Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 2. Літературні угруповання 20-х років. Літературна дискусія 1925-1928 років.

1. Психологічна та творча атмосфера літературного “розстріляного відродження”, пошуки нових творчих обріїв в контексті нового етапу модернізму.

2. Перші спроби структурування літературного руху: “Ґроно”, альманахи, журнал “Шляхи мистецтва”. Невдалий проект ВУФППМ. Провал пролеткультців в Україні.

3. “Плуг”, його програма, вульгаризаторські та популістські тенденції селянської спілки письменників.

4. “Гарт”, його програма, протистояння “Плугу”, причини розвалу спілки пролетарських письменників.

5. Підстави утворення ВАПЛІТЕ, її програма, намагання утвердити українську літературу в її іманентних характеристиках, протистояння дискредитаціям письменства, причина “саморозпуску” та подальша еволюція літературного угруповання (“Літературний ярмарок”, ПРОЛІТФРОНТ).

6. Інші літературні організації, близькі до ВАПЛІТЕ. Аспис, утворення з його осередку київської “неокласики” та “Ланки” (МАРСу), намагання формувати високі критерії літератури як мистецтва. Історія та своєрідність кожного угруповання.

7. Намагання компартії приборкати літературний процес, боротьба з “попутниками”. Створення “Молодняка”, ВУСППУ, деструктивна роль цих організацій у творчій динаміці 20 років, намагання утвердити так званий “пролетреалізм”.

8. Причини виникнення Літературної дискусії 1925-1928 років та основні проблеми, порушені нею. Втручання комуністичних діячів у перебіг Літературної дискусії, підміна естетичних категорій політичними, грубе порушення принципів еристики. Формальне завершення Літературної дискусії (диспут 18-21 лютого 1928 р.), її інерція та нерозв’язані нею проблеми. «Справа» СВУ – перший сфальсифікований судовий процес у період завершення Літературної дискусії.

 

Література:

20-і роки: літературні дискусії, полеміки. – К.,1991.

Зеров М. Ad fontеs.// Зеров М. Твори: У 2 т. – К.,1990. – Т.2.

Історія української літератури: У 2 кн. – К.,1998. – Кн.1.

Кавун Л. “М’ятежні романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ. – Черкаси,2006.

Ковалів Ю. Літературна дискусія 1925-1928 років. – К.,1990.

Ковалів Ю. Письменство “розстріляного відродження”: від літературних угруповань до літературної дискусії. – К.,2004.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження 1917-1933. – К.,2002.

Луцький Ю. Літературна політика в радянській Україні 1917-1934. – К.,2000.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.,1999.

Петров В. Проблема літературознавства за останнє 25-ліття.// Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К.,1993. – Кн..1.

Сулима М.Книжиця у семи розділах. – К.,2006.

Тростянецький С. Шляхом боротьби і шукань. – К.,1968.

Хвильовий М. Камо грядеши. Думки проти течії. Апологети писаризму. Україна чи Малоросія?// Хвильовий М. Твори: У 2 т. К.,1990. – Т.2.

Шевельов Ю. Микола Хвильовий.// Хвильовий М. Твори: У 5 т. – Нью-Йорк-Балтимор-Торонто,1983.–Т.1

 

 

Тема 3. Авангард в українській літературі: футуризм (2 заняття)

1. Історико-культурні передумови виникнення авангардизму.

2. Національні та стильові версії авангардизму.

3. Головні віхи українського футуризму: від раннього панфутуризму (Комкосмос, Аспанфут, АсКК) до Нової Генерації та ОППУ. Квазітеорія “деструкції – екструкції – конструкції”, вихід за межі мистецтва. Інші футуристичні утворення (СіМ).

4. Основні представники українського футуризму:

а) Михайль Семенко. Біографічна модель футуризму. Як з’явився М.Семенко та чому він з’явився? Маніфест М.Семенка, конфлікт з «Української хатою». Збірки та громадська діяльність.

б) Творчість Гео Шкурупія. Експериментальна модель футуризму. Гротескні картини психічних станів у поезії Гео Шкурупія. Прийоми деестетизації дійсності. Жанрово-стильові шукання Гео Шкурупія у прозі.

в) Особливості поезії та прози О.Слісаренка, Юліана Шпола, Д.Бузька, Л.Скрипника.

6. Ігрові форми в дискурсі футуризму: міф про Едварда Стріху.

7. Полеміка українських футуристів із росіянами та «правими». Зникнення українського футуризму.

 

Література:

Астаф’єв. О. Мовний бунт українського авангарду // СІЧ – 2007. - № 10. – С. 59-61.

Біла А. Михайль Семенко як культуртрегер українського футуризму / Семенко М. Вибрані твори. – К., 2010. – С. 5-20.

Біла А. Український літературний авангард: Пошуки, стильові напрямки. – К., 2006.

Васьків М. Український футуристичний роман // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. – 2001. - №.4.

Вервес Г. Український авангард у контексті європейських маніфестів та програм / СІЧ. – 1992. - № 12. – С. 37-43.

Горбачов Д. Авангардизм ХХ століття і Шевченко // Сучасність. – 2009. - № 8. – Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/analyst/4982/

Горбачов Д. Бароко і футуризм [Електронний варіант]

Горбачов Д. Шароварно-гопашна культура як джерело світового авангарду. – К., 2008. – (Університетські діалоги, №6).

Гординський С. Про Стріху, мадемуазель Зозе і Зелену Кобилу // Гординський С. На переломі епох: Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи. – Львів, 2004.

Данькевич Ю. «Лівий» роман: проблеми становлення та масового функціонування жанру //[Електронний ресурс]

Жибуль В. Формальний експеримент у творчості українських футуристів і білоруських поетів 1920-х – початку 1930-х років // СІЧ. – 2004. – № 7. – С.35-41.

Жигун С. Гра як художній прийом в епічному тексті (На матеріалі прози українських письменників 10-20-х років ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2008.

Журенко О. Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2003

Ільницький М. Відлучення від футуризму // СІЧ. – 1992. – № 3. – С. 39-43.

Ільницький М. Український футуризм. 1914 – 1930. – Львів, 2003.

Ільницький М. Шевченко і футуристи // Сучасність. – 1989. – № 5. – С. 83-93.

Капленко О. Психологізм у романі Гео Шкурупія «Двері в день» як ознака самовираження // Наукові записки НДУ ім.М.Гоголя. Серія: Філологічні науки. – 2010.

Качуровський І. Напівзабутий Гео // Березіль. – 2004. – № 1. – С. 134-137.

Ковалів Ю. Українська література періоду національно-визвольних змагань.// Неопалима купина. – 2007. – Ч.5-6.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. – К., 19930.

Літературознавча енциклопедія. У 2-х томах / Автор-укладач Ю.Ковалів. – К., 2007.

Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. – К., 2002.

Называть вещи своими именами: Програмные выступления мастеров западно-европейской литературы XX в. – М., 1986.

Нарівська В. Повість Гео Шкурупія «Жанна-батальйонерка»: ресентимент французької революції на українських барикадах // Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. – 2011. - №.1(1)

Павличко С. «Мистецтво», або Авангард як антимодернізм / Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002. – С. 187-195.

Пуніна О. Фактура кіно в конструкції «лівої» прози Гео Шкурупія // [Електронний ресурс].

Сабадош Г. Оновлення української прози 20-30-х років ХХ ст. і творчість Д.Бузька // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – 2010. – Вип.22

Сеник Л. Прозові пошуки українських футуристів 20-х років: «лівий» роман // Сеник Л. Роман опору: Український роман 20-х років: проблеми національної ідентичності. – Львів, 2002.

Сулима М. «Дух мій в захопленні можливостей футурних…» // СІЧ. – 1992. – № 12. – С. 28-32.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.