Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 1. Українська література під час національно-визвольних змагань.

ЗА Т В Е Р Д Ж У Ю

Завідувач кафедри новітньої

Української літератури

Семенюк Г. Ф.

Р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу «Історія української літератури І пол. ХХ ст.»

для студентів 4 курсу спец. «Літературна творчість, українська мова та література»

денної форми навчання, І семестр: лекції – 51 год., практ. – 51 год.)

 

 

Викладач: кандидат філологічних наук

Рябченко Марина Миколаївна

 

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні кафедри

новітньої української літератури

Протокол № __ від _____ 2011 року

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Нормативний курс Історії української літератури першої половини ХХ ст. має на меті висвітлити динаміку письменства у 20-30 роки та під час другої світової війни в контексті тогочасних позахудожніх та власне художніх реалій, проаналізувати жанрово-стильові пошуки в річищах модернізму, аванґардизму та штучного “соцреалізму”.

Завдання курсу – дати студентам систематизоване знання літературного руху за роки національно-визвольних змагань, покоління “розстріляного відродження”. Особливу увагу в складному літературному процесі слід приділити змістові творів, виявленню актуальної проблематики, боротьбі стилів, течій, шкіл, напрямів, методів, а також розглядати розвиток української літератури в контексті європейської і світової. Висвітлити етап запровадження методу “соцреалізму” та репресій щодо творчої інтелігенції. Належне місце в курсі вивчення української літератури першої половини ХХ століття має зайняти й еміграційна література, а тому буде розкритий паралельний потік еміграційного українського письменства у вигляді “Празької школи”, сукупного доробку представників західноукраїнської літератури. Приділити увагу специфіці писемного слова під час другої світової війни.

Враховуючи ці особливості та дотримуючись естетичного добору, програма виокремлює найвагоміші літературні постаті й явища української літератури першої половини ХХ століття.

 

 

  Самостійна робота (есе або реферат) Модульна контрольна робота Бали
Змістовий модуль №1  
Змістовий модуль №2  
Підсумковий контроль у формі іспиту      
Усього      

 

Кількість балів відповідає оцінці:

1–34 –“незадовільно” з обов¢язковим повторним вивченням дисципліни;

35–59 – “незадовільно” з можливістю повторного складання;

60–64 – “задовільно” (“достатньо”);

65–74 – “задовільно”;

75–84 – “добре”;

85–89 – “добре” (“дуже добре”);

90–100 – “відмінно”.

 

 

За 100 бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 незадовільно
1 – 34

 

Зміст курсу

Тема 1. Українська література під час національно-визвольних змагань.

1. Характерні риси української літератури періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Характеристика видань “Шлях”, “Літературно-критичний альманах”, “Музагет”, “Мистецтво”, ефемерних утворень на кшталт “Цеху мистецтва” тощо. Перші прояви пролеткульту.

2. Жанрово-стильові тенденції 1917-1921 рр.:

а) імпресіоністична проза Г.Михайличенка – “Блакитний роман”, символіка,

алюзії, перший зразок експериментальної прози;

б) пізній символізм в українській поезії, його відмінність від раннього

символізму. Огляд поезії О.Слісаренка, Д.Загула, Я.Савченка;

в) специфіка революційного романтизму, його відмінність від класичного

романтизму та неоромантизму. Лірика “перших хоробрих”: В.Еллан

(Блакитний), В.Чумак.

Література:

Атом серця: Українська поезія першої половини ХХ століття. – К.,1993.

Ільницький О. Український футуризм. 1913-1930. – Л., 2003.

Історія української літератури: У 8 т. – К.,1970. – Т.6.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – К.,1998.

Єфремов С. За рік 1912. Під обухом. Більшовики у Києві. – К.,1993.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К.,1995.

Ковалів Ю. Українська поезія першої половини ХХ століття. – К. 2000. – Вид. “1 вересня” (“Українська мова і література”).

Ковалів Ю. Скрипторій. – Біла Церква,2004.

Ковалів Ю. Українська література періоду національно-визвольних змагань.// Неопалима купина. – 2007. – Ч.3-4.

Ковалів Ю. українська література періоду національно-визвольних змагань.// Неопалима купина. – 2007. – Ч.5-6.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.