Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

А Що можна сказати про темперамент цієї дівчинки ? Як він міг сформуватись ?18.14. Студент Микола У. — неврівноважений, імпульсивний, Рвучкий у рухах, дратівливий юнак. Він відгукується на будь-які події у студентському житті, приймає їх близько до серця. До кінця дня, як правило, втомлюється і потребує тривалого відпо­чинку, але у потрібний момент активізується і стає впевненою в собі людиною. Долаючи невпевненість, часто виступає на фа­культетських зборах, підтримуючи, як правило, думку декана. У Миколи немає великих здібностей, але завдяки наполегливості він вчиться добре.

А Які властивості притаманні темпераменту цього студента? В чому полягають особливості прояву їх?

18.19. Вісім цуценят двох поносів у довільному порядку було поділено на дві групи. Цуценят однієї групи виховували на волі, а другої — в клітці, звідки їх не випускали навіть під час приби­рання. Через два роки дослідили особливості формування у цих собак умовних рефлексів. З'ясувалося, що практично всі собаки, виховані у неволі, виявляли пасивно-оборонний рефлекс (боя­гузливу поведінку), характерний для слабкої нервової системи. Лише одна тварина виявила властивості сильної нервової системи. У другій кількість і "сильних", і "слабких" собак була приблизно однаковою.

Який висновок випливає з цього дослідження? Що воно дає для Розуміння природи темпераменту людини?

18.20.К. Д Ушинський, характеризуючи стан проблеми темпе­раменту, зазначав: "Типи темпераменту, створені стародавніми, вражають своєю істиною; але так само, як і всі поетичні творін­ня, будучи прикладеними до дійсності, негайно потребують без­лічі винятків". І далі: "Щоб домогтися в темпераментах фактич­ної істини, слід було б відкрити фізичні причини їх, але зробити Це, незважаючи на всі спроби, досі не вдалося" [33, 441—442\. А Як можна оцінити це висловлювання з позицій сучасної психології темпераменту? Чи вже досягнута "фактична істина"? [З, 45-55; 17, 3-18, 254-276; 18, 95-129, 20, 183-186; 22, 365-366; 24, 394-395; 26, 156-165; 31, 166-185; 32, 145-146] 18.21. Уявіть, що до Вас звертається допитливий учень: "Люди, які мешкають у районах Землі, близьких до екватора, темпера­ментніші, ніж люди, що живуть у північних широтах. Письмен­ники, описуючи, наприклад, скандинавів, з одного боку, й іта­лійців, французів, з іншого, наділяють їх протилежними власти­востями темпераменту. Чи означає це, що темперамент людини залежить від її проживання у певному географічному поясі?" А Що Ви відповісте цьому учневі?

19.1. Від здібностей, як відомо, залежить успішність оволодін­ня людиною знаннями, вміннями, навичками в школі і вузі, рівень професійної майстерності. Слід було б очікувати, що і життєві успіхи будуть прямо залежати від здібностей. Проте досвідчені педагоги знають: далеко не всі здібні учні можуть похвалитися життєвими досягненнями, і навпаки, учні, які не відзначались великими здібностями, досягали неабияких життєвих висот.

А Чому так буває? Чому життєві успіхи людини не залежать без­посередньо від її здібностей?

19.6.В. А. Моцарт у 4 роки почав писати музику, у 8 — створив перші сонати і симфонії, в# 11 — оперу. /. Ю. Рєпін у 3 роки вирі­зував з паперу коників, а у 6 — малював фарбами. Досить рано прокинувся поетичний і малярський геній Т. Г. Шевченка. X. Ка-пабланка у 13 років став чемпіоном Куби, а свою першу шахову перемогу здобувшу 4 роки, через кілька годин після того, як поба­чив гру батька з сусідом. Т. Едісон почав своє винахідництво в 12 років, коли, розвозячи газети, організував у багажному вагоні ла­бораторію. У. Гамільтон у 12 років володів дванадцятьма мовами.

А Про що свідчать подібні факти?Як вони характеризують приро­ду здібностей?

 

19.11 Дослідник математичних здібностей В. А. Крутецький визнав, що "мозок деяких людей своєрідно орієнтований (на­строєний) на виділення з довколишнього світу подразників типу просторових і числових відношень і символів і на оптимальну роботу саме з такими подразниками". Тому "звичайним матема­тиком можна стати, видатним, талановитим математиком пот­рібно народитись" [54, 298\.