Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання 4. Вимірювання ліній способом відкладання лінійної міри

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Вимірювання ліній способом відкладання лінійної міри роблять в наступній послідовності.

Рекогносцирування. В процесі її здійснюється визначення положення вимірювальної лінії на місцевості таким чином, щоб умови майбутніх вимірів були б найбільш сприятливі.

Вішення лінії, тобто, встановлення вішок в створі лінії. Вішення починають з встановлення вішок на кінцеві точки. Якщо довжина лінії більше 150м, то в створі лінії необхідно встановлювати додаткові вішки, що обмежує відхилення від створу при вимірюванні. Щоб не затуляти видимість за створом, вішення роблять “на себе”, тобто починають з точки 1, потім встановлюють вішку 2 і таке .ін.

Вимірювання лінії землемірними стрічками способом відкладань роблять 2 людини. Задній за ходом руху робітник прикладає нуль стрічки до початкової точки і закріплює її шпилькою. Передній робітник тримає стрічку у витягнутій руці так, щоб не затуляти створ лінії. За командою заднього він укладає стрічку в створ, натягує “від руки” силою біля 98 Н, а у виріз на передньому кінці стрічки вертикально ставить шпильку. Потім стрічку знімають зі шпильок і протягують її по створу, при цьому задній робітник уводить її у виріз стрічки, а передній кладе стрічку в створі лінії. Якщо увесь комплект шпильок у переднього робітника витрачено, то задній передає йому всі 10 шпильок. Передачу шпильок фіксує в журналі вимірювань. На кінці лінії між останньою шпилькою і кінцевою точкою лінії виміряють відрізок r Для цього протягують стрічку вздовж створe і проти кінцевої точки лінії роблять відлік по стрічці. Число цілих метрів визначають по напису на пластинці, число дециметрів – по отворам, а сантиметри між дециметровими поділками оцінюють на око.

Довжину лінії D розраховують за формулою

D = nl + r, (7)

де n – число цілих відкладень стрічки в вимірюваній лінії; l – номінальна довжина стрічки.

Контроль числа відкладень здійснюють по кількості передач і кількості шпильок, що залишились у переднього робітника.

При вимірюванні лінії рулетками кінцеві штрихи рулетки фіксують на місцевості ребрами трикутних чи чотирикутних в перерізі шпильок, а на твердому покритті доріг – кресленням олівцем чи гострим предметом. Натягують рулетку за допомогою пружинного динамометру силою 98 Н. Кінці відрізків лінії фіксують шпильками і роблять відліки по передній (П) і задній (З) шкалам. Після кожної пари відліків рулетку зрушують.

Довжину лінії розраховують за формулою

D = nl + r + (SП – S3) (8)

 

Усі лінії вимірюють у прямому Dпр і оберненому Dоб напрямках, а за остаточне значення приймають середнє

D = (Dпр + Dоб ) : 2 (9)

Порівняння значень Dпр і Dоб дозволяє виявляти грубі похибки в вимірюванні.

Щоб мати горизонтальне прокладання d при вимірюваннях визначають кути нахилу n чи перевищення h кінців лінійної міри. Горизонтальне прокладання обчислюють при n > 3° за формулою

d = D cos n, (10)

якщо виміряні кути нахилу і за формулою

d = D - DDh, (11)

де DDh – обчислюється за однією з формул:

(12)

(13)

Поправка за компарування. Якщо довжина стрічки (рулетки) відрізняється від свого номінального значення більше ніж на 3 мм, то у результати вимірювання необхідно вводити поправку за компарування .

(14)

де q – величина розходжень з номіналом.

Необхідно розуміти, якщо стрічка (рулетка) більша свого номіналу, то поправка має знак плюс і навпаки.

Поправка за різницю температур. Якщо температура стрічки (рулетки) при її компаруванні і вимірюванні відстаней неоднакові, то в результаті вимірювань необхідно вводити поправку , яка обчислюється за формулою

(15)

де a=0,0000125 мм/1°С – температурний коефіцієнт розширення сталі; t – температура стрічки у момент вимірювання; – температура компарування стрічки; D – виміряна відстань, яка визначена за формулою (9).

Кінцеве значення відстані Dв буде:

(16)

Поправка завжди вводиться з мінусом.

Далекомірний спосіб вимірювання. До найбільш простих видів оптичних далекомірів відноситься нитковий далекомір.

Нитковий далекомір в теодолітах реалізує принцип постійного кута і змінного базису. Постійний діастімометричний паралактичний кут n задається між далекомірними нитками, а довжина змінного базису визначається як різниця відліків по далекомірних нитках теодоліта по рейці

Тоді, при визначенні відстані можна використовувати зручну формулу

D = lK = (17)

де D – нахилена відстань; l – далекомірний відлік на рейці; К – коефіцієнт далекоміра.

Діастімометричний кут ν підбирається рівним 34,38’, і відповідно коефіцієнт далекоміра буде К=100, що спрощує визначення відстані.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.