Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теоретичні відомості

Статеві жіночі та чоловічі клітини несуть одинарний набір хромосом і, отже, містять в 2 рази менше ДНК, ніж всі інші клітини організму. Статеві клітини (сперматозоїди і ооцити) з одинарним набором хромосом називають гаплоїдний. Плоїдність (від грец. Ploos-кратність) позначають буквою n, так, клітини з 1n - гаплоїдни, з 2n - диплоїдні, з 3n - тріплоідний і т.д. Відповідно кількість ДНК на клітину (с) залежить від її плоїдності: клітини з 2n числом хромосом містять 2с кількості ДНК. При заплідненні відбувається злиття двох клітин, кожна з яких несе 1n набір хромосом, тому утворюється вихідна диплоидная (2n, 2c) клітина, зигота. Надалі в результаті поділу диплоїдної зиготи і подальшого поділу диплоїдних клітин розвинеться організм, клітини якого, крім статевих, будуть диплоїдними. Однак ми знаємо, що процесу ділення клітин передує фаза синтезу, редуплікації ДНК, що повинно призводити до появи клітин з 4с кількістю ДНК, у яких кількість хромосом 4n, тобто в два рази більше, ніж у вихідної диплоїдні клітини. І тільки після розподілу такої тетраплоїдного (4с) клітини знову виникнуть дві вихідні диплоїдні клітини. У ядрах інтерфазних клітин виявити за допомогою морфологічних методів тіла хромосом дуже важко. Власне хромосоми як чіткі, щільні, добре видимі у світловий мікроскоп тіла виявляються тільки незадовго перед клітинним поділом. У самій же інтерфазі хромосом як щільних тіл не видно, тому що вони знаходяться в розпушеному стані. В інтерфазі відбувається подвоєння, редуплікація хромосом. Цей період характеризується синтезом ДНК, він називається синтетичним, або s-періодом. Саме в цей час в клітинах виявляється кількість ДНК більше, ніж 2с. Після закінчення s-періоду кількість ДНК в інтерфазних ядрі одно 4с, бо відбулося повне подвоєння хромосомного матеріалу. Однак морфологічно реєструвати подвоєння числа хромосом на цій стадії не завжди вдається. Власне хромосоми як ниткоподібні щільні тіла починають виявлятися мікроскопічно на початку процесу поділу клітини, а саме в профазі мітотичного поділу клітини. Якщо спробувати підрахувати число хромосом в профазі, то їх кількість буде дорівнює 2n. Але це помилкове враження, тому що в профазі кожна з хромосом подвійна в результаті їх редуплікації. На цій стадії пара хромосом тісно стикається один з одним, взаємно спіралізуясь одна щодо іншої, тому важко побачити подвійність всієї структури в цілому. Пізніше хромосоми в кожній такій парі починають відокремлюватися, розкручуватися. Така подвійність хромосом в мітозі спостерігається навіть у живих клітин в кінці профази, коли видно, що загальне число хромосом в такий починаючої ділитися клітці одно 4n. Отже, вже на початку профази хромосоми складалися з двох сестринських хромосом, або, як їх ще називають, хроматид.

І в профазі, і в наступному періоді поділу клітини - в метафазі-сестринські хромосоми залишаються зв'язаними один з одним у вигляді пари. У метафазі відбувається вибудовування хромосом в екваторіальній площині клітини і остаточне їх роз'єднання. І в профазі і в метафазі клітини залишаються тетраплоідним.

У анафазе йде розбіжність кожної з хромосом даної пари до протилежних полюсів клітини, після чого починає ділитися тіло вихідної клітини. Потім в телофазе розійшлися диплоїдні (2n) набори хромосом починають деконденсіроваться. Окремі хромосоми втрачають свої чіткі обриси і тепер вже всередині нового інтерфазних диплоїдного ядра з 2с ДНК важко впізнати хромосоми, які ми могли бачити під час мітозу. Так закінчується один хромосомний цикл і починається наступний.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.