннях судна

Назва вантажного приміщення Вантажомісткість вантажного приміщення, Wi , м3 Коефіцієнт порівняння, Кі Маса вантажу, Рi , т Припустима маса вантажу, т
Трюм №1        
       
Трюм №3        
Всього Wс 1,00 Рзаг  

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.