Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розрахунок нормованих ІМО параметрів остійності

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

По-перше визначають аплікату центру ваги завантаженого судна:

 

zg = . (16)

 

За даними кривих елементів теоретичного креслення знаходять аплікату метацентру (zm) для розрахованого варіанту завантаження.

Метацентричну висоту судна (h) отримують за формулою:

h = zm – zg. (17)

 

У випадку невідповідності величини метацентричної висоти вимогам ІМО, необхідно її виправити, задля чого перерозподілити партії вантажів у вертикальному напрямку. При цьому необхідно враховувати поправку на вплив вільних поверхонь рідких вантажів.

Задля визначення критерію погоди знаходять розрахункову амплітуду бортової хитавиці:

Өr = 109·k·X1·X2· , (18)

 

де k – редукційний коефіцієнт, який враховує демпфіруючий вплив на хитавицю скулових і брускового кілів (табл. 4);

X1; X2 – безрозмірні множники (табл. 4);

r = 0,73 + 0,6(zg - T) / T ;

S – множник, який визначається за періодом бортової хитавиці ТӨ (табл. 4).

 

Таблиця 4 – Множники і коефіцієнти

Множник Х1 В/Т ≤ 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 ≥ 3,5
Х1 1,00 0,98 0,96 0,95 0,93 0,91 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80
Множник Х2 δ ≤ 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 ≥ 0,70
Х2 0,75 0,82 0,89 0,95 0,97 1,00
Коефіцієнт k 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 ≥ 4,0
k 1,0 0,98 0,95 0,88 0,79 0,74 0,7 0,70
Множник S ТӨ ≤ 6 ≥ 20
S 0,100 0,098 0,093 0,079 0,065 0,053 0,044 0,038 0,035
                                   

 

Розрахункове значення Өr округлюється до десятих градуса.

Знаходять значення критерію погоди (К):

 

К = , (19)

де b, a – площі, які визначають по ДСО, м·рад.

 

Розраховують кренуючє плече від постійного вітру, м:

 

lw1 = , (20)

де 504 – тиск вітру в паскалях, Па;

Аv – площа парусності судна, м2;

zv – плече парусності (відстань центра парусності від центру бокового опору), м.

 

Величини Аv і zv визначають за Інформацією про остійність в залежності від водотоннажності і осадки. Або zv розраховують за формулою:

 

zv = z + Т/2, (21)

де z – підвищення центру парусності над ватерлінією.

 

Кренуючє плече від пориву вітру:

 

lw2 = 1,5· lw1. (22)

 

Результати розрахунків представляють в табл. 5.

 

Таблиця 5 – Розрахунок крітерію погоди

Найменування величин Позначення і формули Значення величин
відхід прихід
Водотоннажність, т Δ    
Осадка судна, м Т    
Виправлена метацентрична висота, м h    
Площа парусності, м2 Аv    
Підвищення центру парусності над ватерлінією, м Z    
Підвищення центру парусності над центром бокового підводного силуету, м zv = z +T/2    
Кренуюче плече постійного вітру, м lw1=0,504 Аv Zv /(gD)    
Кренуюче плече пориву вітру, м lw2 =1,5 lw1    
Інерційний коефіцієнт    
Період хитавиці, с    
Коефіцієнт S (з табл. 4)    
Коефіцієнт    
Коефіцієнт k (з табл. 4)    
Безрозмірний множник Х1 (з табл.. 4)    
Безрозмірний множник Х2 (з табл.. 4)    
Амплітуда хитавиці, °    
Кут крену від постійного вітру, ° q0 (за ДСО)    
Кут входу палуби в воду, °    
Крен при хитавиці назустріч вітру, °    
Плече динамічної ост. при q1, м рад ld1 (заДДО)    
Кут статич. крену при lw2 , м рад q2 (за ДСО)    
Плече динам.ост. при q2, м рад ld2 (за ДДО)    
Кут 2-ої точки перетину lw2 з ДСО, ° qw2 (за ДСО)    
Границя площі ”b” діаграми справа, ° qb    
Плече динамічної ост. при qb, м рад ldb (за ДДО)    
Площа “а” діаграми, м рад    
Площа “b” діаграми, м рад    
Критерій погоди    

Розрахунок остійності необхідно робити як на момент відходу, так і на момент приходу судна до порту призначення.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.