Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шкала переведення рейтингу в традиційну оцінку

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

 

Оцінка за 100-бальною системою Оцінка за 4-бальною системою при складанні іспиту Оцінка при складанні заліку
90-100 відмінно зараховано
75-89 добре
60-74 задовільно
до 60 незадовільно (з можливістю повторного складання) незараховано (з можливістю повторного складання)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення дисципліни включає вивчення теорії та практичну підготовку. Остання полягає у виконанні індивідуальних завдань на бланках.. Закріплення теоретичних та практичних навичок, одержаних в навчальному закладі, відбувається під час проходження навчальної топографо-геодезичної практики після другого семестру.

Розподіл часу за окремими темами наведено в табл. 3.

Таблиця 3.

Тематичний план лекцій і практичних занять

 

 

 

  № лекції Тема лекції   Кількість годин
  Лекції Практ. Сам. Інші
  1 семестр    
  Змістовий модуль 1    
  Топографічна карта. Поняття про масштаб топографічних карт.    
  Умовні знаки топографічних карт та планів.    
  Системи координат для визначення положення точок земної поверхні.  
  Системи координат для визначення положення точок земної поверхні.  
  Кути орієнтування    
  Математична основа топографічних карт.      
  Вирішення задач за топографічними картами.  
  Вирішення задач за топографічними картами.    
  Елементи теорії похибок вимірів.      
  Модульна контрольна робота 1      
  Вимірювання довжин ліній на місцевості.      
  Змістовий модуль 2    
  Вимірювання горизонтальних кутів на місцевості.    
  Вимірювання горизонтальних кутів на місцевості.    
  Визначення планових координат точок на місцевості.  
  Визначення висот точок на місцевості.  
  Топографічні зйомки місцевості.      
  Топографічні зйомки місцевості.  
  Модульна контрольна робота 2      
  Цифрові топографічні карти та плани.    
  Цифрові топографічні карти та плани.      
  Іспит      
    ВСЬОГО  

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: лекцій 36, практичних (лабораторних) - 18 (на одну підгрупу), самостійної роботи – 20, контрольна робота – 24, іспит – 20.


ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Топографічна карта. Поняття про масштаб топографічних карт.

Предмет топографії та геодезії. Зв'язок топографії та геодезії з іншими науками. Коротка історія розвитку топографії та геодезії. Фігура та розміри Землі та методи їх визначення. Поняття про геодезичні мережі. Топографічна карта. Масштаб топографічних карт та його форми. Лінійний та поперечний масштаби. Точність масштабу. Топографічний план. [4,5,8-10]

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.