Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 16. Проза «розстріляного відродження». Творчий шлях Ю. Яновського.1. Рання творчість письменника – збірка поезії «Прекрасна Ут» (1928), книжки новел «Мамутові бивні» (1925), «Кров землі» (1927).

2. Утвердження неординарних пошуків творчої особливості, суголосна поєднання романтичних і реалістичних елементів, застосування прийомів кінематографізму «Майстер корабля» (1928).

3. Роман у новелах «Чотири шаблі» Ю.Яновського – апологетизація народного резистансу під час національно-визвольних змагань; особливості архітектоніки твору.

4. Данина нав’язуваним авторові соцреалістичним стереотипам і їх вдале неоромантичне переборення в романі “Вершники” (1935). Жанрова своєрідність роману.

5. Осягнення драматизму повоєнної дійсності в романі “Жива вода” (1947).

6. Драматургія Ю.Яновського. Родинна драма “Дочка прокурора” (1953).

Література:

Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція. – К.,2004.

Бернадська Н. Новаторський характер роману Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 14-19.

Боронь О. Роман Ю Яновського "Майстер корабля" - літературна містифікація? (про деякі терміни і метафори в літературознавстві) // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 25-28

Братусь І. Життєписні грані спогадів сучасників про Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / КНУТШ, Філологічний ф-т. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-31

Гнатюк М. Юрій Яновський: Текст і авантекст. – К.,2006.

Гнатюк М. Яновський і Довженко (історія літературних взаємин та особистого знайомства) // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – 2005. – Вип.13.

Гнатюк М. Рецепція "романтики вітаїзму" в творчій практиці Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 65-75

Гончаренко О. Авторське бачення суперечностей доби та його вираження в прозових творах М. Хвильового та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць - 2003. – Вип. 4. – С. 76-82.

Гуляк А. Поетика новелістичного мислення Ю. Яновського: проблеми традицій і новаторства // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 87-92.

Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. – К., 2011.

Жигун С. Мовна гра як стилетвірний чинник у творчості Юрія Яновського // Дивослово. –2010. – № 10.

Жигун Сніжана Стратегії спілкування з читачем як гра в прозовому тексті // Слово і час. –2008. – № 11. – С. 56-62.

Історія української літератури: У 2 кн. – К.,1998. – Кн.1.

Кавун Л. Міфопоетичне мислення в романі Юрія Яновського "Чотири шаблі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 101-107

Луценко О. Англійський та український неоромантизм (Юрій Яновський і Джозеф Конрад) // Літературознавчі обрії: Збірник наукових праць – 2008. – Вип. 13.

Мельник Н. Художні функції фольклорних елементів у романі Ю. Яновського "Чотири шаблі" // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 145-148

Мафтин Н. Типологія новелістичного мислення у прозі Юрія Яновського // Слово і час. – 2010. – № 10. – С.3-11.

Наєнко М. Знаний незнаний Яновський // Літературознавчі студії : збірник наукових праць –2003. – Вип. 4. – С. 157-160.

Панчук Л. Образи "вершителів" часу за романом Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 166-170

Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація / Упоряд. В.Панчеко .- К., 2002.

Петренко Л. Експресіоністські елементи в художній структурі творів Юрія Яновського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. – 2007. – С. 268-273. – (Філологічна; Вип. 39, Ч.2).

Пуніна О. Кіноконструкція в романі Юрія Яновського "Майстер корабля" // Слово і час. –2010. – № 11. – С. 41-50.

Романенко О. Особливості композиції роману Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 173-175.

Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Юрія Яновського "Верщники" // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 55-59.

Семенчук І. Юрій Яновський. – К., 1990.

Стрюк Л. Провідні ознаки поетики роману Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 188-197.

Стужук О. Роль фантастичного елементу в нефантастичному тексті : (на прикладі роману Ю. Яновського "Майстер корабля") // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. –2003. – Вип. 4. – С. 197-202.

Сулима М. Юрій Яновський і український футуризм // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 202-206

Ткаченко Т. Біблійні інтертекстуальні акценти в романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / КНУТШ, Філологічний ф-т. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 220-223

Ткаченко О. Модерна естетика роману Юрія Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 236-245

Тема 17. Експериментальна проза в українській літературі: В. Петров (Домонтович), М. Йогансен, А. Любченко (2 заняття)

1. Поняття «експериментальна проза».

2. Роман «Дівчина з ведмедиком» В.Домонтовича – імітація любовного роману. Випробування характеру Зини. Комплекси Іполита Варецького. Колізії між видимим та прихованим, сутнісним. Проблема абсурду буття та її переборення. Використання у романі Фройдівскої концепції Над-Я, Я, та Несвідоме. Інтертекстуальні елементи повісті.

3. Роман “Доктор Серафікус” – проблема “чистого науковця”. Обігрування слова “серафим”. Пародійний дискурс. Неспівмірність видимого і сутнього. Експеримент із любов’ю: гра у закоханість рефлексолога Василя Хрисантовича Комахи у Вер Естер. Використання ремінісценцій із “Золотої гілки” Дж.Фрезера.

4. Роман М. Йогансена «Подорож доктора Леонардо та його коханки Альчести у Слобожанську Швейцарію» як зразок конструктивістсько-формалістичного стилю.

5. «Вертеп» А.Любченка – реанімація в контексті зрілого модернізму давніх жанрів, зокрема барокового видовища містерій та інтерлюдій.

 

Література:

Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. – К., 2006.

Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція. – К.,2004.

Боярчук О.М. “Вертеп” А.Любченка – “театр” рухомої рівноваги та життєствердження // Слово і час. – 2002. – №11. – С. 32-41.

Боярчук О.М. “Експериментальна” проза 20-их років ХХ століття // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць Національного авіаційного університету. – 2002. – Вип. 1. – С. 106-114.

Боярчук О.М. “Неокласична” проза В.Домонтовича як різновид модернізму // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. – 2001. – Вип. Х. – С.205-214.

Боярчук О.М. Парадокси романіста В.Домонтовича // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії). – 2001.– Вип. 3. – С.193-203.

Боярчук О.М. Між реальністю і грою (ігровий аспект в “експериментальній” прозі 20-х рр. ХХ ст.) // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України). – 2002. – Вип. 3. – С.83-89.

Загоруйко Ю. Письменник Віктор Петров (Домонтович). – К.,1993.

Історія української літератури: У 2 кн. – К.,1998. – Кн.1.

Кисіль Л. М’ятежні роматники вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ. – Черкаси,2006.

Павличко С. Дискурс українського модернізму. - К.,1999.

Шерех Ю. Не для дітей: Літ.-критичні статті, есеї. – Нью-Йорк,1984.

Шерех Ю. Колір нестримних палахтінь («Вертеп» Аркадія Любченка) / Шевельов Ю. Вибрані праці: У 2 кн. Кн. ІІ. Літературознавство. – К., 2008.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.