Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи анімаційного обслуговування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Організація анімаційних послуг”

на тему:

“Організація анімаційних послуг при обслуговуванні туристів”

 

 

Студентки IV курсу, групи Т - 43

Спеціальності туризм

Приймак Тетяни М.

Керівник:

Канд. пед. наук, доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства

Оришко С. П .

 

Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

 

 

Члени комісії: _________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. Івано-Франківськ - 2014 рік

 

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………..……………..3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи анімаційного обслуговування .………….…………………………………………………………………………4

1.1.Визначення анімації в туризмі і гостинності……………………….......4

1.2.Напрямки анімаційного туризму……………………………..…………5

1.3.Види та функції анімації………………………………………………….9

1.4.Структура менеджменту анімації в готелях…………………………….11

1.5.Формування анімаційної програми……………………………………..14

 

РОЗДІЛ 2. Технологія створення анімаційних послуг на прикладі готельного комплексу “SIRENE-CITY” (курорт БЕ-ЛЕК, Туреччина)...16

2.1. Планування та розробка анімаційних програм на сезон………………16

2.2. Спортивно-оздоровчий напрямок……………………………………….19

2.3. Анімація для дітей…………………………………………………….........22

2.4.Культурно-дозвільні заходи…………………………………………......... 25

 

РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення анімаційного обслуговування………..27

 

Висновки….………...………………………………………………………...…31

Список використаних джерел………………………………………………..33

 

 

Вступ

 

Актуальність і доцільність темизумовлена сукупністю зовнішніх і внутрішніх чинників, що визначають нинішній стан і перспективи розвитку туристської галузі в Україні. Розвиток туризму є важливим рухом для розвитку всієї країни, створення її позитивного іміджу на міжнародній арені, виходу України на один рівень з провідними туристичними країнами світу.

Об'єкт дослідження: технологія створення анімаційних послуг в туризмі.

Предмет дослідження: розвиток анімації в туризмі.

Мета дослідження: дослідити та вивчити технології анімаційних послуг в туризмі для підвищення ефективності діяльності підприємств туристичної галузі в умовах жорсткої конкуренції на ринку послуг.

Для реалізації зазначеної мети ми ставимо перед собою наступні завдання:

1. Провести аналіз сучасного стану анімаційних послуг в туризмі.

2. Провести оцінку умов та складових частин технології створення анімаційних послуг в туристичних закладах.

3. Провести практичні дослідження технології анімаційних послуг на прикладі окремого закладу.

4. Розкриття необхідності подальшого розвитку анімації в туризмі та вдосконалення технологій анімаційних послуг для підвищення прибутів туристичної галузі.

Методологія та методи дослідження. Методологічним стрижнем роботи є системно-структурний аналіз створення анімаційних послуг в туристичних закладах. Використані методи дослідження: вивчення літературних джерел, інтернет ресурсів, публікацій, порівняння, аналізу та синтезу, описовий метод. А також, вивчення і аналіз анімаційної діяльності конкретного підприємства – турецького туристично-готельного комплексу «Sirene-City».

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи анімаційного обслуговування

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.