Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Мета та завдання курсової роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

З ТОПОГРАФІЇ

 

Виконав(Виконала) Студент (Студентка) ІЕБ-108

П.І.Б.

 

Прийняв Гладілін В.М.

 

Київ 2013


ЗМІСТ

Стор.

1. ВСТУП
2. Мета та завдання курсової роботи
3. Завдання на курсову роботу
4. Завдання 1. Рекогносцирування теодолітних ходів
5. Завдання 2. Повірки та юстировки теодоліта
6. Завдання 3. Вимірювання кутів
7. Завдання 4. Вимірювання ліній
Завдання 5. Обробка зімкнутого та розімкнутого (діагонального) теодолітних ходів
9. Завдання 6.Виконати повірки нівеліра
10. Завдання 7. Обробка ходу технічного нівелювання
11. Завдання 8 Обробка журналу тахеометричної зйомки та складання плану тахеометричної зйомки
12. Організація виконання курсової роботи
Склад, обсяг і структура курсової роботи
Методичні рекомендації до виконання розрахунково- пояснювальної записки
Рекомендації до виконання графічної частини роботи
Прядок захисту роботи
17. Додаток І
18. Додаток ІІ
19. СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 


ВСТУП

Курсова робота з топографії для студентів першого курсу є продовженням учбового процесу і спрямована на оволодіння методами створення зйомочної основи та великомасштабного топографічного знімання в умовах, наближених до виробництва. У завдання курсової роботи входить закріплення студентами теоретичного матеріалу і оволодіння ними практичних навичок у постановці та проведенні цих вимірювань, їх обробки та складання плану топографічної зйомки.

У процесі проведення робіт студенти повинні керуватись інструкцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ГКНТА-2.04-02-98 [4] та цими методичними рекомендаціями.

Курсовою роботою передбачено: рекогносцирування, виконання кутових і лінійних вимірювань у теодолітних ходах, зрівнювання і обчислення координат пунктів, технічне нівелювання, зрівнювання і обчислення висот пунктів, топографічна зйомка території, складання великомасштабного плану топографічної зйомки.

Мета та завдання курсової роботи

Мета роботи: кожен студент повинен ознайомитися з методами і способами розвитку планової і висотної зйомочної основи, топографічного знімання у масштабі 1:500; одержати практичні навички роботи на теодолітах типу Т30, нівелірах типу Н3 (НЗК), мензулі, номограмному кіпрегелі КА-2 (КН), номограмному тахеометрі Dalta 010 B, складання планів топографічної зйомки.

Завдання роботи: ознайомлення з технологією виконання теодолітних ходів, технічного нівелювання, горизонтальної та висотної, мензульної та тахеометричної зйомок у М 1:500; одержання практичних навичок з організації польових та камеральних робіт; практична робота з розвитку планової і висотної основи; закріплення теоретичних знань з курсу топографії.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.