Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Порядок складання звіту

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 2-3 нк “Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року”

Загальні положення

 

1.1. Форма державного статистичного спостереження № 2-3 нк “Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року” (далі – звіт) поширюється на всі вищі навчальні заклади (надалі – ВНЗ) незалежно від форм власності та підпорядкування, які пройшли процедуру ліцензування та отримали сертифікат про акредитацію закладу (I – IV рівнів).

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється печаткою закладу.

1.3. Якщо після подання звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно терміново повідомити про це адресата.

1.4. Усі показники заповнюються на підставі даних первинної облікової документації, яку має навчальна частина, бухгалтерія, відділ кадрів тощо.

 

Порядок складання звіту

 

2.1. Звіт складається за станом на 1 жовтня відповідного року.

2.2. Звіт складає ВНЗ, який є самостійною юридичною особою (головний ВНЗ). Звіт складається окремо за денною, вечірньою та заочною формами навчання і надсилається не пізніше 5 жовтня на адресу Головного управління (управління) статистики за місцем знаходження ВНЗ.

2.3. У всіх розділах звіту крім даних головного ВНЗ враховуються дані, отримані від підпорядкованих ВНЗ нижчого рівня, інших структурних підрозділів (відокремлених філій, відділень тощо), що не мають статусу юридичної особи, незалежно від регіону їх розташування та форми навчання. Виключення становить розділ ХІІ, де дані головного ВНЗ не наводяться.

ВНЗ системи Міноборони, які входять до складу головних ВНЗ іншого підпорядкування, самостійний звіт не складають. Інформацію про їх діяльність відображають у своєму звіті головні ВНЗ. При цьому головні ВНЗ використовують у звіті інформацію тільки про тих студентів, згаданих ВНЗ, основною метою навчання яких є отримання військової спеціальності. Студенти, які додатково до цивільної спеціальності отримують військові звання враховуються тільки один раз, за цивільною спеціальністю.

Структурні підрозділи головного ВНЗ, самостійні філії, відділення тощо звіти органам державної статистики не подають. Інформацію про їх мережу та основні показники діяльності (окремо по кожному) головний ВНЗ наводить у розділі ХІІ звіту, виділяючи її “у тому числі” із загальної інформації, наведеної у розділі І.

2.4. В адресній частині бланка необхідно вказати найменування ВНЗ (юридичної особи), його поштову адресу, підпорядкованість, форму власності, рівень акредитації, а також назву організації, на адресу якої надсилається звіт.

2.5. У рядку “Форма власності” зазначається та у рамці кодів 9 відмічається одна з форм власності – приватна (код 10), державна корпоративна (код 30), державна (код 31), комунальна (код 32), комунальна корпоративна (код 33). При цьому державну корпоративну власність або комунальну корпоративну власність можуть мати ВНЗ, у статутному фонді яких частка державної чи комунальної власності перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує відповідним органам державного управління або місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів.

2.6. У рядку “Підпорядкованість” вказується та, яка зазначена в довідці органів державної статистики про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (надалі – ЄДРПОУ).

2.7. Графи 1, 3, 5, 6, 9, 10 рамки кодів заповнюються вищими навчальними закладами, графи 2, 4 та 8 – регіональними управліннями статистики.

2.8. У звіті не враховуються дані щодо слухачів підготовчих курсів, підготовчих факультетів, та студентів, які відряджені для навчання в інші країни, а також слухачів відділень (факультетів) післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

2.9. До звіту включаються дані про тих осіб, які здобувають другу вищу освіту на загальних засадах.

2.10. Інформація стосовно студентів з числа іноземних громадян та громадян країн колишнього СРСР наводиться у звіті тільки у розділі ХI, а у розділах I – Х, ХІІ не враховується.

2.11. Дані щодо осіб, які навчаються за дистанційною та екстернатною формами, наводяться у звіті, який складається за заочною формою навчання.

2.12. Студенти, які навчаються другий рік на одному й тому ж курсі та не переведені, незалежно від причин (неуспішність, академічна відпустка тощо), на початок навчального року на наступний курс, ураховуються у загальній кількості студентів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.