Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Форми виводу результатної інформації

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Особливості формування вихідної інформації в ІСО

Вихідна інформація (ВІ) охоплює звітно-груповані дані, одержані в результаті автоматизованого оброблення і роздруковані, головним чином, на принтері.

Вихідною інформацією бухгалтерського обліку є обліково-звітні показники, необхідні для контролю і аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства, підготовки управлінських рішень з метою підтвердження вірогідності облікової інформації та аналізу.

Вихідні документи (ВД) формуються в процесі автоматизованого оброблення та видаються як результат. Вони діляться на такі види:

· ВД призначені кінцевому користувачеві;

· ВД, які використовуються ІСО для розв’язання інших задач (транзити);

· ВД, які використовуються для розв’язання задач на наступному етапі.

При визначенні змісту та форми ВД враховується:

· Цільове призначення ВД;

· Сфера та особливості використання ВД;

· Періодичність отримання.

Вихідна облікова інформація в умовах застосування АРМБ формується в реальному масштабі часу, тобто спостерігається зближення процесів формування, відображення і використання вихідної інформації.

За призначенням вихідні форми документів поділяють:

· Основні документи – підпорядковані функціональній меті ОКА і мають відповідати всім вимогам і правилам ведення реєстрів БО.

· Допоміжні документи – містять різноманітні разові і періодичні відомості (довідкові, аналітичні) і не потрібні безпосередньо для здійснення конкретних управлінських рішень.

За змістом розрізняють такі документи: оборотна відомість, відомість руху коштів та їх джерел, інвентаризаційні відомості, групувально-аналітичні документи тощо.

Режими відображення вихідної інформації

 

В умовах функціонування КСБО вихідні документи формуються спочатку на машинних носіях, а потім відображаються у формі машинограм або відеограм.

У вихідних документах результатна інформація відбивається у двох режимах: регламентному і запитовому.

При регламентному режимі машинограми видаються за планом згідно з раніше встановленими термінами. Наприклад, розрахунково-платіжна відомість щодо заробітної плати складається щомісячно і видається користувачеві з додержанням чітко встановлених дат.

Запитовий режим забезпечує видачу результатної інформації в будь-який час, коли постає в ній потреба. Наприклад, запит про кількість працівників підприємства в розрізі категорій персоналу станом на поточну дату.

 

Форми виводу результатної інформації

Розроблення форм зведених документів виконується на стадії складання робочого проекту ІСО та знаходить відображення у проектній документації, пов’язаній із розробленням ІЗ.

Впровадження КСБО на сучасних підприємствах зумовило заміну паперових носіїв інформації технічними, тобто виготовленими машинним способом.

Їм надається юридична сила, відповідно до положення про документальне забезпечення записів в БО, затвердженого наказом Мінфіну України від 24 травня 1995р. № 88.

Усі форми виводу ВД поділяються на дві групи:

· Форми виводу, призначені для візуального використання;

· Форми виводу, призначені для машинного використання.

До першої групи належать паперові документи (машинограми, діаграми, графіки), табло, телеекран. До другої - всі машинні носії.

Документи і машинограми, виготовлені машинним способом, для надання їм юридичної сили повинні відповідати вимогам стандартів і бути закодовані відповідно до затвердженої системи кодифікації. Підписи осіб, відповідальних за достовірність інформації, виконуються у вигляді пароля або іншим способом авторизації.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.