Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

блок (Экскурсиятану)Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

БЛОК

1. Рекреациялық географияның негізгі ұғымдары: бос уақыт, демалыс, рекреация, туризм, экскурсия, олардың ара-қатынасы.

2. Адамның физикалық және психикалық күштерін қалпына келтіру және дамыту қажеттілігі. ҒТР, оның оң және теріс көріністері, туризм дамуындағы ролі.

3. Рекреациялық қажеттілік ұғымы. Рекреациялық қажеттіліктер – рекреациялық іс-әрекетінің ұйымдастыру негізі.

4. Рекреациялық іс-әрекет әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде, оның мәні, құрылымы және классификациясы.

5. Рекреациялық іс-әрекеттің қоғамдық функцияларының негізгі топтарының сипаттамасы: 1)медико–биологиялық; 2)әлеуметтік-мәдени; 3) экономикалық; 4) саяси; 5) экологиялық.

6. Рекреациялық шаралар және олардың циклдері туралы түсінік. Рекреациялық іс-әрекеттің технологиялық функциялары: 1. Қалпына келтіру: а) емдеу; б) сауықтыру. 2. Дамыту: а) физикалық; б) рухани.

7. Рекреациялық жүйе және ТРЖ түсінігінің ара қатынасы: сала мен кәсіпорын. Рекреациялық сала мен туризм индустриясы.

8. Рекреациялық және туристік іс-әрекеттің территориялық ұйымдастырылуының шарттары мен факторлары. Рекреациялық аумақтардың негізгі түрлері.

9. Рекреациялық география - қоғамдық-географиялық ғылымының саласы: пәнаралық сипаты, зерттеу нысаны мен пәні, зерттеу әдістері, өзге ғылымдар арасындағы орны.

10. Территориялық рекреациялық жүйе (ТРЖ), оның шағын жүйелері, олардың өзара байланыстары. В.М. Кривошеев пен И.В. Зориннің матрицасы.

11. Рекреациялық география мен туризм географиясы ұғымдарының ара-қатынасы: зерттеу нысаны мен зерттеу пәні арасындағы ұқсастығы мен айырмашылығы.

12. Туризмнің қысқаша даму тарихы. Туризм тарихын географиялық тұрғыдан зерттеу.

13. Туризм географиясының негізгі ұғымдары мен атау сөздері.

14. Туризм географиясы - әлеуметтік-экономикалық (қоғамдық) географияның жаңа саласы. Туризм географиясының ТМД елдеріндегі және Қазақстандағы даму деңгейі.

15. Туризм географиясының зерттеу мәселелерінің үш тақырыптық тобы.

16. Қазіргі туризмнің классификациясы, оның күрделілігі, маңызы. Туризмнің формалары, кластары, типтері, түрлері.

17. Туристік-рекреациялық ресурстар, олардың рекреация мен туризм дамуындағы ролі мен маңызы; негізгі сипаттамалары.

18. Территорияның жарамдылығын анықтау және туризм мен демалыс үшін туристік-рекреациялық ресурстарды бағалау - туризм географиясының басты міндеті.

19. Территорияның рекреациялық бағалаудың критерийлері мен әдістемелері, жиынтық туристік-ресурстық потенциал ұғымы.

20. Табиғи туристік-рекреациялық ресурстарды бағалаудың медико-биологиялық, психологиялық-эстетикалық және технологиялық түрлері.

21. Туризмнің халық шаруашылығының саласы ретіндегі тиімді дамуы және территориялық ұйымдастырылуының туристік территориялардың ғылыми-дәлелденген аудандастырылуына тәуелділігі.

22. Бұрыңғы КСРО мен Ресейде туристік аудандастыру саласындағы зерттеулердің даму тарихы (Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов, Б.Н. Лиханов, В.С. Преображенский, Е.А. Котляров еңбектері). Демалыс пен туризм мақсатында Қазақстан территориясын аудандастырудың мүмкіншіліктері.

23. Рекреациялық аудан мен туристік аудан ұғымдарының ара-қатынасы. Туристік аудандардың ерекшеліктері, олардың қалыптасуының механизмі.

24. Туристік аудан салалық әлеуметтік-экономикалық аудан ретінде, туристік аудандардың таксономиясы.

25. Территорияның туристік-рекреациялық сыйымдылығының мәселелері. Туризмнің дамуы және табиғатты қорғау.

26. Туризм – күрделі қоғамдық-шаруашылық жүйе. ЮНВТО қабылдаған қазіргі туризмнің концептуалдық моделі.

27. Салааралық халық шаруашылық кешен ретінде туризм индустриясының түсінігі. Оның үш топқа бөлінуі.

28. Туристік сұраныс әртүрлі қызмет көрсетулер мен тұтыну тауарларына тұтынушылық сұранысының формасы.

29. Туристік кәсіпорын туристік қызметтерді өндіретін туризм индустриясының негізгі бөлігі ретінде. Туроператорлар мен турагенттер, туристік ұйымдар, олардың іс-әрекеттерінің сипаттамасы.

30. Туристік сұраныс, оның ерекшеліктері және қалыптастыратын факторлары. Туристік ұсыныс – көрсетілетін туристік қызметтер мен туристік құндылықтарының жиынтығы.

31. Туристік шаруашылық - әртүрлі секторлардың кешені және туристік ұсыныстың негізгі элементтерінің бірі. Тура және жанама туристік шаруашылық.

32. Экономика саласы ретіндегі туризмнің ерекшелігі: өндіріс пен өнім өткізу процесінің уақытта біріктірілуі, туристік өнімнің өндірілуі мен тұтынылуы бір жерде болуы.

33. Туристік өнім туралы түсінік, тур және туристік пакет, туристік жолдама және ваучер.

34. Туристік-рекреациялық қызмет көрсету - туристерге қызмет көрсетудің технологиялық операцияларының белгілі бір реттік кешені. Кәсіпорындардың үш функционалдық деңгейлерге бөлінуі.

35. Туристік нарық - туристік қызметтер мен тауарларды іске асыру сферасы, оның ерекшеліктері және территориялық аспектілері.

36. Туристік қызмет көрсету сапасының мәні және маңызы, туристік шаруашылықтың әртүрлі салаларындағы бағалау критерийлері мен көрсеткіштері.

37. Халықаралық туризм – сыртқы экономикалық қатынастың бір түрі. Шетелдік туризмнің экономиканың дамуына тигізетін әсері (туризмнің мультипликаторлық эфектісі).

38. Халықаралық туризм дамуының негізгі факторлары мен шарттары.

39. Әлемдік туристік сұраныстың қазіргі даму тенденциялары мен статистикасы.

40. Халықаралық рекреациялық ағымдардың ерекшеліктері және дүние жүзі бойынша негізгі рекреациялық аймақтардың сипаттамасы.

 

2 БЛОК Қонақ үй шаруашылығы

 

1. Қонақ үй шаруашылығы қысқаша даму тарихы

2. Туристерді орналастыру құралдары.UNWТО орналастыру құралдары жіктемесі.

3. Әртүрлі категориялар бойынша қонақ үйлерді жіктеу.

4. Шетелдік қонақ үйлер типологиясы және оның негізгі сипаттамасы.

5. Жұлдыздық бойынша қонақ үйлерді жіктеу және оның қысқаша сипаттамасы.

6. Қонақ үйді салу және құрылысы эмпирикалық ұсыныстары.

7. Қонақ үй экстерьері және интерьері.

8.Функционалдық тағайындалуы бойынша қонақ үй мекемелері құрамы.

9.Қонақ үй номерлік қоры. Сыйымдылығы, номерлер толтырылуы, номердің орташа тәуліктік құны.

10. Қонақ келуі, тіркеу, орналастыру. Түнеу есептеу тәртібі.

11. Қонақ үйлік номер сипаттамасы және оның функционалдық зоналары.

12. Қонақ үй қызметтері негізгі сипатттамалары.

13. Қонақ үйде орналастыру қызметтері функциялары.

14. Қонақ үй персоналына қойылатын талаптар.

15. Қонақ үйдің қосымша ақылы қызметтер спектрі.

16. Қонақ үйде номерлерді брондау, брондау түрлері.

17. Қонақ үйдің ұйымдастырушылық құрылымы. Қонақ үйлік менеджмент.

18.Қонақ үйде қолданылатын тарифтер және жеңілдіктер.

19. Қонақ үйдегі тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсету режимі мен формасы.

20.Қонақ үй шаруашылығының дамуының қазіргі тенденциялары.

«Туроперейтинг»

1 «Туроперейтинг» тәртібінің рөлі мен орны. Зерттеудің әдістері. Курстың мақсаты мен мәселелері. Туроперейтингтің тарихи түбірлері, басқа ғылымдардың арасындағы «Туроперейтинг» тәртіп ғылымының рөлі мен орны. Туроперейтингтің негізгі кезеңдерін көрсететін, тәртіптің ғылымдағы дамудың қысқаша тарихи очеркі.

2 «Туроперейтинг» ұғымы мен оның мәні. Туроперейтингтің түрлері. Туроперейтингтің субъектілері. Туроперейтингтің негізгі функциялары. Халықаралық туристтік нарығында туроперейтинг бизнесінің пайда болуы.

3 Туроперейтингтің Қазақстанда пайда болу алғышарттары және оның кәсіпкерлер үшін тартымды факторлары.

4 «Туроператор» ұғымы. Туроператорларды жіктеу. Туристтік қызмет нарығындағы туроператорлардың рөлі мен орны.

5 Туристтік қызметтердің экспорты мен импорты. Туристтік миграцияның (жосу) географиясы.

6 Ұлттық нарықтағы аймақтардың туристтік-рекреациондық потенциалы. Туристтік аудандастырудың ерекшеліктері. Әлемнің макроаймақтары мен субаймақтарына туристтік келулердің тенденциялары.

7 «Қызмет» ұғымы, оның тұтынушылық қасиеті мен сипаттамасы.. Туроператордың қосалқы функциясының сипаттамасы мен оныңмақсаты. Туроператордың қызмет көрсету функциясының сипаттамасы мен оның мақсаты. Туроператордың кепілдік функциясының сипаттамасы мен оның мақсаты.

8 Турларды жобалау кезеңдері. Турларды дамыту және ұйымдастыру технологиялары. Жекеше және топтық турларды ұйымдастырудың ұғымы мен ерекшеліктері.

9 Күту бағдарламасы. Рецептивті туроператордың туроперейтинг бағдарламасының өзгешелік ерекшеліктері. Турды жобалау процессін құжаттық қамтамассыздандыру.

10 Туристік қызметтің жабдықтаушылары. Туроператорлардың қызмет жабдықтаушылармен серіктесу әдістері. Туроператорлардың қызмет жабдықтаушылармен келіссөз жүргізу тактикасы.

11 Туроператейтингтегі келісім шарт қатынастарын реттілігі. Келісім шарттың мәні мен түсінігі. Екі жақтың міндеті мен құқығы. Іскерлік келіссөздердің психологиясы. Туроперейтинтегі халықаралық және ұлттық деңгейдегі келісімшарттар ерекшіліктері.

12 Туроперейтинтегі баға құрылымы. Туристік қызмет кешенінің бағасын анықтау. Турдың бағасына әсер ететін факторлар.

13 Туроперейтинтегі баға стратегиясы. Туроперейтинтегі мақсатқа жетудегі персоналдың рөлі.

14 Туроператор имиджерінің дұрыс (оң нәтиже) шартын қалыптастыру. Туроперейтинте қолданылатын турларды жылжытудың негізгі құралдары мен жеке туристік қызмет.

15 Туроператордың нақты мысалында турларды жылжыту құралдарының артықщылықтары мен кемшіліктері және жеке туристік қызмет. Туроперейтингтегі сату-жылжыту саясаты құрастыру және еңгізу

16 Отандық туроператорлардың ақпараттық-жарнамалық қызметі. Сұранысты қалыптастыру және өтімді ынталандыру.

17 Тұтынушыларға турларды іске асыру кезеңдері, шаралары мен технологиялары және туроператорлардың жеке туристтік қызметтері. Туроперейтингтегі өтімділік стратегияларын дамыту және ендіру. Туроператордың өтімділік желілерін қалыптастыру. Өтімділік желілерді ұйымдастыруға ықпал ететін сыртқы және ішкі факторларды анықтау.

18 Туристтердің арыз бен шағымдарын қарастыру тәртібі. Клиентке сатуды, сату кейінгі қызмет көрсетуді жүзеге асыру. Туроперейтингтегі жеке түрде сатудың артықшылықтары мен кемшіліктері.

19 Туристтік құжаттама. Қызмет көрсету сапасын басқару. Клиенттердің мүмкін көнбеушіліктерімен жұмыс істеу.

20 Туроператорлардың қызмет ету тиімділігінің көрсеткіштері. Туроперейтингтегі қызмет көрсету сапасын бағалау критерийлері.

 

блок (Экскурсиятану)

1. Табиғаттану экскурсияларды дайындау және өткізу ерекшеліктері.

2. Экскурсияның бақылау тексті.

3. Экскурсия жүргізу техникасы.

4. Экскурсия түсінігі, оның функциялары мен белгілері.

5. Экскурсияның құрылымы, оның тармақтарының сипаттамасы.

6. Экскурсияны әзірлеу кезеңдері, олардың өзіндік мазмұны.

7. Экскурсиялардың түрлері,жіктелуі.

8. Экскурсияның негізгі құжаттары, олардың мазмұны мен құрылымы.

9. Экскурсиядағы әңгіме ерекшеліктері, әңгіменің әдістемелік тәсілдері.

10. Экскурсиялық нысандарының жіктелуі, олардың паспорттары.

11. Экскурсияға арналған нысандарын іріктеу негіздері.

12. Экскурсиядағы нысандарды көрсету ерекшеліктері, көрсетудің әдістемелік тәсілдері.

13. Қалалық щолу экскурсияларының өткізу ерекшеліктері

14. Экскурсия ісінің даму тарихы, экскурсия мәні.

15. Экскурсияның технологиялық картасы (әдістемелік нұсқау)

16. Тақырыптық экскурсиялар, олар қандай топтарға бөлінеді

17. «Экскурсовод портвелі» оны құрастыру

18. Экскурсоводқа қойылатын талап, оның міндеті мен қызмет бабы құқығы

19. Экскурсиядағы ерекше методикалық тәсілдердің рөлі

20. Экскурсия тәрбие беру мен білім алудың үдерісі.

(Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы)

1. Демалыс күнгі жорықтарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі.

2. Жорық құрал-жабдықтарын таңдау және даярлау.

3. Тау жер бедерінің элементтері және таудағы бағдарлау.

4. Белсенді туристік жорықтың материалдық-техникалық жабдықталуы.

5. Белсенді туристік жорықтың топографиялық жабдықталуы.

6. Тауда саяхат жасау техникасы мен тактикасы.

7. Туристік жорық масаттары мен міндеттерін анықтау.

8. Туристік маршруттардың тактикалық схемалары.

9. Жаяу және тау жорықтарындағы табиғи кедергілердің негізгі түрлері.

10. Асулардың қиындығын бағалау әдістемелігі.

11. Белсенді туристік саяхаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

12. Белсенді туристік саяхаттағы сақтандыру және өзін-өзі сақтандыру. Туристік баулар.

13. Туристік жорықтағы тамақтандыру қағидалары. Су-тұз режимі.

14. Белсенді туризмдегі аялдаулар мен түнеу орындарын ұйымдастыру. Қауіпсіздік шаралары.

15. Акклиматизация мәселелері. Адам ағзасына әсер ететін факторлар.

16. Туристік саяхаттар мен шаралардың медициналық қамтамасыздануы және туристің гигиенасы.

17. Туристердің қателіктерінен болатын қауіп-қатерлер, жарақаттанулар және ауру-сырқаттар.

18. Бұқаралық туристік шараларды ұйымдастыру.

19. Қазақстанда туризмнің белсенді түрлерін дамыту мүмкіншіліктері.

20. Белсенді туристік маршруттардың классификациясы.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.