Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1.Бурчанська Л. Про завдання жіночої преси / Л. Бурчанська. – К. : Знання, 1993. – ч.1 – С. 3–4.

2.Вановська І. Розвиток в Україні малого жіночого підприємництва у другій половині XIX – на початку ХХ століття / І. Вановська // Збірник наукових праць / Харк. Нац. Пед-ун. Імені Г. С. Сковороди. – 2012. – Вип. 43. – С. 36 – 41.

3.Волинець Л. Україньска жіноча преса у минолому / Л.Волинець. – К. : Сучасність, 1974. – № 7. – С.3–4.

4.Гофман И. Типология итальянских еженедельнков / И. Гофман // Вестник Московского университета. – Сер.10. Журналистика. – 1998. –№ 4. – С.98-110.

5.Гусева Ю. Женщина на страницах женских изданий / Ю. Гусева. – М. : Политиздат, 1999. – 28с.

6.Деркач В. Преса жінок: зміст, стан та перспективи / В. Деркач. – К. : Знання, 1996. – 262с.

7.Демченко В. Алые паруса “Cosmopolitan” / В. Демченко. – Днепропетровск: Слово, 2002. – №5. – С.3–7.

8.Дзюбенко Г. Сучасна журнальна періодика: загальна характеристика, типологія, основні функції та принципи / Г. Дзюбенко // Стиль і текст. – Вип. 3. – К. : Знання, 2002. – С. 206–218.

9.Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованниями Льюса Г. Моргана / Ф.Энгельс. – М. : Политиздат, 1989. – 238с.

10.Залізнякова О. Жіноча преса: енциклопедія українознваства / О.Залізнякова. – Л. : НТШ, 1993. – Ч.2 – С.2–3.

11.Засурский Я. Росийские медиа в XXI века / Я. Засурский // Вестник Московского университета. – Сер.10. Журналистика. – 2001. – №3. – С. 2–9.

12.Здоровега В. Теорія й методика журналістської творчості: Підручник / В. Здоровега. – Львів: ПАІС, 2008. – 276 с.

13.Ісаков К. Газетно – журнальний концер “Грунєр унд Яр” / К. Ісаков. – М. :Издательство МГУ, 1995. – №121. – С.4.

14.Коломойцева Е. Формирование женского универсального журнала в отечественной журналистике / Е. Коломойцева. – Краснодар. :Красное слово, 2008. – С.3– 4.

15.Кононенко Є. Їхня наука виживання серед чоловіків / Є Кононенко // Критика.– К. :Стилос, 1999. – № 6. – С. 27–28.

16.Лалл Д.. Мас-медіа, комунікація, культура: Глобальний підхід / Д. Лалл – К. : Вид-во “ К.І.С.”, 2002. – 264 с.

17.Левченко К. Права жінок: зміст, стан та перспективи розвитку / К. Левченко. – Харків. : Вид-во НУВС, 2001. – 348 с.

18.Литвинова Г. Сучасниця у дзеркалі преси / Г. Литвинова // Очима жінок. – К. : Знання, 1996. – № 1. – С. 10–11.

19.Л–ва С. Женские журналы / С. Л–ва. – О. : Алатея, 1901. С. 162–163.

20.Мирович Н. Женский журнал / Н. Мирович // Женское дело. – 1990. – № 1. – С. 2–3.

21.Недопитанський М. Сучасна українська періодика: типологічний аспект / М. Недопитанський // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К. : Знання, 2004. – Т. 14. – С. 184–187.

22.Ожогіна І. Бізнес в Україні: малий, середній, великий і жіночий / І. Ожогіна // Очима жінок. – К. : Стилос, 1997. – № 1. – С. 5–6

23.Олійник Н. Жіноча преса в Україні : минуле та сучасність / Н. Олійник. – К. : Знання, 2003. – Ч.27. – С.15–26.

24.Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток / А. Пашко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 125–127.

25.Передирій В. Українські періодичні видання для жінок в Галичині / В. Передирій. – Л. :Довіра, 1996. – 192с.

26.Петраченкова М. Первые немецкоязычные женские журналы / М. Петраченкова // Вестник Моск. гос. ун-та.– Сер.10: журналистика. – 2004. – № 6. – С. 88 –98.

27.Плёнкина Е. Женский журнал в Росии: типологические особенности / Е. Плёнкина. – М. : Издательское дело, 1999. – № 2– 3. – С. 15– 26.

28.Пушкарёва Н. Женщины Древней Руси / Н. Пушкарёва. – М. : Мысль, 1989. – 286с.

29.Сидоренко Н. Ґендерні домінанти в інформаційній площині України / Н.Сидоренко. – К. : Стилос, 2001. – С. 197–209.

30.Сидоренко Н. Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ століття / Н. Сидоренко. – К. : Стилос, 2001. – С. 197– 209.

31.Сидоренко Н.Сучасна жіноча преса в Україні / Н. Сидоренко. К. :Стилос, 1998. – 76с.

31.Слюсаренко Н. Праця як засіб ґендерної соціалізації дівчат: від витоків до сьогодення / Н. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. – Випуск 2. – Херсон: РІПО, 2007. – С. 233 – 240.

33.Смоляр Л. Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні / Л. Смоляр, В. Я. Галаган, І. Калиновська. – О.: АстроПринт, 1999. – 440с.

34.Сухомлин М. Гендерний погляд-2: посібник для журналістів-практикантів / М. Сухомлин. – Харків: ТМ «Наклейко», 2011. – 200с.

35.Сушкова О. Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку і концептуальні особливості : навч. Посіб. / О. Сушкова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 144 с.

36.Триленко Л. Від ідеологічної традиції до реальної політичної сили / Л. Триленко. – К. : Знання, 1996. – 48с.

37.Феофанова А. Жінка в Україні: особистість чи річ? / А. Феофанова. – К. : Знання, 2000. – 24с.

38.Феребрус М. Первые женске журналы для российских читательниц / М. Феребрус. – М. : Политиздат, 1998. – 124с.

39.Хвостов В. Женщина и человеческое достоинство: Исторические судьбы женщины. Природа женщины. Женский вопрос / В.Хвостов. – М. : Г. А. Леман и Б. Д. Плетнев, 1994. – 510 с.

40.Шаповалова Г. Комунікативна стратегія сучасних українських журналів для жінок / Г. Шаповалова. – Ужгород : Промінь, 2009. – № 20. – С. 97– 101.

41.Шарончикова Л. Печать Франції / Л. Шарончикова. – М. :Прогрес– культура, 1999. – 89с.

42.Шкляр В. Мас-медіа і виклик нового століття / В. Шкляр. – К. : Грамота, 2003. – 48с.

43.Школьна О.Д. Технічна преса Катеринославщини в контексті розвитку спеціалізованої періодики краю ХІХ – початкуХХ ст. [Електронний ресурс] / О.Д. Школьна. – Режим доступу: http://journlib.univ.Kiev.ua/ (04.03.2009).

44.Шкурко Д. Как мы делаем журнал / Д. Шкурко // Натали. – К. : Грамота, 2003. – № 2. – С. 30–35.

45.Шумило Н. Сучасні голоси минулого / Н. Шумило // Слово і час. К. : Грамота, – 1996. – № 8/9. – С.41.

46.Хоткина З., Ржаницына Л., Груздева Е. Женщина на рынке труда // Социальные исследования и современность. – 1992. – № 3. – С. 18-23.

47.Юкина И. История женщин России: Женское движение и феминизм в 1850– 1920-е годы : Материалы к библиографии / И. Юкина. – СПб. : Алетейя, 2003. – С. 15.

48.Ямпольская Р. Женская преса. Её типологические особенности / Р. Ямпольская // Вестник Московского университета. – Сер.10. Журналистика. – 1997. – №4. – С.3–15.

49.Ямпольская Р. Женская пресса: основные проблемно-тематические направления / Р. Ямпольская // Вестник Моск. гос. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1997. – № 4– С. 3–15.

50.Ямпольская Р., Серкова А.10-летие деятельности в России германского издательского концерна “Бурда”/ Р. Ямпольская, А. Серкова // Вестник Моск. гос. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1998. – № 6. – С. 40–52.

51. Ямпольская Р. Тенденции развития типологической структуры женской прессы/ Р. Ямпольская // Вестник Моск. гос. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 1995. – № 6. – С. 31–41.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.