Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Заповнення розділу IX

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

“Використання стипендій”

 

11.1. У графі 1 наводяться дані про кількість усіх студентів денних відділень, які одержують стипендію, незалежно від джерела фінансування.

11.2. У графі 2 наводяться дані про тих студентів, що отримують академічні стипендії, у графі 4 – соціальні стипендії, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 “Питання стипендіального забезпечення”. Якщо студент отримує одночасно і академічну, і соціальну стипендію, він враховується відповідну кількість разів.

11.3. У графі 3 із графи 2 виділяються дані про студентів, які отримують ординарні (звичайні) стипендії. Таким чином, різниця між даними граф 2 та 3 припадатиме на стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами, а також на іменні та персональні стипендії навчального закладу.

11.4. Дані кожної із граф 2 – 4 не можуть перевищувати дані графи 1, а дані графи 3 – відповідно перевищувати дані графи 2.

 

Заповнення розділу Х

“Джерела фінансування навчання студентів”

 

12.1. У рядку 01 наводяться дані про розподіл студентів за джерелами фінансування їх навчання.

12.2. У рядку 02 наводяться дані про випускників, які отримали направлення на роботу після завершення нормативного (повного) терміну навчання.

12.3. У рядку 03 із рядка 01 гр. 15 розділу І наводяться дані про випускників, які крім диплому, що засвідчує здобуття вищої освіти та кваліфікації за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр), отримали документ встановленого зразка про присвоєння кваліфікації “кваліфікований робітник”.

12.4. Дані графи 1 за рядками 01 та 02 дорівнюють сумі даних граф 2 – 5 за відповідними рядками.

12.5. Дані рядка 01 графи 1 розділу Х дорівнюють даним рядка 01 графи 12 розділу І.

 

Заповнення розділу ХІ

“Навчання іноземних студентів”

 

13.1. У розділі наводиться інформація про іноземних громадян, які прибули на навчання із зарубіжних країн, включно з країнами, що входили до складу колишнього СРСР. До інших розділів звіту інформація про чисельність, прийом та випуск згаданих громадян не включається.

13.2. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість студентів.

13.3. У графі 2 наводяться дані про кількість прийнятих на початковий цикл навчання.

13.4. У графі 3 наводяться дані про фахівців, які закінчили нормативний (повний) цикл навчання і отримали відповідний диплом.

13.5. Рядок 01 дорівнює сумі даних заповнених рядків за всіма графами.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.